http://www.mijnvakbond.nl/ericdemacker


CNV Publieke Zaak
  • volg CNV Publieke Zaak via Twitter
  • volg CNV Publieke Zaak via YouTube
  • volg CNV Publieke Zaak via Flickr
  • volg CNV Publieke Zaak via Linkedin
  • volg CNV Publieke Zaak via Facebook
  • volg CNV Publieke Zaak via RSS feeds

Eric de Macker
Eric de Macker

Weblog van Eric de Macker, Voorzitter CNV Publieke Zaak.

Laatste Log

03-maart-2014

Op zoek naar banen!

Wat is er aan de hand met de arbeidsmarkt? Welke arbeidsmarkt? De markt van degenen die geen werk hebben, de markt waar werkgevers zoeken of de markt waar mensen die al werk hebben naar ander werk zoeken? In een column die ik schreef aan het begin van de eerste (financiële) crisis, beschuldigde ik het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van stemmingmakerij toen zij 900.000 werklozen voorspelde. Nu aan het einde van de derde crisis op rij hebben we dit aantal bijna bereikt. Mij past een verontschuldiging aan het CBS. Bij deze.

Nieuwe banen
De economie klimt uit het dal, het aantal werklozen stijgt echter door. Terwijl je het omgekeerde zou verwachten. We putten ons intussen uit met initiatieven die moeten leiden tot nieuwe banen. We passen het ontslagrecht aan, versterken de positie van flexwerkers en richten de WW zo in met als doel om mensen weer aan het werk te krijgen. We verhogen de pensioenleeftijd, maken een participatiewet gericht op werk voor kwetsbare werknemers en treffen maatwerk in CAO's gericht op duurzame inzetbaarheid. Jongeren uit de "generatie Y"  dachten dat de arbeidsmarkt zich aan hun wensen zou aanpassen. Het Young Professional Onderzoek 2014 (onder 1300 hoogopgeleiden tussen 20 en 35 jaar) wijst uit dat 2/3 deel van de ondervraagden een andere baan zoekt en 80% van dat deel werk zoekt buiten de eigen organisatie.

Weerbarstig
Reden: een grotere behoefte aan werkgeluk. Overigens blijken jongeren net zo goed een vaste baan te willen hebben; ze kiezen voor een flexbaan en job hoppen omdat er nu geen vast werk is. De werkelijkheid van de arbeidsmarkt is zeer weerbarstig. Elke arbeidsmarkt kent haar eigen wetten en die zijn vooral economisch van aard. Het is goed om je te realiseren dat de arbeidsmarkt nauwelijks "maakbaar" is. Het zijn nu vooral kleine en regionale initiatieven van werknemers en werkgevers die nieuwe werkgelegenheid opleveren. Dit soort initiatieven moeten worden gesteund en uitgebouwd. We investeren met werkgevers veel in zogenaamde sectorplannen, waarin we initiatieven nemen om tot werk in jouw sector te komen. En dan nog zal alleen een gezonde economie genoeg banen opleveren voor werklozen op zoek naar een baan, werkgevers op zoek naar personeel, en carrièremakers op zoek naar geluk.

 

