https://www.mijnvakbond.nl/Pensioenpamflet-CNV


Pensioenpamflet CNV
  • Pensioenpamflet CNV 

Pensioenpamflet CNV

Laatst bekeken

01-03-2011 09:36 | Bijgewerkt: 01-03-2011 09:36

Pensioenpamflet CNV

Druk overleg uitwerking pensioenakkoord

Pensioenpamflet CNV

Tussen bonden, werkgevers en kabinet is er druk overleg over de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Het CNV heeft een pensioenpamflet gemaakt met achtergrondinformatie.

In het eerste pamflet staat algemene informatie over het pensioenstelsel in Nederland. De komende periode zal steeds een ander onderdeel worden behandeld. Als er een akkoord is over het nieuwe pensioenstelsel tussen de partijen, kunt u informatie hierover aantreffen op deze site. Wij hopen hiermee veel vragen van leden te kunnen beantwoorden.

Naar themapagina pensioenen

 

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Rob Noordhoek
Datum: 9-3-2011 13:14
L.s., Een deel van het verhaal is mij helder.Een deel van de argumenten niet, omdat de vergrijzing niet nu pas las probleem bekend is.Ook is in het verleden meermaals gewaarschuwd voor de risicovolle wijze waarop o.a het ABP belegd heeft. Een ander aspect is dat o.a. het ABP zeer veel geld heeft, ondanks de crisis. Welk effect is te verwachten van de nu toch stijgende rente? De greep uit de ABP -kas door de overheid is weliswaar een feit, maar niet meer terug te draaien. Je zou je kunnen afvragen of een storting in de ABP kas niet gerechtvaardigd zou zijn, maar is in deze tijd tegelijkertijd niet erg realistisch. Kosten besparing zou ook nog een optie kunnen zijn.
Afzender: Rob Noordhoek
Datum: 9-3-2011 13:12
L.s., Een deel van het verhaal is mij helder.Een deel van de argumenten niet, omdat de vergrijzing niet nu pas las probleem bekend is.Ook is in het verleden meermaals gewaarschuwd voor de risicovolle wijze waren o.a het ABP belegd heeft. Een ander aspect is dat o.a. het ABP zeer veel geld heeft, ondanks de crisis. Welk effect is te verwachten van de nu toch stijgende rente? De greep uit de ABP -kas door de overheid is weliswaar een feit, maar niet meer terug te draaien. Je zou je kunne afvragen of een storting in de ABP kas niet gerechtvaardigd zou zijn, maar is in deze tijd tegelijkertijd niet erg realistisch. Kosten besparing zou ook nog een optie kunnen zijn.
Afzender: Wim Tigchelaar
Datum: 7-3-2011 8:58
Waar ik niets meer over hoor, is de greep uit de pensioenkas door de heer Lubbers. Het ABP zat zo goed bij kas, dat het maar moest worden "afgeroomd", om de lege schatkist te vullen. Je reinste diefstal, dat angstvallig in de doofpot is gestopt en daar kennelijk zal blijven.
Afzender: Henk heernga bijna 56
Datum: 6-3-2011 21:58
jaren geleden MOEST ik vut premie betalen, verplicht. ik mocht dus met 55 met de vut. aangezien ik en anderen met mij nederland moest redden werd dit afgeschaft en mocht ik 5 halve jaren langer werken en alsnog na 45 jaar werken met pensioen. tot dat ING de stekker uit mijn werk haalt en nu geweldig wordt ik van werk naar werk geholpen !!!! welk werk wie wil je nog op deze leeftijd!!! alleen nu mag ik dus 10 jaar langer werken en ook nog van 65 tot 66 een jaar er bij...... DAT IS DUS ELF JAAR LANGER!!!!!!! en dan de mensen in den haag die dit bedenken blijven gewoon drie maanden langer in tweede kamer zodat ze van 55 tot 65 gewoon wachtgeld krijgen.. of zoals femke halsema precies twaalfen een halfjaar in de tweede kamer wat heeft haar dat opgeleverd??? VOORSTEL : iedereen die 42 jaar gewerkt heeft gaat naar aow 15 wordt dan 57 23 wordt dan 65 . 27 wordt dan 69..
Afzender: Henk heernga bijna 56
Datum: 6-3-2011 21:58
