Infrastructuur en Milieu
Infrastructuur en Milieu

Infrastructuur en Milieu

Informatie en nieuws

Onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen onder meer de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. In 2011 is een belangrijke toekomstvisie vastgesteld, gebundeld in het Ondernemingsplan 2015 (OP2015). De afgelopen periode zijn de Organisatie en Formatierapporten (O&F) van de verschillende diensten uitgewerkt om de nieuwe organisatie vorm en inhoud te geven. De taakstelling voor Rijkswaterstaat is omvangrijk. Door vermindering van taken en efficiency kan de dienst voorkomen dat er veel verplichte Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten worden aangewezen. Toch zal er een krimp moeten worden gerealiseerd. De vakbonden spreken op dit moment over de plaatsingsprocedure en het traject voor medewerkers die niet geplaatst kunnen worden. Doel is om zoveel mogelijk medewerkers binnen RWS een plek te geven. Mocht dat niet lukken, dan zullen we afspraken gaan maken over de start van de verplichte fase van het VWNW beleid.

Introductie Landelijk Groepsbestuur (LGB)

CNV Overheid kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen (LGB). Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de belangen van de leden behartigd, de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt verder voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden. Meer informatie over het LGB IenM: Jos van der Biggelaar (secretaris LGB): Jo.Biggelaar@ivw.nl.

Introductie Overlegtafel
Regelmatig spreekt de departementale werkgever (secretaris generaal mevrouw Ongering) met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen rechtspositionele zaken en organisatorische ontwikkelingen aan de orde. De CNV-bestuurder neemt samen met een kaderlid uit het departement deel aan dit overleg, samen met de andere vertegenwoordigers van de bonden. Bij grote veranderingen of rond afspraken over flankerend beleid bij reorganisaties worden de leden geraadpleegd. De bestuurder wordt ondersteund door Jos van der Biggelaar die is afgevaardigd door LGB.

Downloads
Onderhandelaarsakkoord overgangsregeling SBF 55
Toelichting traject Substantieel Bezwarende Functies 55 jaar (SBF55)
Akkoord nieuwe regeling SBF
Voorstel minister over SBF - december 2014
Overgangsprotocol LSNed - december 2014
Brief bonden nieuw roosteren Rijkswaterstaat - november 2014
Verslag DGO I en M 11-09-2014
Akkoord plaatsingsplan Rijkswaterstaat - april 2014
Ondernemingsplan I en M 2015 - januari 2014
Update roosterdiensten Rijkswaterstaat - december 2013
Uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof - november 2013

Contactpersonen
Bestuurder: Loek Schueler
Voorzitter LGB: Ad Kranenburg
DGO 2e onderhandelaar: Jos van der Biggelaar

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...