https://www.mijnvakbond.nl/Onkosten


Onkosten

Vergoedingen

Onkosten

Soms maakt u als vrijwilliger onkosten. Deze onkosten worden alleen vergoed als er vooraf afspraken over zijn gemaakt met de medewerker van CNV Overheid, CNV Publieke Diensten of CNV Zorg & Welzijn. De gemaakte kosten worden dan volgens onderstaande regeling vergoed.

1. Reiskosten
De vergoeding van de reiskosten vindt plaats op basis van automatische berekening van de afstand door middel van de postcode woonplaats en postcode vergaderlocatie.
- Reiskosten gemaakt met het openbaar vervoer worden vergoed op basis van 2de klasse en tot een maximum van € 42,90. Dit is exclusief strip: € 0,48 per strip en de treintaxi € 5,50 per rit. Overig openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld de chipkaart, wordt vergoed volgens de gehanteerde afstandstabel van de Nederlandse Spoorwegen. De afstand wordt vergoed woonplaats/vergaderlocatie, waardoor de vergoeding over het algemeen iets boven de werkelijke kosten uitkomt.
- Reiskosten gemaakt met eigen vervoer worden vergoed tot € 0,28 per kilometer. Bij carpoolen wordt een bedrag toegekend van 0,33 cent per kilometer. Parkeren/toltarieven/veerdiensten en dergelijke zijn in de kilometerprijs inbegrepen en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

2. Kinderopvang
wordt vergoed tot een maximum bedrag van €18,16 per dag.

3. Bureaukosten
worden vergoed na overleg met uw contactpersoon van een van de sectoren van CNV.

4. Kosten voor consumptieve bestedingen
- Lunchkosten worden vergoed wanneer de reis mede het gehele daggedeelte 12.00 uur tot 13.30 uur in beslag heeft genomen. Kosten worden vergoed tot een maximum.
- Kosten voor een avondmaaltijd worden vergoed wanneer de bijeenkomst eindigt na 16.00 uur en men niet in de gelegenheid is om voor 19.30 uur thuis de maaltijd te gebruiken. Kosten worden vergoed tot een maximum.

Het vergoeden van gemaakte kosten is geen automatisme. Tijdens bijeenkomsten worden presentie/declaratieformulieren uitgedeeld. Betaalbewijzen moeten bij iedere declaratie worden overlegd. Indien er geen declaratieformulieren aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met het Verenigingsbureau (verenigingsbureau@cnv.nl). 
Wanneer u overweegt kosten te gaan maken die niet passen bij de geldende vergoedingsnormen of die deze normen overschrijden, overleg hierover dan allereerst met uw contactpersoon van een van de sectoren van CNV. Op onze kantoren heeft de bond faciliteiten die u mogelijk kunt gebruiken. 

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...