jaren geleden MOEST ik vut premie betalen, verplicht. ik mocht dus met 55 met de vut. aangezien ik en anderen met mij nederland moest redden werd dit afgeschaft en mocht ik 5 halve jaren langer werken en alsnog na 45 jaar werken met pensioen. tot dat ING de stekker uit mijn werk haalt en nu geweldig wordt ik van werk naar werk geholpen !!!! welk werk wie wil je nog op deze leeftijd!!! alleen nu mag ik dus 10 jaar langer werken en ook nog van 65 tot 66 een jaar er bij...... DAT IS DUS ELF JAAR LANGER!!!!!!! en dan de mensen in den haag die dit bedenken blijven gewoon drie maanden langer in tweede kamer zodat ze van 55 tot 65 gewoon wachtgeld krijgen.. of zoals femke halsema precies twaalfen een halfjaar in de tweede kamer wat heeft haar dat opgeleverd??? VOORSTEL : iedereen die 42 jaar gewerkt heeft gaat naar aow 15 wordt dan 57 23 wordt dan 65 . 27 wordt dan 69..
Afzender: Pieter de Mol (62)
Datum: 3-3-2011 19:20
Van het journaal van 20.00 uur op 02-03-11 werd ik niet vrolijk. Ook de manier van voorlichting door de journaalredactie niet. Altijd maar weer complexe en moeilijke thema's die voor iedereen toch van groot fin. belang zijn in 2-minutenthema's afdoen. Binnenkort hoop ik met FPU-pensioen te gaan en tot mijn schrik vernam ik gisteravond dat het nieuwe pensioen voor een nog groter deel uit de opbrengst van beggingen gefinancieerd moet gaan worden. Daar ging het de afgelopen tijd nu juist fout. Ik hou mijn hart vast voor de toekomst. Ook dat rijtje jaren dat overigens stopte bij 69 (waarom niet doorgetrokken naar 75 jaar? als de mensen toch veel ouder en gezonder zijn volgens de "deskun-digen") Oude werkgevers wijn in nieuwe zakken. Ik hou mijn hart vast voor de ouderen in Nederland die kunnen over een aantal jaren "schoenveters" gaan verkopen om in leven te blijven. Elders las ik deze week dat er een stijging was met 67% van het aantal jondgeren tot 27 jaar dat een beroep gedaan heeft op de bijstand. Waar blijft het jongeren werkgelegenheids beleid? Ouder tot hun 70 - 75 laten doorwerken en jongeren in de bijstand!!!! Raar systeem. Ga als vakbonden ook eens te rade bij de verschillende hoogleraren en professoren die in de opinieweekbladen publiceren en die zo hun bedenkingen hebben tegen de richting die nu in geslagen is. Deze richting is werkgeverspolitiek en werkgeversdictaat en leidt tot niks, zeker nu er steeds maar gesproken wordt overe een komende eurocrisis. Vergeet niet dat er in het verleden een wet gemaakt moest worden om kinderarbeid te verbieden. Kennelijk was het toen voor werkgevers op grote schaal gebruikelijk en heel normaal om kinderen zoals nu in bv. India voor hen te laten werken (voor hun buitenhuis?). Wees creatief als vakbond en sta voor je eigen zaak.
Afzender:
Datum: 3-3-2011 12:36
Ik verwacht ( en heb verwacht) een betere houding van de vakbond cnv/pz inzake pensioenen. Informeren(ook tav doelstellingen),verduidelijken ,reageren op inhoudelijke reacties en opkomen voor de belangen van de leden. Dit 1e pamflet is veel te summier als je dit afzet tegen de vele reacties.Zorgelijk is het.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 2-3-2011 20:49
Worden we eindelijk wakker beste mensen? Goed zo. Ik zag vanavond bij het NOSjournaal dat ook de FNV zich achter de oren begint te krabben. Blijkbaar was dat zogeroemde pensioenakkoord van vorig jaar verre van ideaal en valt er nog heel wat aan te repareren. En ook moet ik zeggen dat de manier waarop CNV in deze zaak destijds onze mening vroeg, allesbehalve de schoonheidsprijs verdient. De vraagstelling liet weinig ruimte voor bedenkingen of voor een 'neen', en dan is 60% ja's eigenlijk nog niet eens zoveel. Van het CNV kwam ook bijzonder weinig echte informatie over de gevolgen van het pensioenakkoord. Maar we kunnen de antwoorden gewoon elders halen. Mail bijvoorbeeld de 2e kamerfracties en stel uw vragen daar nog maar eens. De verschillende pagina's op de site van CNV Publieke zaak staan vol met pensioenvragen van leden en bieden dus ammunitie genoeg voor een actie richting onze volksvertegenwoordigers. Op 31 maart a.s. staat het onderwerp daar op de agenda. Deze zaak is ons aller kritische aandacht meer dan waard. Want de uitkomst daarvan bepaalt de laatste (gemiddeld ca twintig) jaar van ons leven. En dat is liefst ca 1/4 deel van ons totale bestaan. Zonder voldoende geld kunnen we ook dan niet leven!
