Economische Zaken
Economische Zaken

Economische Zaken

Informatie en nieuws

Introductie Landelijk Groepsbestuur
CNV Overheid kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen (LGB). Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de belangen van de leden behartigd, de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt verder voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden. Begin 2011 zijn de departementen EZ en LNV samengevoegd tot een nieuw ministerie. De beide LGB-en van deze departementen zijn inmiddels geïntegreerd. Hoewel het LGB goed gevuld is, zijn wij altijd op zoek naar betrokken leden, zeker uit onderdelen van het departement die nu nog niet vertegenwoordigd zijn. Dit hoeft niet in een rol als lid van het LGB te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook als vakbondsconsulent, kandidaat voor de ondernemingsraad, lokaal contactpersoon e.d..
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de voorzitter van het LGB.

Introductie Overlegtafel
Regelmatig spreekt de departementale werkgever (Secretaris Generaal de heer C. Buijink) met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen rechtspositionele zaken en organisatorische ontwikkelingen aan de orde. De CNV-bestuurder neemt samen met een kaderlid uit het departement deel aan dit overleg, samen met de andere vertegenwoordigers van de bonden. Bij grote veranderingen of rond afspraken over flankerend beleid bij reorganisaties worden de leden geraadpleegd.

Actualiteit
EL&I is na de samenvoeging een groot en divers departement geworden. Op dit moment zijn vele grote operaties gaande of aanstaande. Een kleine opsomming: Bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG) moet een forse krimp gerealiseerd worden, in verband met de herinrichting van het natuurbeleid. Na intensief overleg tussen bonden en werkgever is het gelukt om bij deze reorganisatie in ieder geval voor 2012 in praktische zin de medewerkers onder het oude SFB te laten vallen. Verder wordt door werkgever, medezeggenschap en bonden alles in het werk gesteld om deze operatie zonder gedwongen ontslagen te laten verlopen.
De inrichting van nieuwe departementale organisatie wordt door de werkgever voortvarend ter hand genomen. Bonden en medezeggenschap hebben er de handen vol aan om dit ook voor de medewerkers in goede banen te leiden. In het voorjaar staan OR-verkiezingen voor het kerndepartement op de rol. De CNV-lijst hoopt hierbij wederom op uw steun, net als tijdens de laatste verkiezingen voor de Beleidskern. Bij de NVWA zijn op 31 december 2011 helaas nog een behoorlijk aantal HPK-ers aangewezen, volgens afspraak uit het TWO-convenant wel onder het oude SFB. In de afgelopen weken hebben wij moeten constateren dat voor een deel van deze HPK-ers hun oude werk nog niet was opgeheven. Inmiddels is met de werkgever afgesproken dat deze medewerkers op vrijwillige basis op hun oude functie werkzaam kunnen blijven. Dit heeft dan een opschortende werking voor hun HPK-termijnen.

Contactpersonen
- Bestuurder CNV Overheid: Willemien Pijnacker
- Voorzitter LGB: Paul Verhagen
- DGO 2e onderhandelaar: Paul Verhagen (DGO-LNV) 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...