Reacties

Afzender: Harry
Datum: 14-3-2014 12:32
Het is goed om je te realiseren dat de arbeidsmarkt nauwelijks "maakbaar" is(aldus CNV/PZ). Is dit de reden om maar naar schijnoplossingen te zoeken? Jammer dat schijnbaar niemand beseft dat verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd ten koste gaat van werkgelegenheid van jongeren.Dat schijnbaar niemand beseft dat verplichte tegenprestatie in de bijstand ook een nadelig effect kan hebben op de gewone werkgelegenheid. Dat schijnbaar niemand beseft dat div andere maatregelen op het gebied van werk ook veel geld kosten. Verhoging van de AOW leeftijd is goed als hier tegen overstaat de zekerheid van volledige werkgelegenheid. Mijn mening is dat de arbeidsmarkt in nadelige zin door D'66,PVDA en VVD in toch wel beinvloed wordt
Afzender: Karin
Datum: 10-3-2014 19:04
Triest is het. Mijn schoonzoon die timmerman is werd 2 jaar geleden op straat gezet aangezien hij 3 x een jaarcontract had gehad. Nu had hij weer een jaarcontract en dat loopt af en wordt niet verlengd. 3 maanden ww in het vooruitzicht en dan???? En de oude bouwvakkers die eigenlijk niet meer kunnen moeten langer werken.... triest vind ik het!
Afzender: W.Klepper
Datum: 7-3-2014 10:21
Beste Eric,ik vraag mij af of we nu de economie wat aantrekt en de werkeloosheid nog steeds stijgt,niet eens moeten gaan nadenken over een cultuur verandering in ons land . Minder bemoeien met andere landen ,minder het vingertje hanteren naar anderen. We hebben met onze op zich goede principes toch wel veel kapot gemaakt,we mochten vaak niets maken voor landen waar we het ergens niet mee eens waren,ze waren niet lief voor mannen of vrouwen of de kleur was niet goed of aan de geaardheid mankeerde wat,kortom we staken nog al eens de vinger op en weg was weer wat werkgelegenheid. We zeuren of de Koning naar de OS op bezoek mocht,nu zeuren we weer dat de minister niet naar de OS voor gehandicapten gaat. Maar ondertussen liggen onze Opa,s en Oma,s en onze gehandicapten 24 uur in dezelfde pamper. Ons werk word gedaan door de buren uit het oosten en zuiden,onze sociale diensten worden bestolen mede door de buren enz.ons geld word legaal of illegaal overgemaakt via Brussel naar de rest van Europa. Ons zorgpersoneel word ontslagen,de zorg word uitgekleed we kijken er naar en laten het gebeuren. Het wordt m.i. tijd dat we onze goed bedoelde principes eens onder de loep nemen want het gaat niet goed. Met vriendelijke groet Wim
Afzender: Harry
Datum: 7-3-2014 10:13
Wat doet CNV PZ nu eigenlijk concreet met reacties? Meningen horen en lezen is m.i. niet genoeg. Het zou fijn zijn als de leden (oud en jong) -de ook eens inhoudelijke reacties- vertaald zouden zien . Nu lijkt het erop dat reageren tot niets leidt.
Afzender: Dick
Datum: 6-3-2014 19:27
In onze organisatie is de gemiddelde leeftijd boven de 55 jaar. De meeste ouderen hebben zelfs meer dan 40 dienstjaren. De pensioenleeftijd is verhoogt naar 67 jaar. Dit betekent dat de meeste mensen zo om en nabij de 50 dienstjaren uitkomen. Ook hebben deze mensen jarenlang veel geld betaald voor een VUT regeling waarvan geen gebruik kan worden gemaakt. Als dit nu werkelijk nodig is, kan ik mij daar nog wel bij neerleggen, maar niet als de jeugd werkeloos rondloopt en niet aan de bak kan komen. Een verloren generatie???? Zijn we met z'n allen nou niet in staat om met een verstandige regeling te komen?
Afzender: Redactie Mijn Vakbond
Datum: 5-3-2014 19:21
Beste Jansje en alle andere mensen die gereageerd hebben, wij lezen alle reacties! Wij hebben de mogelijkheid om te reageren op deze site juist omdat we zoveel mogelijk meningen willen horen. Dit blog is niet bedoeld om in discussie te gaan, dat kan in ons forum. Maar blijf doorgaan met het geven van uw mening, die is voor ons belangrijk en telt mee. Hartelijk dank!
Afzender: jansje v stempvoort
Datum: 5-3-2014 17:33
Ik lees al dit soort reacties wel; en schrijf indien nodig ook een reactie.Maar ik vraag me af wat wordt er mee gedaan..Reageren we om het reageren of doen jullie als vakbond ook nog iets met onze reacties? Dat zou ik graag willen weten.
Afzender: Leike
Datum: 5-3-2014 11:40
