Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken

Jouw arbeidsvoorwaarden

CAO-resultaat Bibliotheken
Op vrijdag 13 december j.l. heeft CNV Overheid een voorlopig principe-akkoord bereikt over de CAO voor 2014. 
  
Beloning
Er worden geen versoberingen doorgevoerd in de pensioenregeling en de premieverdeling blijft ¾ - ¼. De salarissen stijgen met 1,25% per 1 januari 2014.
 
Werken op zondag
Artikel 2 van bijlage C wordt zodanig aangepast dat het mogelijk wordt een werknemer op basis van vrijwilligheid in te roosteren op zondag. In afwijking van de Arbeidstijdenwet wordt het mogelijk gemaakt om werknemers op meer dan 39 zondagen per jaar in te roosteren, wanneer de individuele werknemer met de werkgever daarover overeenstemming heeft bereikt.
 
Woon/ werkverkeer
Om te voorkomen dat de tekst over de hoogte van de vergoeding voor tweeërlei uitleg vatbaar is, wordt er in artikel 2 van bijlage J een voorbeeldrekening opgenomen waaruit blijkt dat de eerste 10 km niet wordt vergoed. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen om, met instemming van de ondernemingsraad, het aantal kilometers dat wordt vergoed te maximeren.
 
Meerkeuzeregeling
De mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen wordt uitgebreid van drie extra dagen (21,6 uur) naar vijf extra dagen (36 uur). 

Functiewaardering
Bijlage A van de CAO wordt als volgt aangepast:
-          Aan de definitie wordt toegevoegd dat de FUWA-expert deze hoedanigheid alleen kan behouden door deelname aan een jaarlijkse intervisiebijeenkomst.
-          De tekst inzake de invoering van het FUWA-instrument wordt vervangen door procedure voor waardering van functies in het algemeen.
 
Fondsen CAO Stichting Bibliotheekwerk
Er is overeenstemming bereikt over een fondsen-cao ten behoeve van de Stichting Bibliotheekwerk. De fondsen-cao heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Stichting Bibliotheekwerk wordt gefinancierd uit de werkgeversheffing en te verwerven subsidies en andere inkomsten.

Verdere afspraken:
- Evaluatie werken op zaterdag en zondag en beleid rond vrijwilligers.
- Gezamenlijke tekst voor een CAO-artikel in verband met de modernisering van de Ziektewet.
- Een studiedag organiseren over pensioen.

Sectorfonds bibliotheken
Sinds november 2013 is er een speciale site met aandacht voor het sectorfonds van de bibliotheken.

In de CAO speciaal voor werknemers bij de Openbare Bibliotheken heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Vragen over CAO's? Kijk dan op de pagina veelgestelde vragen over het onderwerp CAO.

Gezamenlijke inspanning van partijen
De CAO Openbare bibliotheken is gezamenlijk ondertekend door de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB), CNV Overheid en andere bonden. De leden hebben ingestemd met de nieuwe CAO.

• Onderhandelaar: Eldert Grootendorst
• Looptijd: 1 januari 2013 tot 31 december 2014

Downloads
CAO Stichting Bibliotheekwerk 2014 - 2018
• CAO Openbare Bibliotheken 1 januari 2012 - 31 december 2013
• Sociaal plan Openbare Bibliotheken
• CAO Openbare Bibliotheken - Wijzigingen
CAO Openbare Bibliotheken - Kaderregeling werktijden


Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...