https://www.mijnvakbond.nl/Hoe_kunnen_pensioenfondsen_worden_geraakt_door_de_kredietcrisis


Hoe kunnen pensioenfondsen worden geraakt door de kredietcrisis?
Hoe kunnen pensioenfondsen worden geraakt door de kredietcrisis?

Hoe kunnen pensioenfondsen worden geraakt door de kredietcrisis?

Ook pensioenfondsen kunnen geraakt worden door de kredietcrisis. Pensioenfondsen moeten volgens de pensioenwetgeving een bepaald vermogen hebben tegenover de opgebouwde pensioenrechten. Door de kredietcrisis kan het vermogen achterblijven ten opzichte van de verplichtingen. Het gaat daarbij om de waarde van de aandelen en om de ontwikkeling van de rente.

Aandelen
Het doel van een pensioenfonds kan worden omschreven als het bieden van een zo goed mogelijke uitkering tegen een zo laag mogelijke premie. Om deze doelstelling waar te maken moet het fonds de premies zorgvuldig beleggen. Dat betekent zoveel mogelijk winst maken tegen zo weinig mogelijk risico. In het algemeen kun je zeggen dat aandelen over langere termijn gemeten meer opleveren dan obligaties. Deze keren een meer vast rendement uit. Maar aandelen zijn risicovol. Als de koersen van aandelen stijgen, ontstaat er winst. Als ze dalen verlies. Daarnaast keren aandelen in ondernemingen die winst maken een dividend uit. Zeg maar een aandeel in de gemaakte winst. Maar gaat het slecht met het bedrijf, dan is er geen winst en geen dividend.

Rente
Pensioenfondsen kunnen ook last hebben van de gedaalde rente op langlopende leningen. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht deze rente te gebruiken bij de berekening van hun pensioenverplichtingen. Het fonds berekent bijvoorbeeld wanneer u met pensioen gaat en hoeveel geld er dan in kas moet zijn om een levenslang ouderdomspensioen te betalen. Een vereenvoudigd voorbeeld. Stel dat het fonds over drie jaar 500 euro in kas moet hebben. Bij een rentestand van 5% moet er dan nu ongeveer 429 euro in kas zijn. Maar is de rente gedaald naar 3%, dan moet er ongeveer 456 euro in de kas zitten. Kortom, bij een daling van de rentestand dient een pensioenfonds meer vermogen te hebben om te zijner tijd aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Gratis tips & sectornieuws

Elke maand een update van het laatste nieuws in jouw sector & tips om met plezier te werken.

'Josien Konings: 'Ik vind de vernieuwde ezines zo nuttig voor mijn werk!'

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...