https://www.mijnvakbond.nl/Honderdduizend-overheidsbanen-op-spel


Honderdduizend overheidsbanen op spel
  • Honderdduizend overheidsbanen op spel 

Honderdduizend overheidsbanen op spel

Laatst bekeken

12-01-2011 12:43 | Bijgewerkt: 27-01-2011 19:49

Honderdduizend overheidsbanen op spel

Start imagocampagne ‘Maak je sterk voor publiek werk’

Honderdduizend overheidsbanen op spel

De gezamenlijke centrales van overheids- en onderwijspersoneel (waaronder CNV Publieke Zaak) maken zich sterk voor het werk dat ambtenaren verrichten. Tijdens een druk bezochte kaderbijeenkomst in Nieuwegein werd op dinsdag 11 januari het startschot gegeven voor de imagocampagne.

Tijdens deze bijeenkomst werd de stand van zaken opgemaakt bij de verschillende CAO-overleggen. Enkele CAO’s lopen dit jaar nog door (Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Universiteiten), maar het is duidelijk dat er in alle overheidssector klappen gaan vallen. Het overleg bij het Rijk en Defensie is vastgelopen. Het kabinet heeft maar liefst zes miljard bezuinigingen ingeboekt op de publieke sector. De bonden hebben berekend dat er 110.000 banen op het spel staan. Tegelijkertijd moeten ambtenaren voor twee jaar op de nullijn.

Dienstverlening
De publieke opinie lijkt het eens te zijn met de bezuinigingen op de ambtenaren. De bonden zijn er van overtuigd dat de aangekondigde bezuinigingen ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. Want in alle overheidssectoren doen ambtenaren voor het merendeel uitvoerende werkzaamheden: het onderhoud van de wegen, innen van de belastingen, geven van onderwijs, reiniging, plantsoenendienst, etc. Dezelfde kwaliteit kan niet geleverd worden met veel minder ambtenaren. Ook het beeld dat Nederland veel te veel ambtenaren in dienst heeft, klopt niet. In de Verenigde Staten – het land waar volop geprivatiseerd wordt – zijn op elke 1000 inwoners 34 ambtenaren, in Nederland zijn dat er 28. Ook scoort Nederland heel laag met het aantal ambtenaren onder de beroepsbevolking (13%).

Manifest
Om tegengas te geven, hebben de centrales van overheids- en onderwijspersoneel een manifest opgesteld voor de publieke sector. Het is de bedoeling dat op 17 februari zo veel mogelijk ambtenaren naar het Mailieveld (lokatie Lange Voorhout vervalt) in Den Haag komen om te laten zien dat ambtenaren nuttig en goed werk doen. Het manifest met een groot aantal handtekeningen wordt dan overhandigd aan de politiek. Onderteken het manifest!

Naar sectorpagina

 

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: A.L.
Datum: 9-2-2011 20:53
Ik denk dat duidelijk gemaakt moet worden dat veel ambtenaren wel goed werk. De aandacht moet gelegd worden op taken die de overheid doet. Als je vindt dat dit overheidstaken zijn moet je ook mensen hebben die deze taak uitvoeren. Als je vindt dat iets geen overheidstaak meer is moet je dit en het personeel afbouwen. Niet blijven roepen dat alles meer en beter moet worden maar geen geld voor de uitvoeren willen uitgeven.Bovendien wordt van de ambtenaren verwacht dat ze met oplossingen komen om uit te crisis te geraken, maar gelijktijdig wil de politiek en de publieke opinie deze mensen op straat zetten. Het wordt tijd dat andere uitwassen wat breder worden uitgemeten zoals het nog steeds uitkeren van bonussen, afkoopsommen betalen aan mensen die niet functioneren, vorstelijke wachtgeldregelingen voor bestuurders, duur betaalde bijbaantjes en andere verkwistingen van overheidsgelden omdat bestuurders geen nee durven en kunnen zeggen. Het stopzetten van het onnodig over de balk gooien van overheidsgeld zou een fors aandeel opleveren voor de bezuinigingstaakstelling.
Afzender: MP Kerkrade
Datum: 8-2-2011 17:11
Minder bureaucratie behoeft nog niet te betekenen minder ambternaren. Gestreefd moet worden naar efficiëntere inzet en vooral daar waar de burger (betaler) dit nodig en noodzakelijk acht. Het ontbreekt aan controle op de uit- voering, waardoor vaak irritatie bij de burger ontstaat. Zet daar personeel op in.
Afzender: JR
Datum: 2-2-2011 20:21
In de media van vandaag worden wij weer neergezet als profiteurs; immers ZIJ willen er weer geld bij hebben. Wat de burger niet beseft is dat de afgekondigde maatregelen de bijl legt aan de voet van onze maatschappij. Het is nu tijd dat de gezamenlijke vakbonden dat aspect beter voor het voetlicht moet brengen. Dat het meer is dan alleen een ordinaire loonsverhoging; maak duidelijk dat er veel meer in het geding is. Ik zou dat graag zien dat de burger hiervan wordt doordrongen. Schreeuw dit om mij part van de daken. Ik zal er zijn op 17 februari en ik hoop velen met mij.
Afzender: H.E. Ras
Datum: 2-2-2011 1:41
Na al die jaren van privatisering, marktwerking etc. heeft de politiek nog niets geleerd, zie de grote problemen bij NS, KPN, TNT, vervoersbedrijven, CBR en ga zo maar door.
Afzender: J.A. Tuinstra
Datum: 1-2-2011 18:05
De vaste baan, die menigeen in staat stelde verplichtingen op zich te nemen of langdurig financiele relaties aan te gaan, is onherstelbaar vernieuwd. Ik vind: structureel werk verdient een structurele baan. Dus een vaste. En: dat vakbond zou zich wat mij betreft best aanzienlijk fermer opstellen als het gaat om de afbraak van structurele banen, die vervolgens op tijdelijke basis worden ingevuld door inhuur-personeel dat op z'n minst het dubbele kost.
Afzender: Ria Goeman
Datum: 22-1-2011 12:30
Eens met de opmerkingen van afzender d.d. 12-1-2011 om 13.05 uur. Als aanvullling: zodra er maar wat gebeurt in Nederland dan is de politiek de eerste die zegt: meer toezicht, handhaving en inspecties. Een lange termijnvisie ontbreekt. Veel ambtenaren eruit! Dat betekent niet minder werk. Keuzes wat niet meer gedaan zal worden, worden niet gemaakt. Laat staan dat de consequenties daarvan zijn overdacht en verwoord. De druk op de overige ambtenaren zal groter worden, met grote kans op uitval wegens ziekte. Of men huurt externen in, wat inderdaad niet tot bezuinigingen zal leiden. (zie eerdergenoemde reactie.)
Afzender:
Datum: 12-1-2011 13:05
Bezuinigen op aantal ambtenaren kan inhouden dat -zoals nu al het geval is bij rijk,prov. en gemeenten –er nog meer dure externen ingehuurd worden ( die de vrijgekomen plaatsen in gaan vullen). Gevolg , de beleidsbepalers zullen ogenschijnlijk succesvol zijn in het behalen van hun doelstellingen –minder ambtenaren- doch niet in de doelstelling van bezuinigen. De realiteit is dat het oorspronkelijk budget betreffende inhuren van personeel nu al wordt overschreden. Wat gaat het CNV/PZ doen, zodat beide doelstellingen in samenhang worden bekeken en niet eenzijdig een bepaalde doelstelling wordt nagestreefd
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...