Mijn ega en ik mogen, ondanks 86 pensioenjaren samen, niet eerder stoppen met werken. Collega’s van 1 of 2 jaren ouder, zijn al vele jaren met de VUT of pre-pensioen. Ook hier gapen gaten ! Het is èn voor de economie èn voor vele jongeren met allerhande uitkeringen beter, de plaats van ouderen over te nemen, welke je met een maatregeling vrijwillig zou kunnen laten opstappen. Iedere jongere eerder aan het werk vermijd frustraties naar hun toekomst waarmee je een structureel probleem voorkomt en hun eigen pensioenopbouwkansen ook nog meer garantie biedt. Het kabinet, met hun korte termijn politiek, kiest er blijkbaar voor een hele generatie jongeren geen fatsoenlijke kans op de arbeidsmarkt te gunnen. De lange termijn gevolgen hiervan zal men in Den Haag wellicht nog niet becijferd hebben.
Afzender: Henk
Datum: 5-3-2014 11:22
Een korte reactie van iemand die na 38 jaar ort in de gelegenheid was om als één van de laatsten met pré-pensioen te gaan. Plaats maken voor en jongere met een aanvaardbare uitkering. Echter! Na een half jaar besloot de regering tot de 67 jaar maatregel voor de Aow dus zit ik 2 jaar zonder AOW. Als klap op de vuurpijl kreeg ik in december '13 een brief dat onze regering heeft besloten dat die vroeguittreders maar een strafmaatregel opgelegd moeten krijgen van 10 % tot 2016. Dit alles met terugwerkende kracht tot 1-1-2013 dus terugbetalen.... Van het beloofde bedrag dat ik per maand zou ontvangen is door allerlei maatregelen inmiddels € 387 netto!!!! verdampt. Was ik maar nooit gestopt met werken dan had ik nu geen zorgen over hypotheek e.d. Ik voel me gen***d! O ja.... en de werkgevers roepen nu dat ik als vutter geen recht op werk heb omdat ik daar zelf voor gekozen heb. Het uitzendbureau wil me graag de werkgevers niet....... En bedankt!
Afzender: Gerard
Datum: 5-3-2014 10:37
Het pleit niet voor Eric dat hij heeft gedacht dat de werkloosheid niet zo hoog zou stijgen. Vele anderen dachten dit wel en beredeneerden dat ook aan de hand van de vanaf najaar 2008 ingezette ontwikkelingen. En we zijn er nog niet: bij banken en zorginstellingen zullen de komende periode nog 10-duizenden ontslagen vallen, alle economische groei ten spijt. Het is dan ook bedroevend om te constateren dat miljarden wegvloeien naar Zuid-Europa die vervolgens daar ook weer worden afgeroomd door de locale top. Ook in Nederland is het aantal financieel welgestelden in de afgelopen jaren ondanks de crisis sterk toegenomen. Het vergoelijkende en nmm naieve beleid draagt daar nog steeds aan bij. Eén van de redenen dat dit in dit landje allemaal kan is dat in het krachts-machtsveld de werknemers volledig zijn weggezakt en werkgevers overal mee wegkomen. Nederland is een ondernemersland geworden in de verkeerde zin van het woord. Werknemers hebben dat ook zelf laten gebeuren door de kracht van de bonden weg te laten zakken in de "goede"tijd. Dus: (ook werkloze)werknemers: organiseer u! en overtuig anderen van deze noodzaak. Anders: u mag straks komen wanneer ze willen, gaan wanneer ze willen en dat tegen € 6,00 per uur. Zonder verdere aanspraken op wat dan ook...... Tenzij u vindt dat dit normaal is en alle daaraan verbonden consequenties ook......
Afzender: Corrie
Datum: 5-3-2014 9:17
Weet u als oudere krijg je zeer vaak een brief dat er gekort zal worden. Maar doe het geld van alle mensen die de boel bedonderen nu eens in een grote pot . Bv. Ziekenfonds PGB en noem maar op daarbij het overtollige salaris van bestuurders directeuren enz . Ik denk dat we dan de schuldenlast in Nederland al een heeeeeeeel eind omlaag krijgen. Ik denk dat de controle veel groter en beter moet worden pas als je alles in het zicht hebt dan worden de mensen die wel alles betalen en eerlijk zijn tevreden !
Afzender: Corrie
Datum: 5-3-2014 9:17
Weet u als oudere krijg je zeer vaak een brief dat er gekort zal worden. Maar doe het geld van alle mensen die de boel bedonderen nu eens in een grote pot . Bv. Ziekenfonds PGB en noem maar op daarbij het overtollige salaris van bestuurders directeuren enz . Ik denk dat we dan de schuldenlast in Nederland al een heeeeeeeel eind omlaag krijgen. Ik denk dat de controle veel groter en beter moet worden pas als je alles in het zicht hebt dan worden de mensen die wel alles betalen en eerlijk zijn tevreden !
Afzender: Pieter
Datum: 4-3-2014 22:34
