https://www.mijnvakbond.nl/Minister-biedt-defensiepersoneel-geen-perspectief-op-fatsoenlijke-cao


Minister biedt defensiepersoneel geen perspectief op fatsoenlijke cao
  • Minister biedt defensiepersoneel geen perspectief op fatsoenlijke cao 

Nieuws en Agenda

Laatst bekeken

27-01-2017 17:02 | Bijgewerkt: 27-01-2017 17:19

Minister biedt defensiepersoneel geen perspectief op fatsoenlijke cao

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor defensiepersoneel zijn definitief mislukt. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Het overleg tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) is hierdoor stilgelegd.

Minister biedt defensiepersoneel geen perspectief op fatsoenlijke cao
Vorige week vrijdag , op 18 januari, berichtten we al dat de CVO’s  in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden niet anders konden dan vaststellen dat de kloof tussen de wensen van de Centrales  en Defensie onoverbrugbaar groot was.
 
Teleurgesteld
De Centrales hebben teleurgesteld moeten concluderen dat het overleg mislukt is. Dit na een lange periode, waarin beide partijen de mogelijkheden om tot een resultaat te komen gezamenlijk hebben verkend, gevolgd door formele onderhandelingen om tot een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord te komen.
Tijdens dit proces werden wij meer dan eens onaangenaam verrast door het feit dat gezamenlijk gemaakte afspraken over het proces, of de inhoud van de onderhandelingen, door Defensie niet werden nagekomen. Ook onderwerpen waar tijdens de verkenningen overeenstemming over bestond en zelfs gemaakte afspraken uit het eerste deelakkoord, werden door Defensie meerdere malen opnieuw ter discussie gesteld. In zekere mate was hier duidelijk sprake van terug onderhandelen op gemaakte afspraken.
 
Burgerpersoneel en militairen
In het SOD hebben de Centrales hun frustraties over deze gang van zaken geuit. De onoverbrugbare kloof werd vooral duidelijk op drie grote onderwerpen:
1. De loonontwikkeling
2. Het doorontwikkelen van het Flexibel Personeelssysteem in het algemeen en de afspraken over een employabilityaanspraak in het bijzonder
3. De nieuwe diensteinderegeling met een flankerend overgangsbeleid.
Het eerste punt (loonontwikkeling) is van belang voor zowel burgerpersoneel als voor militairen. De twee andere punten zijn specifiek van belang voor militair personeel.
 
Hoewel door de werkgever defensie diverse keren is aangegeven dat men ruimte had om te onderhandelen en perspectief zag, bleek vervolgens dat deze ruimte erg klein was en het perspectief alleen door de werkgever werd gezien. Dat gold voor de twee ‘militaire’ onderwerpen, maar ook voor de loonparagraaf.
 
Uiteindelijk waren de CVO’s helaas genoodzaakt om aan te geven onder deze omstandigheden de onderhandelingen niet verder te kunnen voeren. Daarmee
komt ook al het overige formele overleg stil te leggen. De CVO’s zullen zich nu gaan beraden op de te nemen vervolgstappen. Een belangrijk element daarbij is het personeel van Defensie te informeren over het hoe en waarom met betrekking tot de mislukte onderhandelingen.

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...