https://www.mijnvakbond.nl/Pub/Dementie/Casus_Voedselweigering_door_demente_vrouw.html


Casus: Voedselweigering door demente vrouw.
Aangemaakt 02-12-2009 10:09

Casus: Voedselweigering door demente vrouw.

Casus: Voedselweigering door demente vrouw.

Mevrouw A is opgenomen in een algemeen ziekenhuis met een heupfractuur; zij is dementerend. Zij wordt geopereerd en alles verloopt naar wens tot de vierde dag na de operatie. Vanaf dat moment weigert zij te eten en te drinken. Ze moet hierbij geholpen worden. De familie wil dat wij het eten opdringen.

Wat is hier het goede om te doen?

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Conny
Datum: 29-1-2011 15:00
Praat met mevrouw A, ook al is ze dementerend. Wanneer zij nog in staat is te communiceren kan zij waarschijnlijk uitleggen wat de ECHTE hulpvraag is. Daar kan ze dan mee geholpen worden. Is het een bewuste keuze, dient deze gerespecteerd te worden.Niet eten opdringen, zoals bekend zijn er dan vast wel andere mogelijkheden voor mw om zich te ontdoen (braken bijv.) PS Mijn zus (54) met Creutzveld Jacao (al 2 jaar) weigert nu ook te eten. Zij ligt nu sinds een paar dagen in lichte coma (in Frankrijk)
Afzender: Natasja OG A1
Datum: 4-12-2009 10:03
Naar mijn mening mag men geen voedsel opdringen. Belangrijk hierbij is het voedsel en drinken steeds aan te bieden. Doch moeten we steeds rekening houden met de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in kwestie. Het opstellen van een vocht- en voedingsbalans is dan onontbeerlijk. Men mag bij dit aanbieden van het voedsel en drinken de moed niet opgeven en dit een bepaalde tijdsspanne volhouden. Dit steeds in overleg met de arts.Ook een gesprek met de familie is van crusiaal belang. Een goede begeleiding en uitleg over het weigeren van voedsel bij dementerenden kan hen een ander kijk op de zaak geven. Communicatie tussen verzorgenden, verpleegkundigen, arts, familie en anderen die betrokken zijn is dan ook van groot belang voor het wel en wee van de patiënt.
Afzender: Lindsay
Datum: 4-12-2009 10:03
Als verzorgende werk ik dagdagelijks met dementerenden. Vaak word ik dan ook geconfronteerd met dementen die weigeren om te eten! De wereld van een dementerende is erg complex en elkeen moet individueel worden bekeken. Eerst moet de oorzaak van de weigering worden gezocht. Er kan fysisch iets aan de hand zijn, van constipatie tot obstructie maar meerderdeel heeft te maken met zijn "dement zijn". Herkent die persoon wel wat voor zich staat, een bord, bestek... Weet hij wel nog dat hij die vork in zijn bord moet brengen om iets op te nemen? Het is dan ook belangrijk om de dementerende goed te begeleiden, hem/haar gerust te stellen en een aangename omgeving te creëren. Die mevrouw is opgenomen in het ziekenhuis en is als dementerende dan ook uit haar gewone, dagelijkse omgeving onttrokken. Is dat niet het grote probleem in deze situatie???
Afzender: Elbert van BEMMEL
Datum: 4-12-2009 10:03
In eerste instantie eens met een van de vorige sprekers over het achterhalen van het probleem en de aard van de voedsel weigering. Ook het perspectief en levensverwachting van de patient zijn belangrij om te weten, echter ik neem aan dat als iemand geopereerd wordt dit perspectief aanwezig is. Overigens is het wel zo dat je iemand die wilsonbekwaam is (BOPZ) tegen zijn of haar wil eten kunt geven, het zij via sonde, fistel oi.d. echter dan moet wel duideljk zijn of dit een permanente hulp relatie is (voeding) of een tijdelijke, zoals ik de casus nu lees. Het acuut weigeren van voedsel zonder dat een pg-zorgvrager dat probleem eerder had, heeft vaak een oorzaak die te achterhalen is. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om (bekende) hulpverleners uit het eigen circuit van de zorgvrager in te schakelen.
