https://www.mijnvakbond.nl/Privatisering-gevangenissen


Privatisering gevangenissen?
Aangemaakt 21-10-2010 13:41

Privatisering gevangenissen?

Privatisering gevangenissen?

Langzamerhand worden kabinetsvoornemens omgezet in concrete plannen. Zoals de mogelijke privatisering van ons gevangeniswezen. “Steeds meer overheidstaken in handen particuliere beveiligers”, kopte De Volkskrant (14 oktober jl.). De opmars van particuliere beveiliger in het publieke domein is een onontkoombare beweging, aldus de deskundigen. Eerdere onderzoeken geven aan dat besparingen op het gevangeniswezen kunnen worden ingeboekt, als de bewaking van gedetineerden wordt uitbesteed aan particuliere beveiligingsbedrijven. Deze ontwikkeling is niet nieuw. In de Verenigde Staten en Groot Brittanië is al veel ervaring opgedaan met particuliere beveiligingsbedrijven in de gevangenissen. Recent bezocht ik samen met onze Raad van Toezicht de gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Onze kaderleden, werkzaam in Esserheem, leidden ons door de gevangenis. Ook gaven ze een toelichting over de veranderingen die het gevangeniswezen in de voorbije jaren al heeft doorgemaakt. Ik trof een goedgeleide gevangenis aan, waar 250 gedetineerden met zeer verschillende nationaliteiten gevangenisstraf ondergaan. Waar gedetineerden overdag productief werk kunnen verrichten en met goede begeleiding een vak kunnen leren. Mijn punt is het volgende. Als privatisering een bijdrage levert aan het goed reïntegreren van de gedetineerde in onze samenleving, bijvoorbeeld door het leren van een vak, dan zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Als privatisering ertoe leidt dat mensen en middelen in de gevangenissen beter worden ingezet kan ik er ook geen bezwaar tegen hebben. Maar als privatisering leidt tot het inhuren van goedkopere, minder goed toegeruste medewerkers, ten koste van het huidige goed opgeleide personeel, dan heb ik er wel bezwaar tegen. Ik vind dat we dit soort vragen eerst moeten beantwoorden voordat we zulke belangrijke overheidstaken aan de markt geven. Er is een geruststellende gedachte: de minister blijft ook verantwoordelijk voor de gang van zaken in een geprivatiseerd gevangeniswezen.

 

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Klaas
Datum: 1-11-2010 17:05
Als het maar in goede banen word geleid, en dat de veiligheid voor de medewerkers niet in gevaar komt. Daar zit toch niemand op te wachten. Want ik heb ook al eens gehoord dat de werkdruk in sommige gevangenissen hoog is. Dat is niet goed van de werk zweer en om de gevangen te begeleiden. Ze moeten voor een goede oplossing komen.
Afzender: Murphy Martens
Datum: 26-10-2010 9:47
De geprivatiseerde inrichtingen in GB werken wel met een geselecteerde groep gedetineerde De echt moeilijke gevallen komen en of blijven in inrichtingen die niet geprivatiseerd zijn In Nederland hebben we natuurlijk de detentie centra’s in de meeste gevallen gebruikt voor vreemdelinge bewaring ..maar ook voor arrestanten ! Tot aan de schiphol brand werkte hier ruim 50% particuliere beveiligers Hoewel het private personeel van goede wil is ..was de uitvoering van het werk tranentrekkend . Tegenwoordig is er sprake van veel meer DJI pers. Wat het niveau ten goede komt. Ondanks dat deze mensen vergelijkbaar werk niveau hebben met de gevangenis bewaarders is er nog wel een groot verschil in salaris .. schaal 3 tegen het gevangenis pers. Schaal 6 wellicht is dit al het goedkopere waar Eric het in het bovenstaande over heeft ..
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...