https://www.mijnvakbond.nl/Loonontwikkeling


Loonontwikkeling
Loonontwikkeling

0-lijn?

Loonontwikkeling

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunten CNV Publieke Zaak

  • Verantwoorde loonontwikkeling.
  • De koppeling tussen de loonontwikkeling in de markt en uitkeringen moet worden gehandhaafd.
  • Tijdelijk 60 procent inkomstenbelasting voor inkomens boven het salaris van de minister-president.
  • Vereenvoudigen belastingstelsel.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            - Terughoudendheid past in deze tijd bij de loonontwikkeling.

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor een gematigde loonontwikkeling.
- Een toptarief van 60 procent voor belastbaar inkomen boven de 150.000 euro.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP - Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting wordt verhoogd van 52 procent naar 55 procent.
- Er komt een nieuw toptarief van 65 procent vanaf een belastbaar inkomen van 150.000 euro.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Alle schijven van de inkomstenbelasting met een procentpunt verlagen.
- Tegen een nieuw toptarief voor hoge inkomens.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV - Balkenendenorm als maximumsalaris in (semi-)publieke sector.
- Belastingtarief in tweede schrijf met 2 procentpunt verlagen, ook voor AOW’ers.

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links De belastingen op arbeid en de loonkosten voor met name laagbetaalde arbeid voor werkgevers worden verlaagd.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie

De ChristenUnie pleit voor een zo eenvoudig mogelijke vormgeving van het belastingstelsel. Het is effectiever om de inkomensafhankelijkheid in de premies en schijftarieven vorm te geven dan om inkomenseffecten achteraf te repareren via toeslagen.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 Belastingtarieven voor met name de lagere
inkomens verlagen, via het belastingtarief in de 1e en 2e schijf en de inkomensafhankelijke arbeids- en combinatiekorting (voor mensen die arbeid en zorg combineren).

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren Hierover doet de PvdD in het verkiezingsproramma geen uitspraak.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP

- Marktconforme beloning zorg (zodat het aantrekkelijke sector blijft). – beperking loonruimte collectieve sector, loonmatiging marktsector.
- Inkomstenbelasting gebaseerd op draagkracht per gezin (ipv individu) om scheve verhouding tussen twee- en eenverdienersgezinnen te minimaliseren. 
- Gezinsvriendelijke inrichting belastingstelsel.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland - Belastingverlaging in box 1 van inkomstenbelasting.
- Belastingtarief in box 3 verlagen. 
- Vereenvoudiging belastingstelsel.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...