Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informatie en nieuws

Introductie Landelijk Groepsbestuur
CNV Overheid kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen (LGB). Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de belangen van de leden behartigd, de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt verder voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden. Het LGB OC&W is op dit moment kleiner dan wenselijk voor de continuïteit van de groep. Wij zijn altijd op zoek naar betrokken leden, zeker uit onderdelen van het departement die nu nog niet vertegenwoordigd zijn. Dit hoeft niet in een rol als lid van het LGB te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook als vakbondsconsulent, kandidaat voor de ondernemingsraad, lokaal contactpersoon e.d.. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de CNV-bestuurder binnen dit departement, Jorick de Bruin: j.bruin@cnv.nl

Introductie Overlegtafel
Regelmatig spreekt de departementale werkgever (secretaris generaal J. van der Vlist) met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen rechtspositionele zaken en organisatorische ontwikkelingen aan de orde. De CNV-bestuurder neemt samen met een kaderlid uit het departement deel aan dit overleg, samen met de andere vertegenwoordigers van de bonden. Bij grote veranderingen of rond afspraken over flankerend beleid bij reorganisaties worden de leden geraadpleegd.

Contactpersonen
- Bestuurder CNV Overheid: Jorick de Bruin
- Voorzitter LGB: Vacature
- DGO 2e onderhandelaar: Pascal Rijnders 

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...