https://www.mijnvakbond.nl/Functies-voor-vrijwilligers-Ondernemingsraad


Ondernemingsraad
Ondernemingsraad

Functieprofiel Lid Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Kern
Uitoefenen van de  wettelijke taken en bevoegdheden en het versterken van de samenwerking bij het OR-werk en vakbondswerk.

Situatieschets
In de eerste plaats heeft het OR-lid wettelijke taken en bevoegdheden en is hij verbonden aan de eigen onderneming. Tegelijkertijd heeft het OR-lid van CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn het voordeel ondersteund te worden door CNV en vindt de verkiezing via de vakbondslijst plaats. Door samen te werken, kan zowel het OR-werk als het vakbondswerk versterkt worden.
Een OR is verplicht OR-verkiezingen bij de vakbonden te melden. Zo wordt de vakbond in de gelegenheid gesteld om aan vakbondsleden te vragen zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. OR-leden die via een lijst van CNV zijn gekozen, worden als kaderlid van CNV Overheid, Publieke Diensten of Zorg & Welzijn aangemerkt. Per bedrijf zal de relatie tussen CNV en OR verschillen. Dit hangt ondermeer af van het aantal vakbondsleden binnen het bedrijf.

Taken
OR-leden hebben de volgende taken:
- Uitoefenen van de  wettelijke taken en bevoegdheden
- Vragen naar en vertolken van opvattingen van leden over arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, personeelsbeleid; hierbij kan ook afstemming met andere kaderleden (in GO of groepsbestuur) van belang zijn;
- Meningen verwoorden binnen de OR die gebaseerd zijn op het beleid van CNV met inachtneming van de onafhankelijke positie als OR-lid;
- Communiceren met de leden en medewerkers in het algemeen over de bereikte resultaten;
- Leden met individuele vragen doorverwijzen naar de vakbondsconsulent of naar het regiokantoor.

Functievereisten
Wettelijk wordt aan het lidmaatschap van de OR de eis gesteld dat een werknemer minimaal één jaar een individuele arbeidsovereenkomst of aanstelling in de betreffende onderneming heeft. Voor de goede uitoefening van het OR-lidmaatschap vindt CNV dat een OR-lid ook nog aan de volgende functievereisten moet voldoen:
- kennis van en ervaring met de vakbond en het vakbondswerk heeft;
- over een stabiele, open, initiatiefvolle persoonlijkheid beschikt met gevoel voor diplomatie en met doorzettingsvermogen;
- over basiskennis van de CAO en de sociale zekerheid beschikt die voor zijn sector bestemd is of bereid dit te leren;
- bereid is om een meer langdurige samenwerking aan te gaan

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...