Decentralisatie
Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

Decentralisatie betekent het overhevelen van taken van de centrale overheid naar de gemeenten.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte II werden drie grootscheepse decentralisaties (van de rijksoverheid naar de gemeenten) aangekondigd. Hoewel de decentralisaties op zichzelf al veel wijzigingen met zich meebrengen, gaat deze overgang ook nog eens gepaard met bezuinigingsdoelstellingen. In het voorjaar van 2013 hebben sociale partners en overheid een Sociaal Akkoord en een Zorgakkoord afgesloten, waarin we bepaalde maatregelen hebben kunnen verzachten. Dit laat onverlet dat er op de gebieden werk, jeugd en zorg veel zal gaan wijzigen.

Meer informatie over:
Decentralisatie van jeugdzorg
Decentralisatie van sociale werkvoorziening
Decentralisatie van zorg

 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...