Afzender: J. Spruitenburg
Datum: 2-3-2011 13:04
Ik denk dat het aan te bevelen is dat werkgevers, werknemers en overheid het aantal gewerkte jaren, waarin en waarover premies en belastingen zijn ingehouden/betaald, gaat mee tellen voor de bepaling of een persoon met pensioen kan/mag gaan. Geheel eens met de stelling van G. Bimbergen. Ik ben net 60 geworden, geboren na 31-12-1949, mag wel aan VUT betalen maar er een jaartjes van profiteren, NEE. Je moet tot aan je 65e doorwerken, mogelijk nog een jaar er bij. Dan is de partnertoeslag in de AOW ook afgeschaft, je partner is enkele jaren jonger, zodat je er nog meer op achteruit gaat of de partner moet blijven werken. Het pensioenverhaal is lastig maar ik schaam mij er niet voor dat ik deel uit maak van de grote grijze golf. De politieke hervormers zoeken het maar ergens anders maar niet eenzijdig bij personen, die al een lange arbeidstijd er op hebben zitten!
Afzender: een (bijna) met pensioengaande verzorgende
Datum: 1-3-2011 21:10
ik hoop dat het PGM-pensioenfonds, nu de dekkingsgraad goed is, de premies/uitkeringen gaat aanpassen. Veel verdiend met beleggen, naar rato weinig voordeel gehad, veel verloren met beleggen, direct een negatieve aanpassing v.d. premies/uitkeringen. de eerste v.d.grote pendioenfondsen van Nederland! Verantwoordelijk met het pensioengelden omgaan, dan kan de pensioenleeftijd per jaar een maand uitgesteld worden. Andere optie; iedereen die in de zorg werkt een keuze geeft om naar ander pensioenfonds te gaan.
Afzender: G. Bimbergen
Datum: 1-3-2011 18:29
ik en een groot aantal collega's hebben reeds meer dan 40 jaar bijgedragen aan allerlei vut en pre-pensioenregelingen.Als dank mogen we dan doorgaan tot 66jaar. Wij worden "schuldig"geacht voor de vergrijzing en worden gezien als de opmakers van de pensioenen. We hebben alle jongeren laten studeren , mogen we van hen ook iets verwachten? Laat de jongeren ook maar eens 40 jaar werken en meebetalen aan ONZE pensioenen zodat ze iets terug doen voor ons de 50 plussers en 60 ers. Dus geen gemorrel aan onze pensioenen. Laat de werkgever de aan onze opbouw onttrokken bedragen maar terugstorten.
Afzender:
Datum: 1-3-2011 16:35
U hoopt met het 1e pamflet veel vragen van leden te kunnen beantwoorden.Hiervoor dien je dan wel in te gaan op de reacties van leden op deze site.Ook zou het transparanter worden indien cnv/pz eens duidelijk aangeeft welke doelen de vakbond inzake pensioen nastreeft.Tot op heden is het zeer onduiidelijk.
Afzender: fre
Datum: 1-3-2011 11:58
ook dat je niet zogenaamd te duur bent zo gauw je boven de 40 jaar bent, want ook daar worden veel mensen om uitgeknikkerd. Ook fulltimers zijn is niet meer populair bij de baas, i.v.m. niet flexibel kunnen zijn met werken doordat je al 36 uur werkt in 5 dagen. Kortom als ze de oudere garde serieus gaan nemen en baan garanties willen afgeven is 66 jaar prima, maar dan ook voor iedereen en niet gaan kijken naar de beroepen of de speciale regelingen in het bedrijfsleven(lees extraatjes), maar vlak de politiek ook niet uit met hun leuke regelingen
Afzender: Jan Weener
Datum: 1-3-2011 11:44
Verhoging van de pensioenleeftijd is alleen gerechtvaardigd als er adequate banen beschikbaar zijn voor 50 plussers. Nu dreigt een langer verblijf in een uitkeringssituatie of helemaal niets als je nergens voor in aanmerking komt. Wat gaat de CNV hieraan doen?
Afzender: Francis Richardson
Datum: 1-3-2011 11:03
Pensioenleeftijd verhogen naar 66 is belachelijk , de ouderen, zeer zeker de alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen zijn al meer dan genoeg solidair geweest met de jongeren die gemiddeld langer studeren en een hogere opleiding gevolgd hebben. Laat de zakkenvullers met hun dikke huizen , bonussen en bijbaantjes maar eens meebetalen en laat ze de miljarden terugstorten in de pensioenfondsen.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...