https://www.mijnvakbond.nl/AOW-en-pensioen


AOW en pensioen
AOW en pensioen

Doorwerken na uw 67e?

AOW en pensioen

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunten CNV Publieke Zaak

  • Het CNV vindt dat in 2016 zes van de tien oudere werknemers een baan moet hebben voordat de pensioenleeftijd wordt verhoogd.
  • Stoppen op 65-jarige leeftijd moet mogelijk blijven in ruil voor een lagere uitkering.
  • Mensen met een arbeidsverleden van minimaal 45 jaar of een laag inkomen dienen op 65-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, zonder gekort te worden op de aow.
  • Een pensioenstelsel gebaseerd op collectiviteit en solidariteit is voor iedereen het beste: sociaal en toekomstbestendig.
  • De tweede pijler in het pensioenstelsel (pensioen via werkgever) is een zaak van sociale partners en niet van de overheid.
  • Jaarlijkse opbouwpercentage van aanvullende pensioenen (Witteveenkader) moet in stand blijven.
  • Zzp’ers moeten 10 jaar ipv de huidige 3 jaar fiscaal worden ondersteund als zij zich aansluiten bij een pensioenfonds.

Standpunten politieke partijen

CDA

            - Geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar; per 2015 naar 65,5 jaar, per 2020 naar 66 jaar, en per 2025 naar 67 jaar.
- Sociale partners moeten aangeven welk beroep vanwege zwaarte of onveiligheid op cao-niveau een bijzondere behandeling verdient.
- Verhoging van de AOW-leeftijd gaat gepaard met aanpassing van de fiscale facilitering van aanvullende pensioenen (Witteveenkader).
- Pensioenfondsen: betere voorlichting over hoogte pensioen en publieke verantwoording van pensioenfondsen over beleggingen.

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - De AOW leeftijd wordt in 2020 naar 66 jaar verhoogd en in 2025 naar 67 jaar.
- Er komt een mogelijkheid om de AOW-uitkering één tot twee jaar eerder te ontvangen, maar dan wel met korting.
- Mensen die tot hun 65e doorwerken kunnen zich op hun 64e laten keuren op basis van nader te bepalen criteria. Als zij “versleten” blijken, mogen zij stoppen met werken.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP De AOW-leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Eerst moeten we mensen boven de 50 jaar aan het werk helpen. Mensen krijgen wel het recht om na hun 65e door te werken, met dezelfde rechten en plichten als werknemers.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2011, jaarlijks met twee maanden, naar 67 jaar.
- Mensen die op 65-jarige leeftijd 45 jaar hebben gewerkt, worden ontzien.
- Aanvullende pensioenen moeten net als de AOW worden verhoogd naar 67 jaar.
- Zzp’ers moeten 10 jaar ipv de huidige 3 jaar fiscaal worden ondersteund als zij zich aansluiten bij een pensioenfonds.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV De AOW-leeftijd moet op 65 blijven

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links - Nieuwe AOW vanaf 2010 voor iedereen die dan veertig jaar of jonger is.
- AOW wordt gekoppeld aan arbeidsverleden. Wie 45 jaar heeft gewerkt mag met AOW.
- 65-plussers betalen stapsgewijs mee aan de AOW-premie als een financiële bijdrage aan de kosten van de vergrijzing.
- Ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen worden hiervoor gecompenseerd.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie - Vanaf 2015 wordt de AOW-le andere eftijd de eerste zes jaar met een maand verhoogd, en daarna ieder jaar met twee maanden.
- Sociale partners maken met elkaar afspraken over de financiering van het mogelijk eerder stoppen met werken voor werknemers met een zwaar beroep.
- Mogelijkheden om van deeltijdpensioen gebruik te maken worden verruimd.
- Het Witteveen-kader (opbouwpercentage pensioen) wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 AOW-leeftijd versneld (met 2 maanden per jaar) verhogen naar 67 jaar en in de verdere toekomst koppelen aan de stijging van de levensverwachting, met gelijktijdig aanpassing van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. Essentieel is dat de verhoging van de AOW-leeftijd gepaard gaat met de broodnodige modernisering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren Geleidelijke verhoging AOW naar 67 jaar (1 maand per jaar, dus in 2044 met 67 jaar met pensioen).

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP - Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd (1 maand per jaar). Bij eerder dan 65 jaar uittreden, minder pensioen.
- Sterk inzetten op om- en bijscholing. 
-  Arbeidsmarkt voor ouderen aantrekkelijker maken. 
- Sociale partners maken CAO-afspraken over werknemers met ‘zware beroepen’.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland - De AOW-leeftijd blijft bij 65 jaar.
- Het moet mogelijk zijn om langer door te werken.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Zie ook onze themapagina over Toekomst AOW
Terug naar de overzichtspagina

 

 

 

 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...