https://www.mijnvakbond.nl/Ontslag


Ontslag
Ontslag

Medewerkers beschermen?

Ontslag

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunten CNV Publieke Zaak

  • Werknemers moeten onverminderd goed worden beschermd tegen ontslag.
  • De ontslagvergoeding blijft gehandhaafd.
  • Werknemers moeten makkelijker kunnen doorstromen naar een vaste baan.
  • Meer investeren in de scholing van tijdelijke werknemers.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            Ontslagrecht staat in teken van voorzorg: 
- werkgevers worden mede verantwoordelijk bij het
vinden van nieuw werk d.m.v. een loon doorbetalingsverplichting.
- Het CDA onderschrijft de tendens tot versobering van de ontslagvergoedingen.

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA Werknemers blijven goed beschermd tegen onrechtmatig ontslag.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP - Er wordt niet gemorreld aan de ontslagbescherming.
- Ook mensen met een tijdelijk contract krijgen recht op een ontslagvergoeding.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Door in de wet een vaste ontslagvergoeding van twee weken per gewerkt jaar op te nemen (met een maximum van een jaarsalaris), wordt het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger.
- Voor gevallen waarin het voortbestaan van een bedrijf in het geding is moet het mogelijk zijn om werknemers zonder kosten te ontslaan.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV Geen versoepeling ontslagrecht.

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links

- Ontslagvergoedingen voor enkelen omzetten naar scholingsrechten voor allen.
- De ontslagbescherming voor mensen met tijdelijk werk wordt verbeterd.
- Er komt een eenduidig ontslagrecht met korte procedures.
- De ontslagbescherming voor zieke en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers wordt versterkt.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie

- Investeren in inzetbaarheid door scholing en training.
- Introduceren talentenbudget:
werknemers krijgen een eigen budget voor scholing, verlof, of een aanvulling op de WW.
- Te financieren door eigen inbreng, bijdrage van werkgevers en fiscale facilitering door de overheid voor maximaal zes maanden.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 - Hervorming van ontslagrecht om de doorstroming op de arbeidsmarkt te stimuleren.
- De arbeidsovereenkomst moet zonder tussenkomst van derden kunnen worden ontbonden; de preventieve toets bij het CWI kan worden geschrapt.
- De ontslagvergoeding gebruiken als investering scholing en het verkrijgen van een nieuwe baan.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren Hierover doet PvdD in het verkiezingsprogramma geen uitspraak.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP - Verschillende regelingen terugbrengen tot één duidelijke ontslagprocedure.
- Wettelijke regeling voor bepaling hoogte ontslagvergoedingen.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland Hierover doet TON in het verkiezingsprogramma geen uitspraak.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...