https://www.mijnvakbond.nl/En_front_voor_de_werkenden


Eén front voor de werkenden
Aangemaakt 28-01-2010 17:21

Eén front voor de werkenden

Eén front voor de werkenden

Iemand wees mij onlangs op het vroegere CNV logo met het bijbehorende onderschrift. Het Christelijk Nationaal Vakverbond: ‘Duidelijk een eigen koers’.  Ergens in de voorbije jaren hebben wij de vorm waarin wij onze gezamenlijke identiteit aan de buitenwereld laten zien, veranderd.

Ons logo is gemoderniseerd en de genoemde tekst is verdwenen. Na de roerige AOW periode en opnieuw een roerige periode in het vooruitzicht vind ik het achteraf erg jammer dat deze tekst verdwenen is. De tekst ‘Duidelijk een eigen koers’ geeft kernachtig het profiel van de Christelijk vakbeweging weer.

Die eigen koers hebben wij in het AOW dossier aangehouden. Ook in de kabinetsmaatregelen die ons  te wachten staan gaan wij op zoek gaan naar een eigen koers.  Een eigen ‘koers’ ten opzichte van wie of wat, zult u mij vragen. Ten opzichte van de FNV?

Een front

Ik vind het nu tijd om als vakbeweging breed de handen in elkaar te slaan voor werkend Nederland. Dat vakbonden de eigen punten willen realiseren begrijp ik best. Maar in deze tijd als vakbonden op leven en dood te concurreren om ten koste van elkaar maar zoveel mogelijk leden in te willen schrijven vind ik belachelijk. De problemen waar werkend Nederland mee te maken krijgt zijn groot en langdurig. De Christelijke en Socialistische vakbeweging moeten met elkaar een front vormen tegen ongewenste en onnodige bezuinigingen en tegelijk bereid zijn om mee te doen met veranderingen die onvermijdelijk zijn.

Lunch met nieuwe leden

Het is een grote kunst om dat goed aan iedereen uit te leggen. Onze achterban ziet er overigens  heel anders uit dan sommigen denken. De vooroordelen zijn legio. Onlangs had ik mijn eerste ‘voorzitterslunch’. Tien willekeurig uitgenodigde nieuwe leden ondernamen de reis naar Den Haag om samen met mij te lunchen en te praten over kwesties die hen en mij bezig houden. Ik trof niet een groep met  ‘grijze oude mannen’ aan. Een beeld dat vaak wordt geschetst in de media als het om vakbonden gaat. Integendeel, het was een heel divers gezelschap van vrouwen en mannen van alle leeftijden, met vragen, opvattingen en met ideeën over hoe onze bond er in de toekomst moet uitzien.

Alles kwam aan de orde: de AOW, de komende bezuinigingen, carrièrevrouwen, marktwerking, reorganisaties in de thuiszorg enzovoorts. Ik vond het een geweldig inspirerende bijeenkomst. Dit is nou zo’n nieuwe vorm van samenkomst van onze leden waar je goed kunt uitleggen wat de ‘eigen’ koers van het CNV inhoudt en waar CNV Publieke Zaak en ikzelf mee bezig zijn. En meer nog, wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Het was een succesvolle bijeenkomst. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de eventuele vooroordelen die er over en weer waren uit de weg te ruimen.

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 2-2-2010 10:34
Citaat 'ik trof niet een groep met 'grijze oude mannen' aan.' Waarom wordt er zo denigrerend gesproken over een groep mensen die vaak al vele jaren lid is en waaruit enorm veel kaderleden en andere vrijwilligers voor de bond zijn voortgekomen. Wat is er eigenlijk verkeerd aan oud en grijs, wat is er goed aan jong en blond? Nee, de bond wil geen generaties tegen elkaar uitspelen is eerder gezegd. Gebruik dan ook niet zulke uitdrukkingen. Daarmee is op zijn zachtst gezegd de weg naar 'samen optrekken' niet bepaald breder geworden.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...