https://www.mijnvakbond.nl/Ontslagrecht-ambtenaren


Ontslagrecht ambtenaren?
Aangemaakt 12-05-2010 11:10

Ontslagrecht ambtenaren?

Ontslagrecht ambtenaren?

Vorige week lanceerden CDA en D66 het idee om het ontslagrecht van ambtenaren gelijk te trekken met het ontslagrecht dat geldt voor andere werknemers. Motief: kostenbesparing, want het ontslaan van een ambtenaar is duur en het aanpassen van het ambtelijk ontslagrecht leidt tot een beter werkende arbeidsmarkt.

Gemakkelijk eruit is ook gemakkelijk weer een nieuwe baan, zo is de veronderstelling. Het voorstel wordt gelanceerd op de dag dat de straten van de grote steden in Nederland vol liggen met niet opgehaalde vuilniszakken.

Op de dag dat de kamerleden van Hijum (CDA) en Koser Kaya (D66) van zich lieten horen reageerde ik via de media op de voorstellen. Wist u dat  het kabinet ons in 1998 over hetzelfde onderwerp advies heeft gevraagd? Wij hebben toen samen met de overheidswerkgevers een negatief advies uitgebracht. Overwegingen: het natuurlijke moment voor afschaffing van de ambtelijke status is nog niet aangebroken; het is bovendien zeer de vraag of de kosten van zo’n operatie opwegen tegen de baten van het te bereiken resultaat; de overheid is en blijft een bijzondere werkgever.

Negatief advies
In 2005 vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken ons opnieuw om advies over dit onderwerp. Wij brachten opnieuw een negatief advies uit. Wij stelden toen vast dat bij de werknemers binnen de overheid veel weerstand bestaat tegen een verdergaande normalisatie. Wij tekenden daarbij aan dat de belangrijkste oorzaak daarvan was dat het beeld van de overheid als betrouwbare werkgever sterk geërodeerd is.

Het wegnemen van deze oorzaak vraagt om een gedegen en meerjarige aanpak gericht op het herstel van normale arbeidsverhoudingen binnen de overheid. En zie waar ons dat gebracht heeft. Een overheid die haar medewerkers de rekening laat betalen, straten vol vuilnis, diepe frustraties, en dat terwijl de komende jaren jonge mensen niet meer geïnteresseerd zijn in een baan bij de overheid.

Bijzondere werkgever
Zijn dat nou “normale” arbeidsverhoudingen? Er is dus – kort gezegd – de afgelopen jaren niets veranderd. Als CNV Publieke Zaak zijn we constructief, en zeggen we niet steeds nee.  We zullen  ons weer als gesprekspartner melden bij iedereen die wil praten over het ambtenaarschap.  Dus heer van Hijum en mevrouw Koser Kaya: wij zijn er klaar voor! Mag ik u in dat verband nog wijzen op de brief van de oud minister van Binnenlandse Zaken Guusje Ter Horst van 30 oktober 2008 waarin zij aangeeft dat “het feit dat aan een ambtenaar bijzondere eisen worden gesteld een bijzondere positie met daarbij een bescherming tegen politieke willekeur, rechtvaardigt”. Wij zijn bereid tot het gesprek, maar vinden met Ter Horst dat de ambtenaar een normale werknemer is  maar wel bij een bijzondere werkgever. En daar moet het gesprek over gaan!

Eric de Macker

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...