https://www.mijnvakbond.nl/Verkeerde-beleggingen-pensioenfondsen


Verkeerde beleggingen pensioenfondsen?
  • Verkeerde beleggingen pensioenfondsen? 

Verkeerde beleggingen pensioenfondsen?

Laatst bekeken

07-02-2011 13:13 | Bijgewerkt: 08-02-2011 17:00

Verkeerde beleggingen pensioenfondsen?

Reactie CNV Publieke Zaak naar aanleiding uitzending Zembla

Verkeerde beleggingen pensioenfondsen?

Volgens het programma Zembla (zaterdag 5 februari jl.) hebben pensioenfondsen verkeerd belegd. Slechte prestaties zouden de fondsen 145 miljard hebben gekost. Reactie van CNV Publieke Zaak die bestuursverantwoordelijkheid draagt in een groot aantal pensioenfondsen.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen zou bij een beter beleid nu rond de 240% zijn, aldus Zembla. Nu cirkelt de dekkingsgraad van veel fondsen rond de 100% wat betekent dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. De Tweede Kamer wil in een hoorzitting over de beleggingen van de pensioenfondsen meer duidelijkheid verkrijgen.

Helderheid
Allereerst is helderheid over de prestaties van de pensioenfondsen een goede zaak. De fondsen beheren geld van werknemers om daarmee een oudedagsvoorziening te sparen. Het pensioen moet betrouwbaar zijn en een behoorlijke uitkering opleveren. Bij de uitzending zijn volgens CNV Publieke Zaak wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Er worden vergaande conclusies getrokken op basis van nieuw onderzoek dat we niet kennen. Er is al heel veel onderzoek. De kans is groot dat bij dit onderzoek kanttekeningen te plaatsen zijn waardoor het maar de vraag is of we kunnen concluderen “dat de fondsen er een potje van hebben gemaakt.”

Pensioenakkoord
Naast de vergrijzing en de financiële crisis vanaf 2008, werd al eerder duidelijk dat het pensioenstelsel toekomstbestendig moest worden gemaakt. De Commissies Frijns en Goudswaard hebben de afgelopen jaren aanbevelingen gedaan om het beleggingsbeleid en het risicobeheer te verbeteren en de pensioenen ook echt duurzaam te maken. Sociale partners hebben daaropvolgend de handen ineen geslagen en vorig jaar een pensioenakkoord gesloten. Nu zijn partijen druk om dit akkoord uit te werken zodat er een toekomstbestendige oudedagsvoorziening komt.
In de uitzending werd gemeld dat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw te weinig pensioenpremies zijn afgedragen. Dat is wijsheid achteraf, vindt CNV Publieke Zaak. Bovendien wordt er niet bij gezegd dat Nederland er toen economisch niet goed voor stond. Ambtenaren kregen een korting op hun salaris, de uitkeringen van mensen die aan de kant stonden werden met 10% gekort. Er was veel werkloosheid en bonden, werkgevers en politiek sloten het Akkoord van Wassenaar om daarin verandering te brengen. De pensioenfondsen stonden er volgens de kennis van toen goed voor. Wie had toen geaccepteerd dat het geld in de pensioenfondsen werd gestoken?

Beleggingen
Wat betreft de beleggingen hebben de fondsen recent inderdaad verliezen geleden. Maar de betekenis daarvan wordt pas duidelijk als die afgezet worden tegen de resultaten van vergelijkbare andere financiële instellingen. De verliezen zijn door veel fondsen inmiddels alweer via diezelfde beleggingen aangezuiverd. Vorig jaar bleek dat de fondsen door risicovol beleggen ondanks de crisis altijd nog 25% meer vermogen hebben opgebouwd dan als ze alleen veilig hadden belegd. PFZW (Zorg en Welzijn) heeft sinds 1971 een gemiddeld rendement geboekt van ruim 8%. Beleggen is noodzakelijk wil een goed pensioen worden bereikt.

