CNV Publieke Zaak
  • volg CNV Publieke Zaak via Twitter
  • volg CNV Publieke Zaak via YouTube
  • volg CNV Publieke Zaak via Flickr
  • volg CNV Publieke Zaak via Linkedin
  • volg CNV Publieke Zaak via Facebook
  • volg CNV Publieke Zaak via RSS feeds

Jeugdzorgethiek
Jeugdzorgethiek

Jeugdzorgethiek

CNV Publieke Zaak biedt de mogelijkheid om vraagstukken en casuïstiek te delen, met elkaar van gedachten te wisselen over wat het goede is en om van elkaar te leren.

Wat is ethiek?
Ethiek gaat over de vraag naar ‘het goede’. Mensen houden zich op allerlei manieren met deze vraag bezig. Het is een uitdaging om onder woorden te brengen wat het leven goed maakt, wat van waarde is en hoe je dat kunt bereiken.

Werknemers in de jeugdzorg hebben in hun dagelijkse praktijk vaak te maken met ethische vraagstukken. Het werk brengt onherroepelijk met zich mee dat er heel persoonlijk op situaties gereageerd en geanticipeerd wordt. Er moet rekening gehouden worden met de leefwereld en persoonlijke omstandigheden van ouders én jongeren.

Goede zorg vraagt uiteraard de juiste kennis en kunde, vaardigheden en informatie. Bij de vraag naar wat ethisch ‘goed’ is, gaat het om vragen als:
- wat maakt mijn handelen tot goed handelen?
- heb ik juist gehandeld?
- hoe kan ik, ondanks belemmerende factoren als werkdruk, goed blijven handelen?
- Wat helpt mij kiezen bij dilemma’s?

In gesprek
Ethische vragen kunnen ook gaan over verschil van opvatting over wat goed is. Dan is het belangrijk in gesprek te gaan. Door met elkaar de verschillende opvattingen te bespreken en te verhelderen, kan wederzijds begrip ontstaan. In een gesprek kunnen verschillende opvattingen verduidelijkt worden. Soms blijkt dat de waarden met betrekking tot het goede wel gedeeld worden, maar dat de manier waarop ze tot uitdrukking worden gebracht verschilt.

Dilemma's
Daarom biedt CNV Publieke Zaak via deze site de mogelijkheid vraagstukken en casuïstiek te delen, met elkaar van gedachten te wisselen over wat ‘het goede’ is en van elkaar te leren. De commissie ethiek van CNV Publieke Zaak buigt zich ook over de ingebrachte casussen en wil er, vanuit haar eigen visie, een reactie op geven. Doet u ook mee?

Heeft u een idee, wilt u iets kwijt, of heeft u een vraag? jeugdzorgethiek@cnvpubliekezaak.nl

Sociale media
Volg Jeugdzorgethiek ook via twitter, facebook en via LinkedIn.

Commissie Ethiek Jeugdzorg

 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...