Beroepsinhoud Zorg
CNV Beroepsinhoud

CNV Beroepsinhoud

CNV Zorg & Welzijn komt op voor de belangen van werknemers. De beroepsinhoud, gezond en met plezier werken zijn daarbij erg belangrijk!

Beroepsinhoud is alles waar je als werknemer dagelijks mee te maken hebt. Zoals wetgeving die je beroep beïnvloedt, (ethische) dilemma’s waar je in de praktijk tegenaan loopt, scholing en opleiding en soms ook agressie. Hoe kun je je werk goed doen en hoe blijft het werk aantrekkelijk? CNV Zorg & Welzijn helpt werknemers beter voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen.

Belangenbehartiging
De beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van CNV Zorg & Welzijn wordt gedaan door leden van het bestuur van CNV Beroepsinhoud Zorg en de drie beroepsinhoudelijke commissies. Andere leden werken mee aan beroepsinhoud door mee te doen met (externe) bijeenkomsten, bijvoorbeeld met sociale partners. Er zijn ook expertgroepen met leden, die zich met bepaalde beroepsinhoudelijke onderwerpen bezighouden.

Binnen beroepsinhoud zijn kaderleden actief in verschillende commissies. De kaderleden signaleren en adviseren over wat zich op de werkvloer afspeelt en nemen daarover standpunten in. Het kan gaan om ethische dilemma’s, loopbaanontwikkeling, bijscholing, nascholing, kwaliteit van dienstverlening, opleidingen, wetgeving en meer. Dus alles waar werknemers in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Voor de leden van het SG Beroepsinhoud Zorg worden regelmatig kadertrainingen georganiseerd in het kader van ''Professionalisering van het werk als kaderlid'. Dit gebeurt jaarlijks 1 of 2 keer. Ook organiseren we in het najaar óf een beleidsdag óf een Algemene Ledenvergadering met themamiddag.

Downloads
Beleidsplan Beroepsinhoud Zorg 2017-2019
Rapport onderzoek professionele ruimte werknemers zorg en welzijn - april 2015

Vacatures
- Bestuursleden
- Commissieleden Kwaliteit Beroepen Zorgsector
- Commissieleden Opleidingen Beroepen in de Zorg

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...