https://www.mijnvakbond.nl/Hoe_zit_het_met_de_opbouw_en_afschrijving_van_vakantiedagen


Hoe zit het met de opbouw en afschrijving van vakantiedagen?
Hoe zit het met de opbouw en afschrijving van vakantiedagen?

Hoe zit het met de opbouw en afschrijving van vakantiedagen?

Opbouw en afschrijving van vakantiedagen.

Zodra een werknemer bij een werkgever in dienst treedt, bouwt hij zijn recht op vakantiedagen op. De opbouw van vakantiedagen blijft doorgaan zolang de werknemer aanspraak op loon heeft. Er wordt in de wet een aantal gevallen genoemd waarin de werknemer toch vakantiedagen opbouwt ook al heeft hij geen recht op loon, zoals bij zwangerschapsverlof, het bijwonen van vergaderingen van de vakvereniging, calamiteiten. Ten aanzien van degelijke situaties biedt de wet sinds 1 februari 2001 de mogelijkheid om schriftelijk overeen te komen dat geen of minder vakantiedagen worden opgebouwd. Zo’n afspraak kan alleen betrekking hebben op de zogenaamde bovenwettelijke dagen.


Opbouw bij ziekte.

De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de werknemer.


Aanspraak is beperkt.

Als de werknemer ziek is, gaat de opbouw van vakantierechten gewoon door, maar de aanspraak is beperkt tot het aantal dagen dat de werknemer in zes maanden opbouwt. Die beperking van de aanspraak heeft dan betrekking op het opgebouwde recht gedurende zes maanden voorafgaande aan herstel of einde dienstbetrekking wegens arbeidsongeschiktheid.


Opnemen van vakantie.

De werknemer, die ziek (volledig arbeidsongeschikt) is kan geen vakantiedagen opnemen. Een werknemer, die van april tot oktober ziek was, en in die periode wel ‘op vakantie’ is geweest, heeft gedurende zijn ziekte wel vakantiedagen opgebouwd, maar heeft deze niet ‘opgebruikt’.


104-weken-termijn.

Voor de periode van de 104-weken-termijn, onder andere van belang bij de wachttijd voor de WIA, tellen de weken, waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof is genoten niet mee.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Dat wil zeggen, er bestaat geen aanspraak op loondoorbetaling gedurende de periode dat dit verlof wordt genoten, wel op een uitkering.

Omdat de opbouw van vakantieaanspraken gekoppeld is aan de loonaanspraak zou dit betekenen, dat geen vakantieopbouw plaatsvindt tijdens de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Omdat dit gevolg niet wenselijk werd geacht is bij de invoering van de Wet Arbeid en Zorg tevens een wijziging aangebracht in de wettelijke vakantiebepalingen. Daarin is nu uitdrukkelijk geregeld dat de werkneemster, die wegens haar zwangerschap en bevalling een uitkering heeft op grond van de Wet Arbeid en Zorg tijdens die periode vakantieaanspraken opbouwt.

 

Gratis tips & sectornieuws

Elke maand een update van het laatste nieuws in jouw sector & tips om met plezier te werken.

'Josien Konings: 'Ik vind de vernieuwde ezines zo nuttig voor mijn werk!'

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...