Kadaster
Kadaster

Kadaster

Nieuwe CAO een feit

CAO Kadaster 2013-2017 ondertekend
De afgelopen maanden hebben de bonden met de werkgever gesproken over een nieuwe CAO. Eind juni hebben wij een onderhandelaarsakkoord bereikt. In de maand september hebben de bonden alle locaties bezocht om nadere toelichting te geven over bereikte resultaat en om aansluitend een ledenraadpleging te houden. Met een grote meerderheid (95%) hebben de CNV-leden ingestemd met het resultaat. Hiermee is de CAO definitief rond. Op 9 oktober is de CAO door de partijen ondertekend.

De landelijke groep Kadaster bestaat uit een aantal CNV-vakbondsleden, die goed weten wat er binnen de organisatie speelt. Samen met landelijk bestuurder Loek Schueler, voeren zij regelmatig overleg met de werkgever. Dit gaat niet alleen om het afsluiten van een nieuwe CAO en het toezien op het invoeren van nieuw beleid. De groep oefent ook invloed uit op de dagelijkse gang van zaken binnen het Kadaster. Meer informatie: Henk Post: henk.post@kadaster.nl

Meldpunt vakbonden
Sinds 1 maart bestaat het meldpunt organisatieontwikkeling bij het Kadaster. Het meldpunt is ingericht als wegwijzer voor alle vragen van medewerkers over de organisatie. Lees meer informatie>> of stuur een mail aan meldpunt.vakbonden@kadaster.nl

Introductie overlegtafel
Regelmatig spreekt de werkgever met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijk Aangelegenheden Kadaster (GOAAK). In dit overleg komen rechtspositionele zaken, organisatorische ontwikkelingen, Sociaal Plan en de CAO aan de orde. Het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur voor personele zaken is de heer G. Barnasconi. De CNV-bestuurder wordt aan de GOAAK tafel ondersteund door kaderlid Peter Landman (peter.landman@kadaster.nl).

Nieuwsbrief met informatie uit het GOAAK - maart 2013
Nieuwsbrief met informatie uit het GOAAK - december 2012 (overleg over CAO Kadaster ligt stil)
Nieuwsbrief met informatie uit het GOAAK - juni 2012
Nieuwsbrief met informatie uit het GOAAK - april 2012

Wat is en doet Kadaster
Het Kadaster beheert allerlei kadastrale gegevens. Het Kadaster verzamelt, registreert en beheert gegevens over alle Nederlandse registergoederen. Het gaat niet alleen om huizen, maar ook zaken als schepen en vliegtuigen. Deze taken worden beschreven in een aantal wetten, met name de Kadasterwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster. Sinds 1994 is het Kadaster een Zelfstandig Bestuursorgaan. Het is daarmee een organisatie die overheidstaken zelfstandig uitvoert. Bij het Kadaster werken zo’n 2.000 medewerkers. Zij vallen onder de CAO Kadaster. Het Kadaster is een krimpende organisatie, niet alleen als gevolg van nog steeds verder gaande automatisering en digitale uitwisseling van gegevens, maar ook door het streven van het bestuur om een deel van de taken door derden te laten uitvoeren (outsourcen). Daarnaast speelt een aanpassing van de organisatie, te beginnen met een aanpassing van de topstructuur.

De CAO Kadaster geldt voor alle medewerkers bij Kadaster. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Vragen over uw CAO? Klik dan op onze pagina veelgestelde vragen over het onderwerp CAO.

• Onderhandelaar: Loek Schueler
• Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017

Downloads
CAO Kadaster 2013 - 2017

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...