https://www.mijnvakbond.nl/CNV-Publieke-Zaak-leeft


CNV Publieke Zaak leeft
Aangemaakt 09-07-2010 12:00

CNV Publieke Zaak leeft

Leden stemmen in met pensioenakkoord

CNV Publieke Zaak leeft

CNV Publieke Zaak leeft! Dat blijkt maar weer eens overduidelijk!

Ik heb net de extra Algemene Vergadering afgesloten waarin namens de leden van CNV Publieke Zaak gestemd is over het tussen werkgevers en werknemers bereikte pensioenakkoord.

Via ons blad MijnVakbond.NL, deze website en een onder onze leden uitgezette enquête hebben wij de leden van CNV Publieke Zaak geïnformeerd over de inhoud van de gemaakte afspraken. En we hebben ze naar hun mening gevraagd over het bereikte akkoord. Bijna 20% van onze leden heeft met het invullen van de enquête gereageerd. Deze hoge respons bewijst opnieuw dat onze achterban betrokken is bij het werk dat wij namens onze leden doen. Ik ben daar heel blij mee.

Resultaten enquête
De resultaten van de enquête waren voor de Algemene Vergadering – het hoogste orgaan van onze vereniging – mede aanleiding in te stemmen met het bereikte akkoord. Het Bestuur wilde zo goed mogelijk weten hoe in onze bond over de toekomst van de pensioenen wordt gedacht. Daarom hebben we ook de deskundige kaderleden en de pensioenfondsbestuurders in ons pensioenplatform en de vertegenwoordigers van alle landelijke groepen gevraagd een mening te geven over het akkoord. 

De leden hebben de gelegenheid te baat genomen om in de zijlijn van de enquête veel informatie en opvattingen aan ons te schrijven over de toekomst van AOW en pensioen. Meer dan 350 pagina’s  tekst hebben wij aan deze ledenraadpleging overgehouden. Ik wil vanaf deze plaats de leden die hun stem hebben laten horen van harte bedanken. U heeft voor het Bestuur een zeer waardevolle en richtinggevende bron geslagen om uit te putten in de behartiging van uw belangen.

Pensioenstelsel
En zoveel is al duidelijk: er is niet één belang.  Het  pensioenveld kent vele belangen, niet in het minst die van jong en oud. Wij hebben in Nederland een pensioenstelsel dat probeert de belangen van alle generaties op solidaire basis te garanderen. Dat stelsel staat – hoofdzakelijk vanwege vergrijzing – onder druk. Driekwart van onze leden begrijpt dat en vindt de tijd rijp voor aanpassingen in AOW en pensioen. Ongeveer 60% van de leden vind het huidige akkoord een goed uitgangspunt voor de veranderingen die nodig zijn. Van de leden is ongeveer 20% tegen en 20% van ons ledenbestand kan op grond van wat er nu ligt niet kiezen tussen voor of tegen.

Wij zullen de betekenis van deze resultaten goed analyseren. Ik ga het besluit van onze Algemene Vergadering overbrengen aan de onderhandelaars namens het CNV in de Stichting van de Arbeid. Op 15 juli weten wij of werknemers en werkgevers  in de Stichting van de Arbeid het akkoord definitief kunnen maken. Mocht dat zo zijn, dan begint het spel pas echt. De politiek moet het akkoord overnemen en wij gaan namens onze leden aan de slag om aan de CAO tafels de pensioenregelingen aan het akkoord aan te passen. Ik hoop dan ook in de komende tijd nog veel van u te horen.

