https://www.mijnvakbond.nl/Adviseur


Adviseur

Functieprofiel adviseur

Adviseur

Kern
Het behartigen van individuele en collectieve belangen van leden.
Het uitvoeren van projecten en/of kerntaken overnemen van belangenbehartigers en bestuurders. 

Situatieschets
Adviseurs zijn deskundige vrijwilligers die op professionele wijze en met een hoge mate van zelfstandigheid zowel de individuele als de collectieve belangen van leden en medewerkers behartigen. Ook kunnen zij bepaalde projecten voor CNV uitvoeren en/of kerntaken overnemen van belangenbehartigers en bestuurders. 
Afhankelijk van de werkzaamheden waar adviseurs voor worden ingezet, valt hun functie samen met die van het lid behandelteam of van de vakbondsbestuurder.

Taken
Afhankelijk van wensen en mogelijkheden kunnen de volgende collectieve en individuele taken gedaan worden:

Collectief:
- zelfstandig onderhandelen over collectieve belangen (sociale plannen en cao’s)
- kaderleden begeleiden, waaronder vakbondsconsulenten en ondernemingsraadsleden
- ledenraadplegingen houden
- CNV Overheid, Publieke Diensten of Zorg & Welzijn te vertegenwoordigen in commissies

Individueel:
- zelfstandig de belangen van individuele leden behartigen
- leden adviseren over juridische aangelegenheden 
- bezwaarprocedures afhandelen
- overeenkomsten beoordelen

De overeengekomen taken worden benoemd in een individueel adviseurcontract.

Functievereisten
Voor het goed uitoefenen van de functie is het van belang dat de adviseur:

- kennis van en ervaring met de vakbond en het vakbondswerk heeft;
- over een stabiele, open, initiatiefvolle persoonlijkheid beschikt met gevoel voor diplomatie en met doorzettingsvermogen;
- over basiskennis van de CAO en de sociale zekerheid beschikt die voor zijn sector bestemd is;
- ruime kennis en ervaring opgedaan heeft in bepaalde taken bij werkgevers om de werkzaamheden voor de vakbond uit te kunnen voeren;
- bereid is om een meer langdurige samenwerking aan te gaan

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...