https://www.mijnvakbond.nl/Jaarurensysteem


Jaarurensysteem
Jaarurensysteem

Jaarurensysteem

Jaarurensysteem

Op 1 januari 2014 wordt in de CAO Apotheken het Kwartaalurensysteem vervangen door een Jaarurensysteem. Dit is voor zowel werkgever als werknemer eenvoudiger, helderder en gebruiksvriendelijker.

Waarom de overstap?

Gebruikers van het eerder gebruikte Kwartaalurensysteem ervaren dit systeem als ingewikkeld en niet gebruiksvriendelijk. De cao-partijen (We tonen de logo’s van VZA, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak) hebben gezocht naar een eenvoudiger systeem met minder regels en elementen, en meer flexibiliteit om uren te compenseren, het Jaarurensysteem dus!

Wat houdt het Jaarurensysteem in?

Het Jaarurensysteem gaat er van uit dat je een vastgesteld aantal uren per jaar werkt in plaats van een aantal uren per kwartaal zoals nu het geval is. Voor fulltime-werknemers is deze bruto-arbeidsduur vastgesteld op 1.878 uur per jaar. Voor parttime-werknemers wordt het aantal uren naar rato berekend. Het aantal uren dat je daadwerkelijk werkt is de Netto-arbeidsduur.

Het aantal uren dat ingeroosterd moet worden is de Netto-arbeidsduur plus vakantie-uren. Je hebt een jaar om deze uren ook daadwerkelijk te werken. Pas aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt.

Meer gewerkt?

Blijkt dat je meer gewerkt hebt dan je netto arbeidsduur, dan is het de bedoeling dat deze uren in het daarop volgende half jaar (1 januari t/m 1 juli) worden uitgeroosterd. Als deze extra uren niet worden uitgeroosterd in het eerstvolgende halfjaar dan moeten ze worden uitbetaald met een toeslag van 25% per 1 juli. Een uitzondering hierop is mogelijk. Een werknemer en werkgever kunnen in overleg besluiten deze uitbetaling al eerder dan 1 juli te doen.

Minder gewerkt?

Blijkt dat je te weinig uren hebt gewerkt dan blijven deze minuren staan of kan de werkgever ze in het daarop volgende jaar inroosteren. Verrekening van minuren vindt alleen plaats bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst’

Wat zijn de voordelen ten opzichte van het Kwartaalurensysteem?

Het Jaarurensysteem werkt niet met een bandbreedte. Je hebt nu gedurende een jaar de tijd om uren te compenseren, maar ook nog een half jaar na het jaar van inroostering. Dit is flexibeler dan het Kwartaalurensysteem.

Omdat er geen kwartaalafsluiting meer is, hebben werkgevers nog maar één uitbetaalmoment per jaar in plaats van vier.

In het Kwartaalurensysteem liep het kwartaal in het systeem niet gelijk aan het kalenderkwartaal. Bij het Jaarurensysteem loopt het kalenderjaar synchroon met een jaar in het systeem. Dit is een stuk overzichtelijker.

Werkgevers en werknemers kunnen nu zelf per jaar bepalen welke roosterperiode zij hanteren. (minimaal een maand)

Wat betekent het in de praktijk?

Voor werkgevers is de urenregistratie en het maken van roosters nu een stuk eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en flexibeler. Zij hebben nog maar 1 betaalmoment per jaar in plaats van vier, kunnen zelf bepalen over welke periode zij een rooster opstellen en hebben anderhalf jaar de tijd om ervoor te zorgen dat medewerkers te veel of te weinig gewerkte uren compenseren.

Voor werknemers betekent de overstap naar een Jaarurensysteem dat zij langer de kans krijgen om de meer gewerkte uren te compenseren in tijd. Het systeem is overzichtelijker omdat het gelijkt loopt met het kalenderjaar en niet meer met een bandbreedte werkt. Alle medewerkers, ook de langdurige zieken, hebben nog steeds recht op feestdagcompensatie, naar rato van de bruto arbeidsduur.

Voor zowel werkgevers als werknemers geldt dat het Jaarurensysteem beter aangesloten kan worden bij de wensen en situatie in de apotheek.

Uren in Balans rekent reeds correct conform het Jaarurensysteem.

Feestdagcompensatie

In het Jaarurensysteem is ook de feestdagencompensatie opgenomen. Dit houdt in dat alle werknemers, ongeacht of zij op een (door de weekse) feestdag zijn ingeroosterd, compensatie krijgen. De feestdagcompensatie is voor een fulltime werknemer 7,2 uur per feestdag. De compensatie voor Kerstavond en Oudejaarsdag van 16.00 uur tot 18.00 uur is 1,5 uur.

Voor werknemers die op een feestdag worden ingeroosterd, geldt voor het Jaarurensysteem het feitelijk aantal gewerkte uren. De toeslag die de werknemer krijgt als hij of zij gewerkt heeft op een feestdag wordt voor dit systeem buiten beschouwing gelaten. De compensatie van feestdagen voor alle werknemers houdt een eerlijke toekenning van het verlof in en is inmiddels door de Rechtspraak als zodanig gehonoreerd.

Wil je meer weten over het Jaarurensysteem?

Meer informatie over het systeem is terug te vinden in de CAO Apotheken. Ga dan naar de speciale webpagina op de site van de SBA of kijk op de website van KNMP.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...