https://www.mijnvakbond.nl/Belastingdienst


Belastingdienst
Belastingdienst

Vrijwilligers en de Belastingdienst

Belastingdienst

Als u vrijwilligerswerk doet, ontvangt u soms een kleine vergoeding voor uw werkzaamheden of voor de kosten die u maakt. Bij CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn is dat alleen als u daarover afspraken heeft gemaakt met CNV.
Deze vergoeding kan belast zijn voor de loon- of inkomstenbelasting.

Vrijwilligersregeling
Het bedrag is niet belast als u alleen maar een vergoeding ontvangt voor de kosten die u heeft gemaakt. Er is ook niets belast als u als vrijwilliger niet meer dan € 150,-- per maand en € 1.500,-- per jaar ontvangt (bedragen 2009). Dit wordt de 'vrijwilligersregeling' genoemd.

Wanneer bent u vrijwilliger?
U kunt vrijwilliger zijn als u werkzaamheden verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een (sport)vereniging of sportstichting. U bent geen vrijwilliger als u de werkzaamheden voor uw beroep doet of als u in dienst bent bij de organisatie.
Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding die u ontvangt, niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. De vergoeding heeft meestal het karakter van een kostenvergoeding.

Vergoeding van alleen werkelijke kosten
Als u vrijwilliger bent en u ontvangt alleen een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt, dan is de vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor de gemaakte reiskosten, of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer (bedrag 2009) die voor werknemers in loondienst geldt.
Let op: deze regeling geldt niet als u ook een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden zelf.
Als de kostenvergoeding meer is dan € 150,-- per maand of € 1.500,-- per jaar (bedragen 2009), is het verstandig dat uw vrijwilligersorganisatie de uitbetaalde bedragen meldt aan de Belastingdienst. Dit kan met het formulier 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde' (ib 47). Zo kan uw organisatie problemen met de Belastingdienst over uw vergoeding voorkomen.

Vergoeding niet meer dan € 150,-- per maand en € 1.500,-- per jaar
Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding voor de werkelijke kosten. U krijgt bijvoorbeeld een hogere vergoeding of ook een vergoeding voor de werkzaamheden zelf.
In dat geval kan de vergoeding (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting.

Geen loonbelasting
De organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet, hoeft geen loonbelasting in te houden als uw vergoeding wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit kan de organisatie doen op het formulier 'Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde' (ib 47). In uw aangifte inkomstenbelasting moet u de totale vergoeding opgeven als 'opbrengsten uit overige werkzaamheden' en mag u de kosten die u heeft gemaakt, aftrekken. Daarbij moet u wel rekening houden met aftrekbeperkingen.

Voor reiskosten met eigen vervoer geldt bijvoorbeeld een maximale aftrek van € 0,19 per kilometer (bedrag 2009).
Noot: De organisatie mag dus de werkelijke kilometerkosten (bij CNV € 0,28) vergoeden, terwijl de aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting beperkt is tot € 0,19.

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...