Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatie en nieuws

Introductie Landelijk Groepsbestuur
CNV Overheid kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen. Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden.

Begin 2011 zijn enkele departementen vervlochten met andere departementen. Zo zijn delen van het voormalige ministerie van VROM overgegaan naar BZK. Actieve kaderleden zijn daarbij zijn ondergebracht bij een nieuw departement. Dit betekent dat de CNV verenigingsstructuur nog moet worden omgezet naar deze nieuwe samenstelling. Belangrijkste opgave is om een Landelijk Groepsbestuur op te zetten voor BZK. Als u interesse heeft om actief te worden voor de vakbond, dan kunt u dit mailen naar bestuurder Loek Schueler (l.schueler@cnv.nl).

Introductie Overlegtafel
Regelmatig spreekt de werkgever met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen rechtspositionele zaken en organisatorische ontwikkelingen aan de orde. Ter voorbereiding van dit formele overleg, vindt er regelmatig een Technisch Overleg plaats (TO). De CNV bestuurder spreekt namens haar leden samen met de andere vertegenwoordigers van de bonden. Als dat nodig is worden de leden geraadpleegd als er belangrijke wijzigingen worden voorgesteld.

De verantwoordelijke Secretaris-Generaal is de heer Richard van Zwol. De CNV-bestuurder wordt ondersteund door actief kaderlid van het CNV Peter van Kessel (Peter.vanKessel@rgd.minbzk.nl).

Actualiteit
De afgelopen en komende periode is en komt er veel beweging bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nieuwe medewerkers worden aan dit departement toegevoegd door interdepartementale clustering, zoals bijvoorbeeld IND, P-Direct, SSC ICT, Haagse Inkoop Samenwerking en FM Haaglanden. Het is essentieel voor CNV Overheid dat wij volledig worden geïnformeerd over alle lopende trajecten door de werkgever. Uiteraard houden we daartoe contact met onze leden bij de verschillende diensten.

De ontwikkeling van het inrichten van een Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eind 2012 in een stroomversnelling gekomen door de kabinetsplannen. Inmiddels zijn de medewerkers van het Rijksvastgoed Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) ondergebracht bij het ministerie van BZK. Ook het vastgoedonderdeel van Defensie zal aan gaan sluiten bij de RVB. Bovendien is een voorlopige OR (vOR) samengesteld uit de drie betrokken OR-en. De komende periode zullen de fusieplannen aan de vOR en DGO worden voorgelegd. Hierover worden de leden t.z.t. geïnformeerd.

Downloads
Nieuwsbrief bonden uitspaak Advies- en Arbitragecommissie over conflict AIVD
Uitspraak Advies- en Atrbitragecommissie over conflict AIVD 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...