CNV Publieke Zaak
  • volg CNV Publieke Zaak via Twitter
  • volg CNV Publieke Zaak via YouTube
  • volg CNV Publieke Zaak via Flickr
  • volg CNV Publieke Zaak via Linkedin
  • volg CNV Publieke Zaak via Facebook
  • volg CNV Publieke Zaak via RSS feeds

Veiligheid en Justitie
Veiligheid en Justitie

Veiligheid en Justitie

Nieuws ministerie Veiligheid en Justitie

De bonden - waaronder CNV Publieke Zaak - krijgen veel klachten binnen over invoering masterplan DJI. Daarom hebben de bonden een meldpunt ingesteld waar iedereen geconstateerde misstanden kon indienen. Inmiddels is het meldpunt gesloten en gaan bonden met de werkgever bekijken hoe tot verbeteringen kan worden gekomen.

MASTERPLAN DJI
Dit jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van het Masterplan DJI van staatssecretaris Teeven. Door acties in  andere in Den Haag zijn de plannen bijgesteld. Staatssecretaris Teeven heeft op woensdag 19 juni laten weten zijn Masterplan DJI aan te passen. Er worden minder gevangenissen gesloten, maar de klap blijft groot. Download het aangepaste Masterplan DJI en/of lees het bericht>>

Vereniging CNV Publieke Zaak
CNV Publieke Zaak kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen (LGB). Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de belangen van de leden behartigd, de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt verder voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden. Hilko Hof is voorzitter van het LGB (h.hof@dji.minjus.nl).

Binnen Veiligheid & Justitie is een actieve LGB al enige tijd bezig met de herijking van haar rol binnen de vereniging. Hoewel het LGB goed gevuld is, zijn wij altijd op zoek naar betrokken leden, zeker uit onderdelen van het departement die nu nog niet vertegenwoordigd zijn. Dit hoeft niet in een rol als lid van het LGB te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook als vakbondsconsulent, kandidaat voor de ondernemingsraad, lokaal contactpersoon en dergelijke. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de voorzitter van het LGB, Hilko Hof: h.hof@dji.minjus.nl

Introductie overlegtafel
Regelmatig spreekt de departementale werkgever (secretaris-generaal J. Demmink) met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen rechtspositionele zaken en organisatorische ontwikkelingen aan de orde. De CNV-bestuurder neemt samen met een kaderlid uit het departement deel aan dit overleg, samen met de andere vertegenwoordigers van de bonden. Bij grote veranderingen of rond afspraken over flankerend beleid bij reorganisaties worden de leden geraadpleegd.

Vanwege de omvang en de verschillende taken van delen van het departement zijn een aantal extra overlegtafels onder het DGO opgezet. Het gaat hier om het georganiseerd overleg DJI (GO DJI), met als werkgever hoofddirecteur P. Hennephof, en het georganiseerd overleg Raad voor de Rechtspraak (GO RvdR), met als werkgever voorzitter van de Raad F. van den Emster.

Substantieel Bezwarende Functies
Binnen DJI wordt verder al langere tijd gesproken over de regeling Substantieel Bezwarende Functies en de vraag hoe deze uitpakt ten opzichte van wat in de afspraken uit de CAO 2005-2006 beoogd was. CNV Publieke Zaak verneemt vanuit haar achterban dat de regeling financieel niet zo uitpakt als verwacht en gehoopt en dat veel behoefte bestaat aan de mogelijkheid om vrijwillig door te werken. CNV Publieke Zaak is met de werkgever DJI en de werkgever Rijk in gesprek over mogelijke oplossingen voor het opvangen van de inkomensachteruitgang en het recht op doorwerken na bereiken van SBF-leeftijd.

Contactpersonen
• Bestuurder CNV Publieke Zaak: Jorick de Bruin
• Voorzitter LGB: Hilko Hof  h.hof@dji.minjus.nl
•  Vice-voorzitter LGB: Murphy Martens
• DGO/GO 2e onderhandelaar: Kees Jan Satter (DGO) / Wim Kruijer (GO DJI)

Alle sociale plannen staan alfabetisch op een rij op deze site: naar pagina met sociale plannen

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief meldpunt misstanden DJI - 28 november 2013
Nieuwsbrief bezwarende functies - juli 2013
Nieuwsbrief bezwarende functies - aanpassen regeling - juni 2013
Nieuwsbrief bezwarende functies FLO DJI - 28 april 2011
Nieuwsbrief DJI - Bijeenkomst FLO - 10 maart 2011
Nieuwsbrief overleg capaciteitsplan JJI - 13 december 2010
Nieuwsbrief Vacature voor deeltijdfuntie - februari 2010
Nieuwsbrief Vakgroep Onderwijsgevenden bij Justitie

Documenten
Aangepaste Masterplan DJI 2013-2018 (19 juni 2013)
Brief Teeven aan Tweede Kamer masterplan DJI (maart 2013)
Overzicht te sluiten gevangenissen masterplan (maart 2013)
Masterplan DJI 2013-2018 (maart 2013)
Regeling tweede carriere DJI

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...