Afzender: Hilbrand van Dam
Datum: 4-12-2009 10:03
In de eerste plaats is van belang alle mogelijke oorzaken van het weigeren van voeding na te gaan. Bij dementerende zorgvragers kunnen er zoveel oorzaken zijn; het niet herkennen van voeding in de mond, een onrustige omgeving, geheugenstoornissen, desorientatie, pijn, obstipatie, een slecht zittend gebit en overige lichamelijke klachten. Het probleem dient uiteraard multidisciplinair te worden besproken waarbij de familie zoveel mogelijk geinformeerd moet worden over de eventuele achterliggende problemen. Wellicht dat zij dan meer begrip kunnen opbrengen voor mogelijkheden en onmogelijkheden. Niet altijd is er een bepaalde oplossing mogelijk. Men is nogal eens erg gefixeerd op het oplossen i.p.v. eerst een goede analyse te bewerkstelligen.
Afzender: Diana Faes
Datum: 4-12-2009 10:03
ik vindt dat er direct actie ondernomen moet worden over het verdere beleid van mw. welke interventies gaan wij nog doen als verpleegkundige ben het er mee eens mw alles aan te bieden, en het zo te laten als zij dat wil.gezien het feit dat mw. dement is beslist familie en of de artswat wil familie vindt de arts haar leven nog zinvol ??
Afzender: Hanneke
Datum: 4-12-2009 10:03
Deze mevrouw kan niet gedwongen worden om te eten of te drinken. Wel moet ze het met grote regelmaat aangeboden krijgen. Ik zou dit ook zeker bespreekbaar maken met de familie.
Afzender: Nico
Datum: 4-12-2009 10:03
Wat mij in het huis stoorde is dat mensen min of meer gedwongen moesten eten en drinken. Mensen die verder bijna niets meer kunnen vanwege verregaande dementie moeten het enige dat ze nog wel kunnen: weigeren om te eten of te drinken ook nog inleveren. Alle familie die op bezoek komt zegt: dit wil ik nooit meemaken maar ze vinden het prima dat hun vaak lijdend familielid wel tegen hun zin wordt geleefd en gehospitaliseerd.
Afzender: Cindy
Datum: 4-12-2009 10:03
Bij ons in huis komt het ook wel voor dat dementerende zorgvragers niet willen eten, terwijl ze daarvoor juist een heel goede eetlust hadden.Ik bied deze mensen wel voeding en vocht aan, want dat is het minste wat je kunt doen. Mochten ze dit dan echt niet willen zou ik overleggen met collega's en familie van deze zorgvrager over wat nu te doen.Maar het allerbelangrijkste : Je kunt niemand dwingen iets ( eten, drinken, of wat dan ook ) te doen tegen zijn wil in ...
Afzender: Ellen Meijer
Datum: 4-12-2009 10:03
Omdat deze mevrouw na 4 dagen voedsel weigert, zou ik gaan kijken of er verder niets aan de hand is. Dementerende ouderen kunnen door bv voedselweigering aangeven dat er iets aan de hand is. Dat kan psychisch maar ook iets lichamelijks zijn. Bijvoorbeeld als een blaasontsteking of het missen van de vertrouwde omgeving. Je zal de wensen van mevrouw moeten accepteren, maar ik zou zeker een gesprek aangaan met de familie om te kijken hoe mevrouw altijd is geweest en wat ze bijvoorbeeld lekker vind.
Afzender: trix
Datum: 4-12-2009 10:03
ik zou mw wel vocht en voeding aanbieden, maar het zeker niet dwingen...ook al is mw dementerend dan is er nog wel zoiets als haar autonomie..als mw haar mond dicht houdt is dat voor mij een teken dat ze dat echt niet wilt, ook al kan zij dat niet met woorden duidelijk maken, haar lichaamstaal is voor mij duidelijk genoeg, zeker als zij continu dit gedrag herhaalt...
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...