https://www.mijnvakbond.nl/Regionale-Groep


Regionale Groep
Regionale Groep

Functieprofiel Lid Regionale Groep

Regionale Groep

Kern
CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar maken in de regio en op de werkvloer.

Situatieschets
Sectoren binnen CNV kennen een Landelijk Groepbestuur (LGB) en Regionale Groepsbesturen (RGB). De regionale groepen participeren door afvaardiging in het LGB. Een lid van een regionale groep draagt mede zorg voor de realisering van de doelstelling en de uitvoering van de taken van het RGB.

Een regionale groep bestaat in principe uit een oneven aantal kaderleden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB).
De overige bestuursleden zullen ter ondersteuning van DB taken op zich moeten nemen, bijvoorbeeld in adviescommissies, specifieke taken (notulist, ledenadministrateur e.d.).

Taken
- De sectoren van CNV zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar maken in de regio en op de werkvloer;
- Plannen in de regio ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van ledenbinding en ledenwerving;
- Plannen in de regio ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van werving van kaderleden;
- Uitvoeren en controleren op de uitvoering van het vastgestelde beleid;
- Verzorgen van afvaardiging vanuit het RGB aan het LGB;
- Bijdragen aan voorbereiding en uitvoering van besluiten door het LGB;
- Nieuw beleid initiëren en inbrengen in het LGB;
- Doorgeven van wensen op het gebied van collectieve belangenbehartiging aan het LGB;
- Bewaken van het eigen budget.

Functievereisten
Voor het goed uitoefenen van de functie is het van belang dat het RGB-lid:
- kennis van en inzicht in de structuur van de sectoren van CNV heeft;
- kennis van en inzicht in de CAO van de betreffende sector en de bedrijfsregelingen van instellingen binnen de sector heeft;
- analytisch inzicht en denkvermogen heeft;
- gevoel voor politieke verhoudingen heeft;
- uitgebreide contacten met leden en kaderleden van CNV heeft en bereid is deze te onderhouden.

terug

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...