https://www.mijnvakbond.nl/Kiezen-voor-werken-in-de-publieke-sector


Kiezen voor werken in de publieke sector?
Aangemaakt 04-11-2010 12:35

Kiezen voor werken in de publieke sector?

Aantrekkelijke werkgever is voorwaarde

Kiezen voor werken in de publieke sector?

De publieke diensten in de Europese lidstaten zijn in verwarring. Na twee jaren van economische crisis in Europa weten de nationale regeringen in hun drang naar financiële bezuinigingen de weg naar het eigen overheidsapparaat als eerste te vinden.

 De politiek in de lidstaten wenst op korte termijn bezuinigingen en bekommert zich ogenschijnlijk niet om de kwaliteit van de publieke diensten op lange termijn.

Demografische prognoses tonen onweerlegbaar aan, dat de bevolking in Europa vergrijst. Het aantal nieuwe werknemers dat op de arbeidsmarkt komt, neemt volgens deze prognoses af. Onderzoek toont aan dat de vraag naar werknemers in de publieke dienst, zelfs na succesvolle afslanking, niet zal afnemen.

Speelbal van politiek
Maar in een aantrekkende economie met een winstgevend bedrijfsleven, zullen nieuwe werknemers geneigd zijn voor goed betaald werk te kiezen in de private sector. Zij zullen niet kiezen voor het werken in de publieke dienst, waar zij speelbal zijn van politiek opportunisme en de sluitpost zijn op de jaarlijkse rijksbegroting.

Het is een groot voorrecht om werk in het belang van de nationale zaak te kunnen verrichten. De werknemer in de publieke dienst zorgt voor onze gezondheid, onze veiligheid, onze rechtsstaat. Een adequaat ambtelijk apparaat is de garantie op een stabiele en rechtvaardige samenleving waarin het goed leven is.

Hart en ziel
Wij hebben in de publieke dienst werknemers nodig die met hart en ziel aan de publieke zaak werken, en die trots zijn op hun eigen vak. De publieke dienst moet een aantrekkelijke werkgever zijn, waar mensen graag willen werken. Dat veronderstelt rechtvaardige en met de markt vergelijkbare arbeidsvoorwaarden, maar dat veronderstelt vooral aandacht voor de inhoud van het vak. In het belang van de publieke dienst en haar werknemers in de toekomst.  

Eric de Macker

   

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender:
Datum: 14-11-2010 12:10
CNV/PZ dient ook op te komen bij de cao onderhandelingen voor leden die anders actief zijn,zodat alleen structurele loonsverhogingen zal worden afgesproken.Incidentele loonsverhogingen werken n.l. niet door in de uitkeringen.(aldus het VNG) Anders actieven hebben ook recht op koopkrachtbehoud!!!!Over 2009 en 2010 hebben deze leden daardoor geen koopkrachtbehoud. Ik verwacht dat de heer J.Schot hiermee de volgende keer (keren) rekening mee houdt.
Afzender: Johan Klevant Groen
Datum: 11-11-2010 20:06
Beste Eric, Wat mij niet helemaal duidelijk is, is het volgende. In de jaren '80 hebben ambtenaren bijgedragen aan de tekorten door werktijdverkorting en een greep uit het ABP. Toen de werkloosheid steeg, stegen de WW-premies. Ambtenaren betaalden die niet en werden daarom gekort met een pseudo-WW-korting. En dan heb ik het nog niet over de VUT-premie waar ik helaas nooit iets voor terug zal zien. Ambtenaren lopen dus niet echt achter op het gebied van solidariteit. Nu is er sprake van een financiële crisis. Niet echt veroorzaakt door ambtenaren, schat ik. Het heeft de overheid honderden miljarden gekost om de banken daar doorheen te loodsen. Daar draaien de Nederlandse burgers voor op, want van de banken krijgen we hoogstens een derde deel terug. Ambtenaren en uitkeringstrekkers zijn ook burgers. Zij betalen dus mee. Om een of andere reden, is dat niet genoeg. Zij moeten dubbel betalen: hogere premies, meer belastingen en minder voorzieningen net als iedereen. Maar hun salaris of uitkering moet ook bevroren worden. En als het even tegenzit is ontslag ook een mogelijkheid. Solidariteit is mooi, maar wat hier redelijk aan is, begrijp ik niet.
Afzender:
Datum: 7-11-2010 13:09
Het werken in een dergelijke potitieke omgeving geeft nogmaals aan waarom de huidige rechtspositieregeling van ambtenaren niet verder aangetast moet worden. De vele verslechteringen -van en in de afgelopen jaren -zouden eigenlijk teruggedraaid moeten worden.
Afzender: Klaas Kruithof
Datum: 5-11-2010 20:10
Hoe spijtig dat de politiek er nog steeds niet in slaagt zelf keuzes te maken over de taken, die het overheidsapparaat naar de mening van het huidige kabinet zal moeten verrichten. Helaas worden ook nu weer door het kabinet Rutte alleen maar macrocijfers genoemd, daar waar het gaat om `op het eerste oog ` na te streven bezuinigingen. Hoe merkwaardig en tegelijkertijd uiterst triest , dat in het denkkader van opeenvolgende kabinetten met name vanuit een samenstelling van CDA, VVD -en thans als gedoogpartner PVV - de optie van bezuinigen op het eigen apparaat zo gemakkelijk wordt genomen, zonder dat zij zich daarbij rekenschap geven van hun eigen verantwoordelijkheid terzake. Als inmiddels gepensioneerd oud-bestuurder van CNV Publieke Zaak wens ik jou, Eric , en in jou, onze vakbond alle kracht toe dit kabinet te bestrijden op grond van reële argumenten. Goed werkgeversschap betekent, dat je staat voor je mensen en je organisatie en dat je open en te bespreken keuzes maakt op basis van deze uitgangspunten.Ik heb vooralsnog niet de indruk, dat het huidige kabinet hiernaar handelt. Helaas !
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...