https://www.mijnvakbond.nl/Berry-Tijsse-Klasen-22033


Berry Tijsse Klasen
Berry Tijsse Klasen

Weblog van Berry Tijsse Klasen, Verpleegkundige, BIG- registratie, docent, theoloog.

Laatste Log

10-maart-2015

Zorg om de zorgers in de zorg

De lente komt eraan en zo ook voor de zorg!

‘Een warme winter’ zou je zeggen, wanneer je de vakbondsacties in onze dagen beoordeelt. Maar tegelijkertijd is dit een uiterst barre en kóude winter voor veel mensen: ze zitten zonder werk na ontslag, hoezeer ze ook proberen een andere baan te vinden. Er zijn dus teruglopende inkomsten en tegen kinderen en huisgenoten moet steeds vaker ‘nee, dat kan nu niet’ worden verkocht. Ze zien hun schulden toenemen en zo ontstaat er hand over hand ‘stille armoede’ in het voorbije seizoen.

Een ‘historisch kantelpunt/scharnierpunt’ noemt de cursusleidster de wijzigingen die er in de thuiszorg voor de wijkverpleegkundigen zijn afgesproken en waarin wij in drie dagen worden geschoold. Zo kunnen wij ‘indiceren en registeren’ zoals dit nu behoort te gaan.

Als docent verpleegkundige doe ik mee, omdat ik graag goed op de hoogte wil zijn voor mijn lesgroep die als derdejaars leerling-verpleegkundigen in de thuiszorg stage lopen. Het is alsof ik na lange tijd ‘thuiskom’ in deze cursus: wat ik begin jaren ‘80 als wijkverpleegkundige aan autonomie had, komt grotendeels in deze jaren terug. Ook al zijn de eisen van planmatig (uitgewerkte) verpleegplannen fors toegenomen.

Het is heel verantwoordelijk werk, de zorgverzekeraars hijgen in onze nek en iedereen die om een indicatie of een herindicatie vraagt, wil natuurlijk de zorg te krijgen waar men op hoopt. De tijd van CIZ en ZZP is grotendeels voorbij, maar al het nieuwe is nog vaag en vraagt om professionaliteit: verantwoording durven afleggen voor gemaakte keuzes!

Ik ben ervan overtuigd dat met het vertrek van het ‘minuten tellen’ deze werkers meer hun ziel en bezieling in het werk terugvinden. Natuurlijk verdwijnen er tegelijk veel bezielde krachten die cliënten ondersteunden bij hun huishoudelijke wensen en behoeften.

Het voelt niet correct of te rijmen met de wens dat ouderen en hulpbehoevende mensen langer thuis mogen blijven wonen. Wat zonder die geregelde huishoudelijke hulp een stuk lastiger zal worden. De WMO en op plekken ook inaccuraat management eisen hun tol, zo klinkt het om ons heen. Dat vraagt om herbezinning.

Als de vakbondsacties bij V&D leiden tot de uitspraak dat de vakbondsleden ontzien moeten worden van de voorgestelde salarisverlaging, dan voel ik dat als een bevestiging van het belang dat we ‘georganiseerd’ moeten durven blijven en zo de rijen gesloten houden. 

Samen kunnen we verzet bieden, samen kunnen we de goede zaken versterken!

Wie zo de winter van dit werkjaar overziet, verlangt vurig naar de lente. Groei en bloei voor allemaal, die ieders hart verwarmen zal. Dat die lente maar snel mag komen!

 

U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...