https://www.mijnvakbond.nl/Inzet-CAO-Ziekenhuizen


Inzet CAO Ziekenhuizen
  • Inzet CAO Ziekenhuizen 

Inzet CAO Ziekenhuizen

Laatst bekeken

18-01-2011 13:39 | Bijgewerkt: 01-02-2011 15:11

Inzet CAO Ziekenhuizen

Stemming is intussen gesloten

Inzet CAO Ziekenhuizen

Een loonontwikkeling van 2% (tenminste koopkrachtbehoud) en 2% van de loonsom voor scholing. Die punten noemt CNV Publieke Zaak in haar voorstellen voor de inzet voor de nieuwe CAO Ziekenhuizen. Leden kunnen tot 25 januari hun stem uitbrengen over de inzet. Daarna wordt de definitieve inzet gemaakt.

De CAO Ziekenhuizen loopt af op 1 maart 2011. Samen met het Landelijk Groepsbestuur CNV Ziekenhuizen heeft CNV Publieke Zaak een aantal voorstellen voor de nieuwe CAO op papier gezet. Behalve de 2% loonsstijging en de 2% voor scholing wordt voorgesteld de eindejaarsuitkering per 2012 te verhogen naar 7,70% en de functionele schalen te verhogen met twee treden. Hierdoor wordt een langere doorgroei in een salarisschaal mogelijk.

CNV Publieke Zaak wil in de nieuwe CAO ook afspraken maken over sociale innovatie en over een grotere participatie van het personeel bij de ontwikkelingen in de organisaties, beheersing van werkdruk en loopbaanmogelijkheden.

Meepraten en stemmen
Leden van CNV Publieke Zaak kunnen tot 25 januari hun stem uitbrengen over de inzet CAO Ziekenhuizen. Leden van wie het mailadres bij ons bekend is, hebben via de mail een nieuwsbrief met stemformulier ontvangen. Heeft u deze mailnieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen, stuur dan een mail naar Dagmar Duijkers: d.duykers@cnvpubliekezaak.nl. Zet in de mail dat u het stemformulier wilt ontvangen.

Lees de nieuwsbrief met alle voorstellen voor de inzet>> 
(het stemformulier werkt niet in deze versie)

