https://www.mijnvakbond.nl/Bijna-alle-pensioenfondsen-op-schema


Bijna alle pensioenfondsen op schema
  • Bijna alle pensioenfondsen op schema 

Bijna alle pensioenfondsen op schema

Laatst bekeken

18-02-2011 12:38 | Bijgewerkt: 01-03-2011 09:35

Bijna alle pensioenfondsen op schema

Door gestegen rente en gunstige ontwikkelingen op de financiële markten

Bijna alle pensioenfondsen op schema

Bij vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen ligt het herstel van de dekkingsgraad op schema of daarboven. Dat hebben zij gemeld in de evaluaties van hun herstelplannen per 31 december 2010, die dezer dagen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank zijn ingediend. Met name in de laatste twee maanden van 2010 zaten de dekkingsgraden stevig in de lift.

Dit is een gevolg van de gestegen rente en gunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Dit positieve effect werd wel afgeremd maar niet teniet gedaan door het verwerken van de nieuwste prognoses omtrent de levensverwachting.

Minder geprofiteerd
Er zijn enkele uitzonderingen op dit positieve algemene beeld. Zo heeft een aantal fondsen minder geprofiteerd van de gestegen rente omdat het renterisico was afgedekt. Een viertal fondsen heeft aan de Pensioenfederatie doorgegeven dat zij op basis van hun dekkingsgraad per eind 2010 een voornemen tot korten in de evaluatie van hun herstelplan hebben moeten opnemen.

Het gaat daarbij om een voorgenomen korting per 1 april 2012, soms in combinatie met andere maatregelen, zoals premieverhogingen. Uiteraard kan tot die datum nog veel veranderen; als in de tussentijd het herstel aantrekt kunnen kortingen wellicht achterwege blijven. 

Het betreft de volgende fondsen: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingsindustrie (VLEP), Stichting Pensioenfonds Cultuur, pensioenfonds Royal Leerdam en Stichting ISS Pensioenfonds.

 

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Math.Ploum
Datum: 14-3-2011 23:06
Eens te meer blijkt, dat de berekening van de dekkingsgraad niet de juiste wijze voor het trekken van consequenties vormt. Hiermee wordt van dag tot dag bepaald of de pensioenen om hoog, bevroren of om laag moeten dan wel of de pensioen-premie verhoogd of verlaagd dient te worden. Voor een oudedagvoorziening dient meer zekerheid te worden geschapen door de dekkingsgraad meer stabieler te maken. Zet de rekenrente op een vast percentage en koppel dit b.v. aan het rentepercentage, dat de belastringdienst hanteert bij het berekenen van het voordeel uit vermogen in box 3.
Afzender:
Datum: 22-2-2011 11:16
In reactie op Johan de R. erg fijn dat je de problemen als reeds gepensioneerde wilt verschuiven naar degene die nog met pensioen gaan.Men zou net zo goed kunnen redeneren dat je het pensioen aanpast aan de langere levensverwachting dus minder pensioen per jaar gedurende iets langere periode. Jong-oud discussie dient iets meer op te leveren dan het verschuiven van problemen naar een bepaalde generatie.
Afzender: Johan de R.
Datum: 22-2-2011 5:08
Over die Zembla-tv uitzending over pensioenen het volgende: Terechte vragen, en goed dat er brede aandacht is voor de pensioenproblematiek, maar hun verhaal was hier en daar ook tendentieus en misleidend: 1. Met 'alleen beleggen in vastrentende waarden' zou het de laatste 20 jaar beter gegaan zijn dan met voor een deel 'ook beleggen in aandelen'. Ja, haal je de koekoek. Al zo'n 30 jaar dalen de rentes (op enkele hobbels en het laatste half jaar na), en stijgen dus de obligatie-koersen. En in de laatste 10 jaar beleefden we de twee grootste aandelen-crashes sinds 1929. Wie denkt dat het de komende 20 jaar net zo zal gaan is niet goed snik, zeker voor wat die obligatierendementen betreft. Wat het toekomstig beleid betreft, hou ik bij dit soort uitzendingen dus mijn hart vast. 2. Zonder premieverlaging en afroming van de pfn ten gunste van werkgevers in de 90-er jaren 'zou het totale pensioenkapitaal nu ca 700 mld hoger zijn'. Nee, dan zou er meer geïndexeerd zijn, en zouden de pensioenen nu hoger zijn. En zou het kapitaal nu lager zijn dan beweerd. Maar die afroming was idd teveel en te snel, dat is wel zo. Tenslotte: ik maak me zorgen over de jong-oud discussie die aan het ontstaan is. Er is een demografisch probleem. Dat is niet de schuld van de ouderen, noch van de jongeren. Het allereerste wat moet gebeuren is een geleidelijk verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd. Ik hoop dat het CNV ook zo denkt, en niet meegaat in het onzalige idee de AOW leeftijd pas in 2010 te gaan verhogen. Dat moet eerder beginnen, in kleine stapjes. En als oudere, al gepensioneerde CNV-leden zoals ik dan ook moeten inleveren door iets minder indexatie (liever niet!) : het zij zo, als het niet anders kan...
Afzender:
Datum: 21-2-2011 11:11
Ja,je moet toch ergens antwoorden kunnen krijgen!
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 21-2-2011 9:44
Ik wijs op twee andere berichtenover de pensioenen hier op deze site. Daar staan veel reacties bij van ook ongeruste ABP-aangeslotenen. Of dit bericht de ongerustheid weg kan nemen betwijfel ik. Tijdens de crisis zakten de pensioenrechten zomaar ineens door de bodem, en nu is alles weer in orde, nu er discussies (Zembla) dreigen los te breken? Wordt er nu gemanipuleerd of hebben we echt een woekerpensioen? Op 31 maart as houdt de 2e kamer een hoorzitting over de pensioenen, het nieuwe pensioenstelsel en de rol van de pensioenfondsen. Uit de media heb ik begrepen dat ook burgers hun vragen zouden kunnen indienen. Hoe en wat weet ik niet, maar het is misschien de moeite voor ons allen om dit in de gaten te houden (website 2e kamer). Misschien kunnen we onze vragen dan daar kwijt. Zou mooi zijn!
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...