https://www.mijnvakbond.nl/Alternatief-voor-huidig-pensioensysteem


Alternatief voor huidig pensioensysteem?
  • Alternatief voor huidig pensioensysteem? 

Alternatief voor huidig pensioensysteem?

Laatst bekeken

07-03-2011 14:25 | Bijgewerkt: 08-03-2011 15:28

Alternatief voor huidig pensioensysteem?

Achtergronden in 2e CNV-pensioenpamflet

Alternatief voor huidig pensioensysteem?

Momenteel wordt er druk onderhandeld over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Is er een alternatief voor ons huidig pensioensysteem? 

Deskundigen geven aan dat het Nederlandse pensioenstelsel het beste pensioenstelsel van de wereld is. Toch gaan er door de ontwikkelingen wel stemmen op om het sparen voor uw pensioen op een andere manier te organiseren. Zodat we ook in de toekomst het beste pensioenstelsel blijven behouden! In een nieuw CNV-pamflet staan de alternatieven op een rij: premie verhogen, individuele regeling bij de verzekeraar en pensioenfondsen afschaffen en zelf sparen/zelf beleggen.

Naar themapagina pensioenen

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: ja stap
Datum: 24-10-2011 15:15
Graag verwijs ik u naar de jurdische kanten mn uw "verworven rechten" tav veranderingen pensioen stelsel http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/news/pers/artikelen_pers/docs_pensionslaw/juridische%20aspecten%20van%20het%20wijzigen%20van%20de%20pensioenregelingen.pdf vr groet Jan stap
Afzender: j.jansen
Datum: 24-3-2011 14:04
Wat is een bestendig pensioen? Wat doet het CNV met verworven rechten?hiervoor moet het CNV zich veel harder opstellen; eigenlijk is dit soort zaken de reden om CNV-lid te worden/blijven. HetCNV spreekt over gelden van zowel de werkgever als de werknemer; het gaat in wezen over arbeidsvoorwaarden van de werknemer en dus is het geld van werknemers. Laat nieuwe werknemers kiezen voor wel of geen pensioen; start nu met dit nieuwe systheem.
Afzender:
Datum: 18-3-2011 19:34
De inhoud van het arikel "Schandalige uitkomsten bij pensioen-akkoord " gepubliceerd in het NRC d.d. 18 maart j.l. geeft m.i. aan wat mij en met mij veel leden in div. reacties op uw site hebben verwoord.Ik verwacht als lid een duidelijke uitleg van uw bestuurder en vertegenwoordiger bij het ABP. Ook wat betreft hoe hij is omgegaan met de vele reacties van de leden CNV/PZ.
Afzender:
Datum: 18-3-2011 19:01
Het artikel en de hierin opgenomen slot conclusie in het artikel "Schandalige uitkomsten bij pensioen-akkoord " gepubliceerd in het NRC d.d. 18 maart 2011 op pagina's 16 en 17 roept om een reactie van CNV/PZ. Als dit de motivatie is van vakbonden dan zullen veel leden m.i. e.e.a. heroverwegen.
Afzender: Th. Hoogenbosch
Datum: 14-3-2011 13:57
Mensen die starten op arbeidsmarkt zo vroeg mogelijk informeren over de mogelijkheid zelfstandig danwel collectief een buffer voor de oude dag aan te leggen. D.m.v het huidige pensioengebouw kan dat het beste, al kan er wel bezuinigd worden op de kosten van de uitvoering van de huidige pensioenverstrekkers. Waarom per bedrijfstak een apart fonds? Pensioenfondsen moeten meer geclusterd worden dat scheelt in de uitvoeringskosten: huisvesting en salarissen van de werknemers aldaar.
Afzender:
Datum: 9-3-2011 17:16
