https://www.mijnvakbond.nl/Levensloop_en_Pensioen


Levensloop en Pensioen
Levensloop en Pensioen

Levensloop en Pensioen bij  Universitaire Medische Centra

Levensloop en Pensioen

UMC LEVENSLOOP

Met de levensloopregeling stelt de overheid werknemers in staat om werk en privé beter te combineren. Dit kan door -fiscaal voordelig- te sparen voor vrije tijd. Of om eerder te kunnen stoppen met werken of een periode minder te werken. Of om voor ouderschapsverlof, zorgverlof of studieverlof te kunnen sparen. In bepaalde gevallen kan het levensloopgeld ook gebruikt worden voor een aanvulling op het pensioen. Geld kan nu dus opzij gelegd worden om later extra verlof op te nemen om om extra pensioen op te bouwen.

De UMC Levensloopregeling sluit aan bij de eigentijdse visie van de UMC's op arbeidsverhoudingen. Daarin staat een volwassen arbeidsrelatie met medewerkers centraal; medewerkers nemen en krijgen meer verantwoordelijkheid voor de condities waaronder ze werken. Met de levensloopregeling wordt ruimte gecreëerd voor maatwerk op het gebied van verlof. In artikel 18.4 van de CAO UMC staat meer informatie over deelname aan de levensloopregeling.

Informatie over de UMC Levensloop in het kort:

• Inleg en fiscale voordelen: U bepaalt zelf welk bedrag u, naast de werkgeversbijdrage, wilt inleggen en met welke regelmaat. De werkgever houdt dat bedrag in op het brutosalaris en zorgt ervoor dat het bedrag op de levensloopregeling wordt gestort. Het bedrag kan maandelijks, jaarlijks of éénmalig ingelegd worden.Vanaf 2009 is het ook mogelijk vanuit het Persoonlijk Budget een bedrag in te leggen. Er mag jaarlijks twaalf procent van het bruto jaarinkomen ingelegd worden. Over de inleg wordt geen loonbelasting en ook geen premies volksverzekering betaald. Hierdoor onstaat er een direct fiscaal voordeel.

• Maximaal saldo: Het opgebouwde is aan een wettelijk maximum gebonden. Er mag niet langer ingelegd worden wanneer het opgebouwde tegoed hoger is dan 210 procent van het jaarsalaris.

• Levensloop en spaarloon: Elk jaar kunt u beslissen voor welke regeling u kiest: levensloop of spaarloon. Aan beide meedoen is niet mogelijk. Wanneer u op dit moment aan een spaarloonregeling meedoet en u wilt per 1 januari 2010 meedoen aan de levensloopregeling, dan is het belangrijk dat u uw werkgever hierover op tijd informeert.

• Informatie en aanmelden: Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de UMC Levensloopregeling, ga dan naar de speciale website: www.umclevensloop.nl

ABP EXTRA PENSIOEN

ABP Extra Pensioen is een individuele module als aanvulling op het APB Keuze Pensioen. Deze aanvulling kan gebruikt worden om eerder te stoppen met werken of voor een hoger APB Keuze Pensioen.

• Inleg: De inleg van ABP Extra Pensioen is flexibel. Er is geen minimum, maar wel een maximum: uw fiscale ruimte voor het pensioen. Deze ruimte is afhankelijk van de individuele situatie. Het is mogelijk om maandelijks in te leggen in ABP Extra Pensioen. Daarnaast is het ook mogelijk om éénmalig of af en toe in te leggen. Inleg in het ABP Extra Pensioen gaat wel ten koste van de fiscale ruimte voor lijfrentepremies. 

ABP Extra Pensioen kent een inleggarantie. Vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan bent u uw geld niet kwijt. De inleg krijgt u in elk geval terug. Dit bedrag wordt minimaal gebruikt voor een aanvullende uitkering boven op het APB Keuze Pensioen.

• Fiscale ruimte: ABP Extra Pensioen is een pensioenproduct. Pensioen mag belastingvrij worden opgebouwd. Er is wel een jaarlijks fiscaal maximum aan verbonden. Dit kan van jaar tot jaar veranderen. ABP Extra Pensioen gaat uit van de jaarlijkse fiscale ruimte voor pensioen die er nog is naast de reguliere pensioenopbouw. Ook in het verleden niet benutte fiscale ruimte kan worden gebruikt. De fiscale ruimte wordt individueel vastgesteld. De inleg wordt van het brutosalaris afgetrokken, voordat de loonheffing plaatsvindt.

• Extra Persoonlijk Budget: De mate waarin het Persoonlijk Budget gebruikt kan worden, is afhankelijk van de individuele situatie.

• Informatie en aanmelden: U kunt uw fiscale ruimte laten berekenen door een aanvraag te doen via www.abp.nl of te bellen met 045 - 579 6070. In beide gevallen moet u uw APB-klantnummer bij de hand hebben. Als u voor ABP Extra Pensioen kiest, dan kunt u het daarvoor bestemde formulier invullen en afgeven bij de salarisadministratie van uw werkgever. Het formulier kunt u hier downloaden.


 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...