Meer informatie over de CAO Ziekenhuizen

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Jan Greebe
Datum: 6-7-2011 16:13
2% is heel weinig,.. als je alleen al ziet dat het niet eens het extra (verlies)geld bedrijsparen dekt wat nu ook weer verdwijnt dit scheeld mij 25 euro netto per maand,..hoe zo inflatie dekkend???!!! nog maar niet te spreken over het duurder worden van gas,electra,(zorg)verzekeringen(en alle bijbetalingen van dit uitgeklede pakket) er zijn heel veel scholingen/symposia waar ik heen zou willen echter mijn afd leider geeft aan een beperkt budged te hebben deze scholingen /symp. kosten altijd geld die ga ik niet zelf bekostigen van mijn karige inkomen ik zou voor een budget per jaar per werknemen zijn wat aan het eind van het jaar vervalt maar dat het wel mogelijk is om scholingen te volgen
Afzender: Elise Horst
Datum: 1-2-2011 11:31
Een aantal zaken: · In artikel 13.3.4, lid 1 staan de familieleden in verwantschapsgraad vermeld bij een huwelijk. Bijzonder verlof bij een sterfgeval staat niet vermeld in dit artikel; wel staat iets vermeld onder artikel 13.4.5 Voorstel: net als bij huwelijk ook vermelden als bijzonder verlof sterfgeval, met verwantschapsgraden Artikel 13.3.4. Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen 1. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen. Zo nodig verleent de werkgever daartoe betaald verlof. • verhuizing van de werknemer in opdracht van de werkgever: twee dagen; • huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de werknemer: een dag; • huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: een dag; • 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer: een dag; • 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van ouders of pleegouders van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: een dag; • 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer: een dag; • bestuurlijke en ministeriële commissies op het gebied van de gezondheidszorg en medische tuchtcolleges: een dag. 2. Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat de werknemer veertien dagen voor de gebeurtenis aan de werkgever moet melden dat hij de gebeurtenis wenst bij te wonen en wordt het naar rato-beginsel niet toegepast. 3. Indien de werknemer in het huwelijk treedt of op andere wijze een samenlevingsverband aangaat, bij notariële akte of gemeentelijke of kerkelijke registratie, wordt 14,4 uren betaald verlof toegekend. (De werkgever behoeft slechts éénmaal de verlofuren toe te kennen zolang het hetzelfde samenlevingsverband betreft). 4. In die gevallen waarin de werknemer, in verband met het bezoek aan een (tand)arts, redelijkerwijs niet een afspraak buiten de vastgestelde werktijden heeft kunnen maken, verleent de werkgever de werknemer betaald verlof. Schema verwantschapsgraden betrokkeneEerste graad: ouder kind Tweede graad: grootouder broer/zus kleinkindDerde graad: overgrootouder oom/tante neef/nicht (oomzegger) achterkleinkindVierde graad: neef/nicht (neefzegger) Artikel 13.4.5. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof 1. De werknemer heeft recht op korte tijd betaald verlof om in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder meer ziekte in het gezin van de werknemer verstaan. 2. In aanvulling op de Wet arbeid en zorg verleent de werkgever zonodig betaald verlof vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie in geval van overlijden van: • de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van de werknemer; • (pleeg)kinderen en/of (pleeg)ouders van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of relatiepartner. Overlijden · Ook staat in de artikelen bij het verlenen van bijzonder verlof het woordje “zonodig”. Dit leidt tot verschil in behandeling van werknemers, want de ene leidinggevende verleent wel een doorbetaalde dag en de ander "plant" een roostervrije dag. Voorstel: vervallen van het woord zonodig · het instellen van een overgangsregeling voor werknemers van 55 jaar en ouder met betrekking tot het onregelmatig werken; door de huidige regeling dienen bv. werknemers van 60 jaar opeens in de onregelmatigheid te gaan, terwijl ze er toch al 5 jaar uit waren. Voor de verlofuren is wel een overgangsregeling getroffen in de huidige CAO doch niet voor het werken. Voorstel: het instellen van een overgangsregeling voor werknemers van 55 jaar en ouder met betrekking tot het onregelmatig werken; Inzet CNV In het voorstel staat: Arbeidscontracten en werktijden Wij willen dat de werkgever de werknemer een volwaardig arbeidscontract aanbiedt. Het uitsluitend aanbieden van kleine contracten (< 24 uur / week) moet worden tegengegaan. De keuze voor het aangaan van een nul uren contract moet geheel bij de werknemer komen te liggen. Een werkdag bedraagt acht aangesloten uren. Uitsluitend op verzoek van de werknemer zijn korte werkdagen mogelijk. Aan de OR wordt een instemming verzoek gedaan om kortere diensten, dit wordt in kader van bedrijfsbelang toegekend (rekening houdend met CAO en ATW) : het is dus niet aan werknemer om werkdagen korter te maken …… hoe dit oplossen? Of kan werknemer dan een kortere dienst weigeren? En mag de OR niet meer instemmen met een kortere werkdag? Er zijn toch ook wel mensen die met een klein contract graag kortere diensten willen draaien. Conclusie Hierbij geef ik aan, dat ik positief sta t.o.v. uw inzet, doch met name het voorstel t.a.v. de overgangsregeling van 55+ werknemers heeft grote aandacht nodig, en graag met aanvulling van de verdere voorstellen
Afzender: Jose van Gils
Datum: 25-1-2011 10:54
De inzet is zeker niet slecht. Wat mij hoogst verbaast is dat er niets gedaan is om de nachtdiensten en weekenddiensten weer terug te brengen naar 55 jaar. Ook wil ik aangeven dat met PGGM verder gesproken moet worden. Het wordt tijd dat er concurrentie komt zodat zij niet meer alleen het voor het zeggen hebben en wij als betalers de keuze krijgen welk fonds ons het geschikst lijkt
Afzender: Henk Vinke
Datum: 20-1-2011 22:47
Geachte R. van der Sluis. Net als u maak ik me zorgen over het parkeerbeleid bij menig werkgever. Hoe is het bij u geregeld? Moet u betalen voor parkeren? Wordt een bedrag van uw loon ingehouden of u nu met de fiets of de auto komt? Wat vinden uw collega's ervan? Dat je nu moet betalen wat eerst gratis was? Vinden zij dit ook goed werkgeversschap? Betalen bij jullie de opstellers ook voor het parkeren. Ik parkeer nog gratis, voor auto en fiets. Ik vraag me af waar het einde is. Hoe lang duurt het nog voordat je moet betalen voor koffie en thee en bezoek aan het toilet? R. van der Sluis, wat vindt bij u de ondernemingsraad ervan?
Afzender: Ben Hendrickx
Datum: 20-1-2011 20:42
De kilometervergoeding voor woon werkverkeer moet aangepast worden aan de huidige brandstofprijzen. Minimale looneis van 3 procent. We zitten al jaren aan de minimale kant qua prijscompensatie. Hier moet echt iets aan gebeuren
Afzender: R. van der Sluis
Datum: 19-1-2011 13:05
Ziet er goed uit. Ik heb echter nog enkele aandachtspunten: Parkeerbeleid. Ik vind dat de werkgever geen geld mag vragen voor parkeren van werknemers. Verder vraag ik mij nog steeds af waarom het percentage vergoeding voor onregelmatigheidstoeslag over een ander (lager) uurloon berekend wordt dan je werkelijke uurloon. Ik vind dat dit opgetrokken moet worden naar je werkelijke uurloon. Succes verder met de onderhandelingen
Afzender: H.L.Steendijk
Datum: 19-1-2011 11:51
graag zie ik ik de CAO nog aangepast of duidelijker omschreven de vergoeding die je krijgt als je binnen 24 uur wordt opgeroepen. bij sommige diensten krijgen wij niets extra zoals het nu is. Verder ziet het er goed uit. mn langere doorgroei van nog 2 treden, scholing van 2% per persoon (hopelijk een persoonlijk budget) succes
Afzender: henkbovekerk
Datum: 18-1-2011 17:23
leuk dat jullie dat doen maar de postbode,s worden vergeten(fulltime)terwijl de tnt top de boel lopen te belazeren.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...