Verplichtingen van deelnemer: Deelname aan pensioenfonds abp is verplicht. Premiebetalingen zijn verplicht. Verplicht accepteren dat het fonds werd afgeroomd. Verplicht accepteren dat rechten ook achteraf worden versoberd. (Afschaffing VUT / Pensioenopbouw van eindloon naar middenloon/Partnerpensioen naar risico / Verplicht einde deelnemerschap bij 62 jaar ten tijde van wachtgeld /enz.enz. Verplicht accepteren dat er niet wordt geïndexeerd Verplicht accepteren dat de premies stijgen. Verplicht accepteren dat men langer door moet werken. Verplicht langer werken (-bij niet volledige werkgelegenheid -gaat of ten kosten van jongeren of ten kosten van oudere werknemers. ) (Waarschijnlijk) verplicht accepteren dat nog meer risico’s worden verlegd naar deelnemer. Verplicht accepteren dat nullijn bij cao onderhandelingen negatief doorwerken in de pensioenen. Verplicht accepteren dat er geen enkele zekerheid bestaat aangaande rechten. Aan de andere kant: De rechten worden alleen maar soberder en soberder. En de risico’s voor deelnemer alleen maar groter en groter. Regeringen hadden en hebben m.i. te veel invloed op de dekkingsgraad pensioenfonds ABP o.a. dmv afroming,nul lijn/loonmatiging bij cao onderhandelingen ,de rekenrente. Vraag: Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
Afzender: Afdeling Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 8-3-2011 15:25
We vragen uw geduld: de pamfletten zijn eerst algemeen, maar worden naarmate we de inhoud van het pensioenakkoord kennen concreter. De onderhandelingen zijn hierover nog gaande. Toch hebben we gemeend eerst algemene informatie te geven, ook voor leden die niet ingewijd zijn in de pensioenwereld.
Afzender:
Datum: 8-3-2011 15:21
Ik verwacht ( en heb verwacht) een betere houding van de vakbond cnv/pz inzake pensioenen. Informeren(ook tav doelstellingen),verduidelijken ,reageren op inhoudelijke reacties en opkomen voor de belangen van de leden. Dit 1e en 2e pamflet is veel te summier als je dit afzet tegen de vele reacties.Nog zorgelijker dan het 1e .
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 8-3-2011 13:54
Nou, veel oplossingen biedt het pamflet helaas niet. Dat kan ook niet want je kunt niet met een schone lei beginnen. Je kunt moeilijk de mensen die nu net voor hun pensioen staan alle nadelen van de oude regelingen laten houden en ze ook nog eens opschepen met de nadelen van een nieuwe regeling. Overgangsrecht daar kom je denk ik niet onderuit. Verder is de discussie natuurlijk enorm vertroebeld door de AOW erbij te betrekken. Nu lopen we zelfs gevaar dat we de geformuleerde eisen aan de AOW (mogelijk met 65 en eindelijk welvaartsvast) niet verzilverd krijgen terwijl de nadelen van een nieuw pensioenstelsel wel onverminderd gaan gelden. Het is eigenlijk net als onder minister De Geus (ook al zo'n goede bekende van CNV) toen is afgesproken dat pensioenfondsen wel meer risicovol mochten beleggen, en dat er een fluctuatie kwam in premiebetalingen: hoog bij dalende opbrengsten en laag bij stijgende. Maar helaas, ook dat kwam lekker niet uit. Nu hebben we het gegeven dat de werkgevers niet meer meewillen met premiestijgingen - het wordt dus een werknemersrisico - maar wel er als de kippen bijwaren om de fondsen leeg te vreten bij wijze van premieverlaging te hunnen bate. Misschien is dit de oplossing voor het hele pensioenprobleem: stop met het gez...k - dat levert alleen maar verslechteringen op - vul de pensioenpotten weer aan met het indertijd eruit verdwenen bedrag en ga vervolgens over tot de orde van de dag. En o ja, stop eindelijk eens met dat gepoch op het beste pensioenstelsel van de wereld, als dat beste in elk geval niet gedt voor de werkenemers/premiebetalers.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...