https://www.mijnvakbond.nl/Hoofdpunten-CEP-2009


Hoofdpunten CEP 2009
Hoofdpunten CEP 2009

Centraal Economisch Plan

Hoofdpunten CEP 2009

Op 17 maart 2009 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) de definitieve cijfers over de Nederlandse (en de wereld) economie voor 2009 en 2010. Naast de analyses en prognoses voor de economie, gaat het CPB ook uitgebreid in op de gevolgen en oorzaken van de kredietcrisis. CNV Publieke Zaak heeft de hoofdpunten uit het CEP op een rijtje gezet:  

• De werkloosheid neemt dit jaar toe met 5½% en volgend jaar met 8¾%. De werkgelegenheid bij de overheid en in de zorg stijgt in 2009 en 2010.

• De Nederlandse economie krimpt in 2009 met 3½%. Belangrijkste oorzaak hiervan is de inkrimping van de wereldhandel. De verwachting voor 2009 is een krimp van de wereldhandel met 9¾%. In 2010 gaat het  met de Nederlandse economie naar verwachting relatief beter. Het CPB verwacht dan een krimp van ‘slechts’ een ¼%.

• Als gevolg van de lage inflatie zijn de gevolgen voor de koopkracht nog te overzien (voor wie zijn baan behoudt). Alhoewel in de raming is verwerkt dat pensioenfondsen dit en komend jaar niet of nauwelijks in staat zullen zijn te indexeren, gaat ook de groep 65-plussers er dit jaar gemiddeld in koopkracht op vooruit. In 2010 blijft de koopkracht van 65-plussers in doorsnee gelijk, behalve voor 65-plussers met een relatief hoog aanvullend pensioen isl het uitblijven van indexatie voelbaar.

• Het CPB geeft aan dat het verstandig is om maatregelen te nemen die wél op termijn zicht geven op herstel van gezonde overheidsfinanciën, maar níet op dit moment leiden tot vraaguitval. In dit kader roept het CPB op tot gematigde loonontwikkeling. Teveel loonmatiging draagt op de korte termijn niet bij aan het voorkomen van vraaguitval. Meerjarig gematigde loonontwikkeling is het antwoord.

• Vooral de arbeidsmarkt gaat klappen krijgen. Dit wordt vooral door jongeren, allochtonen en laag opgeleiden gevoeld. Gerichte initiatieven om deze groepen via scholing of werkervaringsplaatsen op de arbeidsmarkt gericht te houden zijn daarom belangrijk voor korte en lange termijn.

• In het algemeen blijft de sanering van het bankwezen een belangrijke prioriteit. De problemen bij de banken zijn de aanleiding voor huidige crisis. Het CPB noemt als belangrijke maatregel het harmoniseren van het toezicht op de financiële sector op Europees niveau.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...