http://www.mijnvakbond.nl/pieteroudenaarden


CNV Publieke Zaak
  • volg CNV Publieke Zaak via Twitter
  • volg CNV Publieke Zaak via YouTube
  • volg CNV Publieke Zaak via Flickr
  • volg CNV Publieke Zaak via Linkedin
  • volg CNV Publieke Zaak via Facebook
  • volg CNV Publieke Zaak via RSS feeds

Pieter Oudenaarden
Pieter Oudenaarden

Weblog van Pieter Oudenaarden, bestuurslid.

Laatste Log

15-mei-2012

Assertieve ambtenaren

Vandaag (15 mei) start het ministerie van Binnenlandse Zaken op Pleio een online discussie over www.ambtelijkvakmanschap.nl. Ik moest daarbij opeens denken aan de recente discussie over de nullijn voor ambtenaren en dan met name aan de rol die CDA-minister Spies hierin speelde. Het CDA stond altijd bekend als een stabiele, bestuurlijk ingestelde bestuurderspartij met oog voor het maatschappelijk middenveld. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat het CDA en andere 'middenpartijen' bij de visie op de staat vooral denkt in negatieve termen. De staat moet vooral niet te groot zijn en produceert alleen maar onnodige regels. Een visie op wat de overheid wel moet zijn en daar ook consequenties aan verbindt, een positieve visie dus, is iets waarvoor je niet meer de politieke partijen lijkt te moeten zijn. Laat staan dat de partijen nadenken aan zoiets als ambtelijk vakmanschap.

CAO Gemeenten
Het meest pregnante voorbeeld van de laatste tijd is wel de vertoning van minister Spies rond het gesloten CAO-akkoord Gemeenten. Werkgever VNG en de bonden sloten na langdurige onderhandelingen, uiteindelijk een zeer verantwoorde CAO voor de gemeenteambtenaren. Opeens kwam de minister van Binnenlandse Zaken met het opgestoken vingertje om partijen op te roepen tot de nulllijn. Naar verluidt bleef het niet bij het deze oproep, maar werd er ook gedreigd met een loonwet en andere nare maatregelen. Hiermee laadde zij de verdenking op zich dat ze uit angst handelde voor de stakingskracht/dreiging van de politiebonden, de collega’s in het kabinet en eurocommissaris Rehn. Juist van de coördinerende overheidswerkgever cq de minister van Binnenlandse Zaken verwacht je dat ze gaat staan voor de kwaliteit van haar ambtenarenapparaat.

Populisme
De conclusie kan niet anders zijn dat het sterke bestuurlijke element bij de ‘middenpartijen’ ten prooi is gevallen aan het populisme. Er is een sterke nadruk op de korte termijn en op de onderbuik in de samenleving. Voor bestuurlijke, dus meestal meervoudige, afgewogen, oplossingen, durven zelfs de ‘middenpartijen’ geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Voorlopig zie ik ook niet op korte termijn een partij opstaan met voldoende macht en invloed die dat wel doet. Ambtenaren zullen dus moeten leren leven met een populistische opdrachtgever. Het omgaan met deze nieuwe opdrachtgever, vereist ambtelijk vakmanschap. Accepteer dat de politiek en de samenleving oplossingen wil en geen hoogdravende beleidsnota’s. Lees wat dat betreft het interessante artikel van Paul Strijp in Publiek Domein. Volgens hem zit het nieuwe vakmanschap in het woord ‘gedoseerd’. Ter voorkoming van populistische schijnoplossingen, moeten analyses en oplossingen ambtelijk worden ‘afgedwongen’. Ambtenaren moeten daarom assertiever en weerbaarder worden.

Ik begon deze weblog met de online discussie over www.ambtelijkvakmanschap.nl. Op zich een goed initiatief, hoewel het onverklaarbaar is dat aan de ene kant de ambtelijke status wordt afgebroken en aan de andere kant een discussie over ambtelijk vakmanschap wordt gestart. Een mooie mogelijkheid voor u om duidelijk te maken waar de ambtenaar voor staat. Maak er gebruik van!