Beste allen, Voor mij is het heel simpel. Welke maatregel de politiek ook verzint, het helpt momenteel geen bal om de werkloosheid te laten dalen. Er is onvoldoende vertrouwen onder werkgevers, er wordt niet geïnvesteerd en er komen dus voorlopig geen nieuwe banen. Wat het kabinet ook roept. Wat wel gebeurt is dat alle flexwerkers (nul-uren contracten), de moderne slaven van deze maatschappij, niet na 3 contracten en 3 jaar, of tijdelijk (3 maanden), of definitief op straat staan, maar al na 3 contracten binnen 2 jaar op straat staan (tijdelijk 6 maanden) of in het slechtste geval definitief. De ingezette liberalisering van de arbeidsmarkt heeft andere nadelige effecten voor de werknemers. Van meer zekerheid naar minder zekerheid. Mijn oproep aan alle werkzoekenden is dan ook 'Neem het heft in eigen hand, begin voor jezelf, een eigen bedrijfje en benut gewoon de zes maanden die UWV je biedt.' Je bent gewoon op jezelf aangewezen en er is niemand, niet de regering, niet UWV, niet de buurman, anders die er voor zorgt dat jij je dromen kunt nastreven.
Afzender: Mirjam Slenter
Datum: 4-3-2014 20:39
Volgens mij blijft de werkloosheid hoog en gaat ie nog oplopen door vooral de ouderen langer te laten doorwerken. Oplossing: ouderen vrijwillig laten stoppen met 70% zoals tot voor kort. Als er ooit echt een (dreigend) tekort is passen we dit weer aan. Jongeren die nu thuis zitten kosten ook heel veel geld aan uitkeringen en toeslagen. Vele voorbeelden dat deze jongeren met WW en toeslagen voor 1700,00 euro thuis zitten terwijl ze heel graag willen werken en weer toekomst willen hebben. Wanneer gaan jullie dit nu eens eindelijk realiseren.
Afzender: Mirjam Slenter
Datum: 4-3-2014 20:39
Volgens mij blijft de werkloosheid hoog en gaat ie nog oplopen door vooral de ouderen langer te laten doorwerken. Oplossing: ouderen vrijwillig laten stoppen met 70% zoals tot voor kort. Als er ooit echt een (dreigend) tekort is passen we dit weer aan. Jongeren die nu thuis zitten kosten ook heel veel geld aan uitkeringen en toeslagen. Vele voorbeelden dat deze jongeren met WW en toeslagen voor 1700,00 euro thuis zitten terwijl ze heel graag willen werken en weer toekomst willen hebben. Wanneer gaan jullie dit nu eens eindelijk realiseren.
Afzender: jansje v stempvoort
Datum: 4-3-2014 19:08
Ben 61 en ruim 41 jaar werkzaam in de ouderenzorg, heb een goede tijd meegemaakt evenals de ouderen waar ik voor moest zorgen.Nu hoor je overal bezuinigen en reorganiseren. Ten koste waarvan? en met wat voor een tempo.Als in dit tempo net zo hard de veel te grote salarissen en bonussen worden aangepakt zou een beetje eerlijker zijn maar dat zie ik niet zo hard gebeuren.Toch heb ik geluk. Mijn zoon minder, is 25 en heeft een HBO opleiding.Solliciteert overal op maar heeft te weinig ervaring (of te duur misschien) maar op de meest eenvoudige banen krijgt hij nul op rekest en dat al een jaar.Gelukkig woont hij nog thuis want een uitkering heeft hij niet,maar ik wil maar zeggen.Dat is geen gezonde situatie. Hij baalt hier zelf ook erg van. Maar zo zijn er velen, hebben geen baan en betalen geen premie, zo ontstaan er toch tekorten voor de toekomst in bv pensioenen of ben ik nou gek. Niet alleen omdat wij allen zo oud worden maar ook om dit soort redenen, dat is toch logisch denk ik met mijn boerenverstand.
Afzender: R. Rus
Datum: 4-3-2014 18:00
Er blijken overal voldoende banen te zijn. Er is een groot aantal werklozen. Maar die kunnen (of willen?) blijkbaar die vakatures niet invullen.Wel komen er arbeiders uit de Oostbloklanden. Heb ik niets op tegen, maar ik begrijp dit niet. Hoe moet ik dat zien? Kunt u mij dat uitleggen?
Afzender: Pierre (geboren in 1967, en al 28 jaar aan het werk)
Datum: 4-3-2014 17:31
Bezuinigen, Bezuinigen, Bezuinigen, dit lijkt het enigste wat er uit de politiek naar voren komt. In de gezondheidszorg waarin ik werkzaam ben vallen grote klappen, zorg is misschien best onbetaalbaar nu, maar door alle klanten (mensen die zorg nodig hebben) ineens voor het voldongen feit te stellen dat de zorg ophoud is wel erg krom. Resultaat: Minder zorgklanten door bezuinigingen, meer mensen in de WW Meer zorgklanten in de financiële problemen (m.n. gehandicaptenzorg met lage ZZP indicatie), slechtere betalingen dus indirect weer meer kosten (schuld wordt vaak kwijtgescholden op de lange duur omdat er van een kale kip niet te plukken valt) Meer zorgklanten raken zo diep in de ellende dat er vanuit