https://www.mijnvakbond.nl/Georganiseerd-Overleg


Georganiseerd Overleg
Georganiseerd Overleg

Functieprofiel Lid Georganiseerd Overleg

Georganiseerd Overleg

Andere benamingen voor georganiseerd overleg (GO) zijn: bijzondere commissie, lokaal overleg.

Kern
Het namens CNV vertegenwoordigen van de medewerkers in het algemeen en de leden van de verschillende sectoren in het bijzonder in het overleg over arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en personeelsbeleid binnen het eigen bedrijf of organisatie. Het GO-lid behartigt de collectieve belangen van leden. 

Situatieschets
Leden van het Georganiseerd Overleg worden in de regel aangewezen door de leden van CNV Overheid, Publieke Diensten of Zorg & Welzijn binnen de eigen instelling en worden geadviseerd door de bestuurder met regionale taken of de adviseur die aan het GO is verbonden.

Taken
GO-leden hebben de volgende taken:
- Vragen naar en vertolken van opvattingen van leden over arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, personeelsbeleid; hierbij kan ook afstemming met andere kaderleden (in OR of groepsbestuur) van belang zijn;
- Inbrengen van de speerpunten van de sectoren van CNV op de agenda van het GO;
- Overleg voeren over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van werknemers, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd;
- Communiceren met de leden en medewerkers in het algemeen over de bereikte resultaten;
- Leden met individuele vragen doorverwijzen naar de vakbondsconsulent of naar het regiokantoor.

Functievereisten
Voor het goed uitoefenen van de functie is het van belang dat het GO-lid:
- kennis van en ervaring met de vakbond en het vakbondswerk heeft;
- over een stabiele, open, initiatiefvolle persoonlijkheid beschikt met gevoel voor diplomatie en met doorzettingsvermogen;
- over basiskennis van de CAO en de sociale zekerheid beschikt die voor zijn sector bestemd is of bereid dit te leren;
- bereid is om een meer langdurige samenwerking aan te gaan

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...