 

Reacties

Afzender: Wim Klepper
Datum: 3-7-2013 14:16
Beste Pieter, Als vakbondsbestuurder tevens bestuurslid van een of meerdere pensioenfondsen ga je natuurlijk ook aan de slag met de min lijn van de gepensioneerden,het nieuws volgende kritisch kijkend naar de plannnen van de regering om geld van ons fonds te stoppen in de failliette woningmarkt en andere overheids problemen,misschien leuk voor de werkgelegenheid maar totaal ongeschikt voor het opkrikken van onze pensioenen. Om die reden vind ik dat je daar dwars voor moet gaan liggen,en zorgen dat onze pensioengelden alleen daar geinvesteerd worden waar het rendement oplevert want op deze manier komen we nooit meer van de korting en de non indexatie af,dus Pieter afschieten die plannen. Met vriendelijke groet Wim
Afzender: harry
Datum: 9-2-2013 10:41
Laatste Log15-mei-2012!
Afzender: HW
Datum: 3-7-2012 14:15
Leden CNV/PZ worden steeds assertiever richting bestuur en nu nog de bestuurders van CNV/PZ.richting politiek Leden verlies in 2011 en wat zal dit niet zijn over 2012 (bij ongewijzigde houding)?
Afzender: J. Steendam (ambtenarenontslagspel.nl)
Datum: 5-6-2012 9:39
Weerbaarder? Assertiever? Als groep of individu? Zoals Pieter schrijft, gaat men vaak voor de korte termijn. Onze ervaring is dat dit niet het exclusieve domein is van de landelijke politiek. Wij zien erg veel voorbeelden van ambtenaren die lokaal 'gemangeld' worden, door politieke druk en bezuinigingen. Dus, niet alleen als beroepsgroep maar ook individueel weerbaarder.
Afzender: Frans van Rooij
Datum: 17-5-2012 12:40
Ik juich de oproep om assertiever te worden toe. Maar wat doe je dan met een wetgever, die binnen het jaar weer andere afspraken maakt. Neem maar bv het pensioenakkoord. Voor mijn part zitten we dagelijks in een tentenkamp op het binnenhof. Je weet ook niet meer op welke partij je moet stemmen, omdat je steeds weer geconfronteerd word met een regering, die van de ene kant naar de andere vliegt. Dat doet niet alleen het CDA maar het hele kabinet. Wat moet je met zoiets. Het lijkt me beter vakmanschap van het kabinet ter discussie te stellen. En van de vakbond verwacht ik een trekkersrol als het gaat om aktie. Ik zie (nog) geen grote daden in deze.
Afzender: Marc
Datum: 16-5-2012 20:04
Ik ben van mening dat de werknemers in alle gevallen meer weerbaarder worden en dit een duidelijk gezicht moet hebben want veel werknemers zijn volgzaam en komen niet voor zichzelf op op de goede manier van uiten en handelen bij een arbeidsconflict of een meningsverschil, dit spreek ik uit eigen ervaring (ik ben bij de MDD terechtgekomen vanwege een langlopend arbeidsconflict daarna doorgestuurd naar de MGGZ alwaar ik een assertiviteitstraining volg), er heerst nog steeds een traditie van "ik bepaal en jullie moeten volgen en er is geen gesprek of discussie mogelijk", dit moet hard nodig veranderen en men moet meer de tanden laten zien zodat er betere resultaten kunnen worden geboekt en dat men niet langer over zich heen laat lopen als het gaat over de salarissen of arbeidsbeleving en als er gereageerd met worden in de vorm van acties mag dit gerust een overduidelijk signaal zijn aan de werkgevers.
Afzender: Harry
Datum: 15-5-2012 16:32
Ambtenaren moeten daarom assertiever en weerbaarder worden.Het zou goed zijn als ook de bestuurders van CNV/PZ assertiever en weerbaarder worden richting politiek en werkgevers.Aan verhalen hebben de leden m.i. niets!

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...