https://www.mijnvakbond.nl/Pensioenoverleg-een-broedende-kip


Pensioenoverleg: een broedende kip...
  • Pensioenoverleg: een broedende kip... 

Pensioenoverleg: een broedende kip...

Laatst bekeken

25-03-2011 09:34 | Bijgewerkt: 08-05-2012 10:43

Pensioenoverleg: een broedende kip...

CNV gaat voor beste akkoord

Pensioenoverleg: een broedende kip...

Er is nog steeds geen overeenkomst over de uitwerking van het pensioenakkoord. Sociale partners en de overheid sloten in juni 2010 een pensioenakkoord en zijn sinds die tijd aan het onderhandelen over de beste uitwerking. “Een broedende kip moet je niet storen", vindt Maurice Limmen vice voorzitter van het CNV. Zolang er wordt onderhandeld is er nog geen akkoord. En het CNV gaat daarbij voor het beste akkoord.

Het gaat erom wat het beste is voor onze leden. Het akkoord dat nog moet komen zal gebaseerd op onze eigen uitgangspunten, zoals die eerder door alle CNV-bonden zijn onderschreven.

Uitgangspunten
Het CNV wil een collectief pensioenstelsel, gebaseerd op solidariteit, een onverdeeld vermogen, een bedrijfstakregeling met verplichtstellingen en met een doorsnee premie. Het CNV wil een optimaal resultaat. Daarbij rekening houdend met gelijkheid tussen jong en oud, eerlijkheid tussen lagere en hogere inkomens en de mogelijkheid om sectoraal onderscheid te maken tussen minder zware en zware werkzaamheden. En een zo waardevast mogelijk pensioen.

Rotsvast
Zoals iedereen inmiddels weet is de huidige pensioensituatie niet rooskleurig. Economische ontwikkelingen en veranderingen in de bevolkingsopbouw hebben duidelijk gemaakt dat pensioenen geen rotsvast fenomeen zijn. Reden te meer om nu heel hard te werken aan een bestendig pensioen. Dat ook op langere termijn jonge en oudere pensioengerechtigden reële financiële kansen biedt.

Kernbegrip
Voor het CNV blijft zeggenschap van sociale partners een kernbegrip. Eerst moet je alle mogelijkheden hebben onderzocht, en alle gesprekken gedegen hebben gevoerd, voordat je komt met een eindoordeel.

Dus zodra er een onderhandelingsresultaat is maakt het CNV dit kenbaar via deze site.

Naar themapagina toekomst pensioenen

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: H. Kleinschiphorst
Datum: 4-4-2011 15:24
Het gaat om wat het beste is voor de CNV leden! Indien dit het geval is, wanneer gaat de CNV dan een keer luisteren naar de leden? Als ik de verschillende reacties lees (ook in de vorige uitgaven) zijn er genoeg andere meningen uitgesproken over een pensioenakkoord. Het kan toch niet zo zijn dat de CNV leden (lees werknemers en pensioengerechtigden) opdraaien voor alle risico's. Risico's die ook zijn of gaan ontstaan door de wijze waarop de fondsen hiermee omgaan. Denk hierbij ook aan desinvestering en werkgevers die premies niet afdragen. Voor het overige wil ik graag verwijzen naar mijn reactie van 24 maart (zie onder "bekijk ook" van 23 maart jl.)
Afzender: George Höfelmann
Datum: 4-4-2011 12:42
Als het CNV haar leden serieus neemt ontvangen deze het concept-akkoord. De leden krijgen vervolgens de ruimte om hierop te reageren. Door met de leden te communiceren over het concept-akkoord en vervolgens de inhoudelijke reacties serieus te nemen en de daaruit belangrijkste aandachtpunten mee te nemen naar de onderhandelingstafel. Het CNV laat dan zien dat men open en transparant communiceert met haar achterban.
Afzender: W. van. Sintmaartensdijk
Datum: 4-4-2011 12:10
Wanneer wordt de bevriezing van onze AOW en PENSIOEN nu eens opgeheven ?????
Afzender:
Datum: 28-3-2011 17:01
Hoe lang duurt een bestendig pensioen? Het recente verleden leert dat het niet zolang duurt!
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 28-3-2011 11:19
Zoals 'iedereen' weet... welke iedereen? Die iedereen soms die ervanuit mocht gaan dat de pensioenen in Nederland echt goed waren geregeld: het beste pensioensysteem ter wereld, weet iedereen nog wel? En weet iedereen nu dan wel voldoende of alleen datgene wat iedereen mag weten? En wat als die broedende kip op een onbevrucht ei zit te broeden? Is het dan niet een beetje laat om dit aan 'iedereen' te vertellen, als alles al bekonkeld is en onomkeerbaar geworden? Een ding heeft dit pensioendossier zo langzamerhand gemeen met een onbevrucht bebroed ei: ze stinkten allebei.
Afzender: J. Matena-Rigtering
Datum: 28-3-2011 8:16
ooit het "kwartje van Kok". Ambtenaren een bodemloze put? Dus waarom nu niet hun pensioen!!!!! Omdat ambtenaren toch echt voor hun pensioen hebben gewerkt. En er afspraken liggen waar men zich aan dient te houden.
Afzender:
Datum: 25-3-2011 12:23
Repareren na afroming abp pensioenen (kabinet Lubbers) valt niet makkelijk aan de leden uit te leggen.Ik vind en vele leden met mij dat dit eerst gerepareerd moet worden.Succes!
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...