Eric de Macker

PS: Lees ook het bericht over de uitslag van de ledenenquete>>

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: C H Etman
Datum: 24-7-2010 11:58
Dat de toenemende afbraak van pensioenen al een tijdje geleden is ingezet, is mij niet ontgaan. Nu vindt de formalisering plaats door de standpunten en keuzes van de vakbonden zolals het CNV. Als motivatie wordt vergrijzing en solidariteit aangevoerd. Ten onrechte. Ik heb als werkende, decennia solidariteit met gepensioneerden meegemaakt. Heb ik ook voor betaald. Gepensioneerden moeten zich nu echt afvragen of zij thuishoren in de huidige vakbonden zoals CNV. Ik denk het niet. De komende jaren, als de gevolgen van de standpunten van vakbonden duidelijk worden, verwacht ik dat gepensioneerden zich zullen herorienteren en zich nieuw zullen organiseren. M.a.w. het CNV is niet meer in staat goed voor de belangen van gepensioneerden op te komen.
Afzender: Piet Maljaars
Datum: 21-7-2010 16:58
Toen ik op mijn 18e in 1980 startte als ambtenaar werd me verteld dat ik in 2020 met pensioen kon: 40 jaar gewerkt. Ik zou dan met pensioen gaan en de hoogte van het pensioen zou dan gebaseerd zijn op het laatstverdiende loon. Inmiddels heb ik begrepen dat ik 2x wordt getorpedeerd. Ik ben dus woedend, want ik mag nu doorwerken tot 67 in plaats van 58. Dat is dus wel 9 jaar langer dan in 1980 meegedeeld, bovendien met een middelloon pensioen. Hierover ben ik bijzonder kwaad, terwijl nog dagelijks allerlei collega's met pensioen gaan ver voor hun 67e. Karl Marx heeft het allemaal al voorspeld: Die Verelendung van de arbeider... Wanneer komt nu de echte harde opstand van de arbeiders?
Afzender: maria
Datum: 14-7-2010 13:08
test
Afzender: Hans
Datum: 14-7-2010 9:44
Allemaal leuk en aardig al die regels, maar wanneer komen de 60 plus regelingen i.p.v. de 55 plus regelingen aanbod. Langer vergrijzen komt ook de werkgever goed uit, stel daar dan ook iets tegenover, dat geeft ook wat rust i.p.v. stress met bepaalde beroepen.
Afzender: pieter
Datum: 14-7-2010 9:26
Er wordt hier met dit schrijven niets gedaan, ik geloof er niets van de percentage, de uitslag was van te voren al bekend. Ik overweeg beindiging lidmaatschap
Afzender: Berry TK
Datum: 14-7-2010 8:08
Zoals ik al in eerdere momenten van overleg en in de enquete heb aangegeven vind ik het voor onze sektor (zorg) zorgelijk dat met het verhogen van de pensioenleeftijd tot 66-67 jaar onze collega's 'gedwongen' worden een halve eeuw te werken voor de samenleving en hun eigen pensioen: veel mensen in zorg en welzijn starten immers op de leeftijd van 16-17 jaar! Voor hen - en voor veel andere groepen realiseer ik me, maar hoef ik me als kaderlid minder 'hard' te maken - zijn arbeidsvoorwaarden juist op die hogere leeftijd verslechterd (langer nachtdiensten moeten draaien, vermindering toeslagen onregelmatige uren etc. En dan ook nog later met pensioen: het zal kracht vragen om in de CAO-onderhandeling hier nog wat recht te trekken zoals Recht in CNV-land bedoeld is: recht met de Hoofdletter R.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 13-7-2010 13:23
Jammer dat niemand zich blijkbaar realiseert, dat de pensioenszekerheid met dit akkoord ook is opgegeven. Immers, de werkgever hoeft volgens dit akkoord niet meer extra te betalen aan toekomstige vermogensdalingen bij pensioenfondsen agv crises. Dat risico komt geheel bij de werknemers en de gepensioneerden te liggen. Er is dus niet langer sprake van een kapitaaldekking-, maar uitsluitend van een beschikbare premiestelsel. In ruil voor het verhogen van de AOWleeftijd en bijbehorende kortere pensioentijd krijgen we er dus ook een ondraagbaar risico als extra nadeel bij. Straks kunnen we dus kiezen tussen loon of pensioen. Waar is het voordeel van dit akkoord voor de werknemer eigenlijk gebleven?
Afzender: Peter
Datum: 13-7-2010 12:13
Blij dat het CNV nog steeds een realistische koers vaart in de belangenbehartiging van de werknemer. En daarin binnen aanvaardbare grenzen het belang van de werkgever niet uit het oog verliest.
Afzender: Henk
Datum: 13-7-2010 11:18
En nu moet het CNV ook nog snel instemmen met een beperking van de ontslagvergoeding tot maximaal € 60.000. Zijn we eindelijk van die grove zakkenvullers af en bedrijven durven weer mensen in dienst te nemen.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...