overheidswege weer wordt besloten deze doelgroep te helpen, de bespaarde kosten worden nu 3x zo hoog als uitgave noodzakelijk om alles weer op orde te krijgen. Werknemers die door werkgever boventallig zijn verklaard, nergens meer aan de bak komen want er zijn er nog 1000den in hun omgeving en dus in de WW komen, nagelang het aantal jaar wat je gewerkt hebt krijg je uitkering daarna wordt het ellende (meer mensen dus in financiële problemen). Degene die dan nog werk hebben gevonden en weer met plezier werken worden nadat het kabinet hun zonden heeft overdacht weer met spoed gevraagd om terug te keren bij hun oude werkgever omdat werknemers met kennis van zaken erg noodzakelijk zijn. Al met al kort samen gevat, de bezuinigingen leveren nu op PAPIER geld op maar uiteindelijk nadat alles is ingevoerd komen ze daar in Den Haag erachter dat het zo ook niet werkt omdat uiteindelijk er veel geld nodig is om alle ellende weer terug te draaien.
Afzender: Catrien
Datum: 4-3-2014 17:08
Waarom gebruikt u het woord werkloze? Het zou fijn zijn om het woord werkloos te vervangen door werkzoekend Ik ben 61 jaar en nu 1 1/2 jaar werkzoekend. en Als men me werkloos noemt voelt dat als minderwaardig. Toch doe ik erg mijn best om weer werk te vinden. Regelmatig word ik uitgenodigd voor een gesprek. Nee, ik ben niet te oud. Ik heb veel ervaring en zou het jammer vinden dat dat zomaar verloren gaat. Ik wil dit graag doorgeven aan de jongere generatie. .
Afzender: Hans Casteleijn
Datum: 4-3-2014 17:07
Beste Eric, Er is denk ik meer nodig. Allereerst is de snoeiharde wijze van bezuinigen die dit kabinet heeft doorgevoerd,fnuikend voor het midden- en kleinbedrijf.Het blind van volgen van een Europese richtlijn is ook onzin. In Vlaanderen hanteert de regering een geheel andere lijn en wordt meer ingezet op structurele ombuigingen in 2020. In Nederland heerst een afschuwelijke boekhoudersmentaliteit dat alles goedkoper en zuiniger moet. Gezonde winstmarges zijn verdampt en de werknemers hebben te weinig koopkracht. Kijk dan eens naar Duitsland of België. Verder moeten wij onze economie en wijze van produceren totaal vernieuwen en verduurzamen. Veel productie kan van China naar Nederland worden terug gehaald, mits we gebruik maken van vakmanschap en zeer moderne productietechnieken. Kijk maar eens naar VDL of Van Lier Schoenindustrie. In Nederland werken vakmensen aan het ontwerp en fabricage van prachtige producten die vervolgens met 3D machines worden vervaardigd.
Afzender: Truus
Datum: 4-3-2014 17:01
Ik onderschrijf de reactie van Harry. Er is te vroeg gekozen voor het ophogen van de AOW gerechtigde leeftijd ten koste van jongeren. Daarnaast maak ik me ernstig zorgen over de zwakkeren in onze maatschappij, nl. WAJONGers. Voor hun moet wel gewerkt worden aan 'maakbare' banen in plaats van hun aan de zijlijn te laten staan. Juist zij hebben de sociale interactie die een baan oplevert hard nodig!
Afzender: Greetje
Datum: 4-3-2014 16:55
Ik ben 59 jaar. ben na een reorganisatie boventallig verklaard en ben nu 2 jaar thuis. Na 92 sollicitaties en even zoveel afwijzingen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik te oud ben en niet zal worden aangenomen. Ik ben een opleiding aan het volgen en wil voor mij zelf beginnen. Dit kost tijd en geld. Het UWV stimuleert het niet want ik wordt gekort als ik wil gaan starten en aan alle voorwaarden om te starten voldoe. Ik moet tot mijn 67e werken. Ik heb veel ervaring, maar daar wil men geen gebruik meer van maken. Volgens mij weten de heren niet waar ze mee bezig zijn. Het interesseert niemand dat mensen als ik met een goede opleiding thuis zitten.
Afzender: Harry
Datum: 3-3-2014 18:56
Wat D'66 met de PVDA en VVD hebben gerealiseerd met verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd is een stevige bijdrage aan de oplopende werkloosheid.Dit effect zal alleen maar groter worden de komende jaren.Wat blijft over in dit kader van de mooie praatjes indertijd van Pechthold,Samsom en Rutten? Meer werklozen ,meer bijstandsgerechtigden! Niemand vraagt zich af of deze ombuiging wel de bezuiniging gebracht die men voorspelde? En wat doet deze vakbond nu concreet ?Stellen dat de arbeidsmarkt niet maakbaar is!

Vorige weblogs


Bekijk overzicht weblogs.
Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...