https://www.mijnvakbond.nl/Arbeidsmarkt-in-de-zorg


Arbeidsmarkt in de zorg
Arbeidsmarkt in de zorg

Meer marktwerking?

Arbeidsmarkt in de zorg

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunten CNV Publieke Zaak

  • Werken aan vermindering van bureaucratie, zodat meer tijd en energie over blijft voor zorg.
  • Zorgverleners betrekken om de zorg slimmer in te richten.
  • Meer aandacht voor preventie, zodat de behoefte aan zorg afneemt.
  • Inzetten van oudere, ervaren werknemers om jongere werknemers te begeleiden en meer en betere stageplekken te verzorgen.
  • Inzetten op behoud van personeel i.p.v. doorstroom naar kantoorfuncties.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            - De Raad van Bestuur wordt verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg. De criteria moeten door de sector worden opgesteld.
- Door meer aandacht te besteden aan morele dilemma’s, collegiale toetsing en investeringen in opleidingen wordt het beroep aantrekkelijker
- Mensen boven 60 jaar vrijstellen van sollicitatieplicht als zij zich inzetten als vrijwilliger binnen zorg en welzijn (minimaal 24 uur per week).                 

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - Mantelzorgers dienen meer steun te ontvangen van de lokale overheid.
- De regie over zorg moet bij zorgverleners gelegd worden.
- De aandacht voor arbeidsmarkt in de zorg ligt bij de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers, goede beloningen en de combinatie werk en privé
- Er moeten voldoende stageplekken zijn.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP - Minder managers, meer handen aan het bed
- De bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden uitgebreid.
- Klokkenluidersregeling invoeren voor zorgpersoneel.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Investeren in deskundigheidsbevordering en specialisatiemogelijkheden van zorgpersoneel.
- Extra toezien op veiligheid en privacy van de patiënt door de Inspectie van de Gezondheidszorg.
- Agressie in de zorg wordt hard aangepakt.
- Meer autonomie en groeikansen voor zorgpersoneel.
- De lastendruk moet worden verminderd.
- Herschikking van taken tussen huisarts, verpleegkundigen en specialisten.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV - Minder zorgmanagers, meer handen aan het bed
- Er moeten 10.000 extra zorgmedewerkers komen.
- Een pilot starten met managementvrije zorginstellingen.
- De inspectie voor de gezondheidszorg moet gezag krijgen. 

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links - Door een herschikking van taken tussen medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen wordt het werken in de zorg aantrekkelijker.
- Investeren in personeel: opleidingen en loopbaanmogelijkheden in de langdurige zorg, in ruil voor verbetering kostenefficiëntie en stimuleren kleinschaligheid.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie - Goede voorwaarden creëren om mantelzorg en vrijwilligerswerk te bevorderen en te ondersteunen.
- Bevorderen van de afstemming en samenwerking tussen betaalde arbeid in de zorg en mantelzorg/vrijwilligerswerk.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 - Het bestuur in de zorgsector moet verbeterd worden.
- Zorgverleners moeten meer professionele ruimte krijgen om zorg te organiseren en verlenen naar eigen (deskundig) inzicht.
- Vermindering van administratieve lasten.
- Versterken van het verpleegkundig beroep: meer medische en organisatorische taken.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren - Overheveling van verantwoordelijkheden van management naar mensen op de werkvloer.
- Betere beloning voor de handen aan het bed.
- Stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk.
- Mantelzorg moet fiscaal aantrekkelijk worden.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP - Om mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteun en te stimuleren is een goede ondersteuning noodzakelijk.
- Minimumcriteria voor kwaliteit van zorg opstellen.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland - Artsen, verplegend personeel en de patiënt moeten centraal staan in de zorg, niet de manager.
- Invoeren van maatschappelijke stages van minimaal een half jaar.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...