Rijksmusea
Rijksmusea

Rijksmusea

CAO Verzelfstandigde Rijksmusea

De CAO Verzelfstandigde Rijksmusea geldt voor alle medewerkers van de rijksmusea in Nederland. De CAO 2011-2013 is verlengd van 1 april 2013 tot 1 april 2015.

De belangrijkste aanvullende afspraken:
- De volgende loonafspraken zijn gemaakt: De salarissen worden met ingang van 1 april 2013 verhoogd met 1%. Per december 2013 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,5%. Per 1 april 2014 volgt een salarisverhoging van 1%. Per december 2014 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,75%.
- Per 1 oktober 2013 wordt aan nieuwe werknemers geen zondagtoeslag meer uitgekeerd. Voor huidige medewerkers wordt de bestaande toeslag van zestig procent gegarandeerd voor de duur van hun dienstverband op basis van de gewerkte zondagen tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013. De garantieregeling wordt geïndexeerd.
- Er komt geen passage over nulurencontracten in de CAO. Uit onderzoek van de werkgever is gebleken dat deze contracten in de museumwereld  vaak op verzoek van de werknemers zelf worden gesloten. De bonden hebben geen klachten ontvangen uit de sector.
- Arbeidsduurverkorting voor ouderen komt te vervallen met ingang van 1 juli 2014.
- Bijzonder verlof voor deelname aan de kerkelijke bevestiging of Eerste Heilige Communie komt te vervallen.
- De werkgevers onderzoeken het voorstel van de bonden om bijlage 6: procedure bij reorganisaties op te nemen in de CAO. Het stappenplan voor reorganisatie wordt opgenomen als bijlage in de CAO.
- Partijen spreken af op 1 oktober 2013 het overleg over de voorgestelde tekstuele wijzigingen te hebben afgerond.

• Onderhandelaar: Juan Schot
• Looptijd: 1 april 2013 tot 1 april 2015

De CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is speciaal voor werknemers die werkzaam zijn bij de Verzelfstandigde Rijksmusea. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Meer vragen over het onderwerp CAO? Ga dan naar de meestgestelde vragen>>

Downloads

CAO VRM musea looptijd 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018
Verlenging CAO Museum 2015 - 2016
• Aanvulling op de CAO: arbeidsvoorwaarden voormalig universitaire medewerkers

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...