https://www.mijnvakbond.nl/Vereniging


Vereniging
Vereniging

Hoe is CNV georganiseerd?

Vereniging

Per 1 januari 2015 zijn CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs gefuseerd tot CNV Connectief. CNV Connectief bestaat uit de sectoren CNV Zorg & Welzijn, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Onderwijs.

CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs komen uit dezelfde traditie van het christelijk-sociale gedachtegoed. Vanuit de grondwaarden gerechtigheid en naastenliefde willen beide organisaties betekenisvol zijn voor de samenleving. Specifieker: wij zijn mensen die in ons leven dienstbaar willen zijn aan patiënten, leerlingen, cliënten en burgers. Wij willen de samenleving beter maken en mensen een betere toekomst geven. Wij zijn onderscheidend door de manier waarop we dat doen, want we kiezen voor duurzame oplossingen en maatregelen door rekening te houden met toekomstige generaties en we zijn solidair met degenen die onze hulp het hardst nodig hebben.

Sectorgroepen
CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn kent een groot aantal sectorgroepen. Hierin zijn de leden uit een bepaalde sector vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere vereningszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden. Voorbeelden van landelijke groepen: CNV Ziekenhuizen, CNV TNT, CNV Gemeenten, CNV Jeugdzorg. Naast de groepen voor deze sectoren zijn er ook nog de groepen 'Anders Actieven' en 'Senioren'. De landelijke groep bespreken niet alleen de ontwikkelingen die voor de eigen sector van belang zijn, maar ze praten ook mee over het algemene beleid en van de vakcentrale CNV. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet voor CAO-onderhandelingen en het sociaal en economisch beleid. 

Eigen sector
Het grotere verband waarbinnen leden zich herkennen is de eigen sector. Sectoren hebben een eigen maatschappelijk profiel en zijn in onze vereniging ook groot genoeg om voldoende slagkracht te hebben. De leden hebben een eigen sectorcongres waar het beleid voor de eigen sector wordt bepaald. Ook kent men een eigen sectorbestuur en een eigen voorzitter die als spreekbuis fungeert. De nieuwe vereniging kiest voor soevereiniteit in eigen kring en het subsidiariteitsbeginsel, d.w.z. besluiten worden in de eigen sector genomen (zonder bemoeienis van de andere sectoren) en zo laag mogelijk in de organisatie. Leden in een sector gaan zelf over hun arbeidsvoorwaarden, CAO's en sociale plannen, beroepsactiviteiten en eventuele acties. In een sector zullen leden op hun beurt ook weer georganiseerd worden in hun eigen deelsector of CAO.

Gezamenlijke vereniging
Er ontstaat straks een vereniging waar behalve de eigen rol en het eigen profiel van de sectoren ook het gemeenschappelijke belangrijk is. Er is bijvoorbeeld meer dan de eigen rechtspositie of functie. Mensen uit verschillende sectoren kunnen elkaar vinden in gezamenlijke interesses, zorgen of belangen. Bijvoorbeeld: de zorg rondom het jonge kind, veiligheid op het werk, de positie van de middelmanager, arbeidsongeschiktheid of een bepaalde generatie. In een gezamenlijke vereniging is verbinding tussen mensen over grenzen mogelijk. Dit heeft een grote meerwaarde.

Bestuursmodel
Het bestuursmodel van de Vereniging bestaat uit een Bestuur met vijf (bezoldigde) functionarissen (voorzitter, drie sectorvoorzitters en secretaris/penningmeester) en een Raad van Toezicht. Het Bestuur bestuurt de Vereniging en de werkorganisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...