https://www.mijnvakbond.nl/Hoe-gaat-het-nu-verder


Hoe gaat het nu verder?
Hoe gaat het nu verder?

Hoe gaat het nu verder?

Afhankelijk van de uitspraak van de rechter zal de normalisering een vervolg krijgen, als het aan ons ligt via overleg tussen de bonden en de minister van Binnenlandse Zaken. In dat geval kunnen we met de medewerkers overleggen over de uitkomsten. Als de procedure de eerdere uitspraak van de rechter bevestigt en de minister dus door kan gaan, dan zal er tenminste over de invoering van de wet worden gesproken. Het totale invoeringsproces zal enkele jaren in beslag nemen.

De positie van de werknemers in de publieke dienstverlening moet wat ons betreft gelijkwaardig zijn aan die van de andere werknemers in Nederland. Het kan niet zo zijn dat de positie van honderdduizenden ambtenaren wordt gewijzigd, zonder dat dit in overleg met de ambtenaren zelf gebeurt. Het proces dat geleid heeft tot de normalisering mag geen voorbode zijn van de uitwerking van de normalisering: de stem van ambtenaren moet altijd gehoord worden. Daarom zijn we nu bezig de positie aan de nieuwe overlegtafel te bepalen. Dit is nodig om goed in te kunnen zetten op goede arbeidsvoorwaarden en het behoud daarvan. Zo moeten de medewerkers via hun bonden een gelijkwaardige positie behouden aan overlegtafels waar over hun rechten en plichten wordt onderhandeld. Dat hoort ook bij “normalisering”. De slepende kwestie over politiek ingrijpen in de lonen moet worden opgelost. 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...