Torenhoge dekkingsgraden
Het idee dat pensioenfondsen als zij het allemaal anders hadden gedaan nu torenhoge dekkingsgraden hadden gehad, klinkt mooi maar is niet realistisch. Achteraf beleggen levert inderdaad de beste resultaten op, maar zo werkt het niet. Maar ook de enorme reserves die behaald konden worden leveren geen realistisch beeld. Niet alleen de politiek of werkgevers wisten bestemmingen zodra er flinke reserves waren aangelegd.  Ook de ouderenorganisaties wilden rond de eeuwwisseling dat er bij ABP milleniumbonussen werden uitgekeerd in plaats van de miljarden in de kluizen te laten zitten. Inmiddels is er het nodige veranderd en kunnen fondsen hun buffers beter vasthouden. De tv-uitzending had de kijker geholpen met een wat meer realistisch beeld, aldus CNV Publieke Zaak.

Verder
Het Nederlandse pensioenstelsel geldt als een van de beste ter wereld. Het is daarom goed helderheid te krijgen over het beleid van de pensioenfondsen zodat de deelnemers optimaal geïnformeerd zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan verbeteringen in het pensioenstelsel, ook op het punt van informatie voor de deelnemers en verantwoording van het gevoerde beleid. Maar tegelijk moeten we waken voor snelle conclusies en veranderingen die straks geen verbeteringen blijken te zijn.

Voor informatie over de onderhandelingen over het pensioenakkoord kunt u het beste deze site in de gaten houden.  Voor informatie over uw pensioen kunt u het beste de site van uw pensioenfonds raadplegen.
Reactie ABP op uitzending Zembla
Reactie PFZW op uitzending Zembla


 

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender:
Datum: 10-3-2011 14:55
Volg de stappen van De federatie van Philips-gepensioneerden mbt afroming pensioenpot en indexatie.
Afzender: Robert
Datum: 5-3-2011 9:43
De bonden hebben de schijn tegen omdat ze personeel zonder de juiste achtergrond aangesteld hebben om te onderhandelen met experts(dit was vroeger maar ook nu het geval). De mensen die zo'n specialistisch baan accepteren zonder de kennis en ervaringen te hebben hebben "boter" op hun hoofd en zijn weinig zelfkritisch geweest. Verder is het verbazend dat deze mensen zolang hebben kunnen aanmodderen zonder iemand er wat van zegt. Het is een cultuur die je vaak ziet binnen (ambtelijke) organisaties waarbij men niet kritisch kan/mag zijn en waarbij ze hard groeien en alles in eigen handen willen houden om meer aanzien/macht te verkrijgen. Er wordt in dit soort organisaties zelden iemand vervangen of ontslagen. Het is jammer dat de bonden of beter gezegd het personeel(management en managers) ermee weg komt die dit soort specialistische baan hebben geaccepteerd zonder de juiste ervaring en kennis te hebben en de het personeel die deze mensen hebben aangesteld. Bonden doe waar je goed in bent. Financiële (belegging) zaken is geen kerntaak van de bonden en zou zsm ondergebracht moeten worden bij een aparte bv die door specialisten gecontroleerd worden.
Afzender: C H Etman
Datum: 28-2-2011 16:49
Ik vind dat het CNV makkelijk wegduikt en geen verantwoordelijkheid neemt voor de pensioenroof die heeft plaatsgevonden. Dus : spijt betuigen en krachtige beleidsmaatregelen nemen om zaak te corrigeren!!!NIET DUIKEN!!!
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 21-2-2011 9:37
Op 31 maart as houdt de 2e kamer een hoorzitting over de pensioenen, het nieuwe pensioenstelsel en de rol van de pensioenfondsen. Uit de media heb ik begrepen dat ook burgers hun vragen zouden kunnen indienen. Hoe en wat weet ik niet, maar het is misschien de moeite voor ons allen om dit in de gaten te houden (website 2e kamer). Misschien kunnen we onze vragen dan daar kwijt. Zou mooi zijn!
Afzender:
Datum: 16-2-2011 16:57
Ach, nu is het mij pas duidelijk nl het is alleen bedoeld voor discussie onder de leden van cnv pz. zelf en niet voor uiting van kitische vragen en kritische opmerkingen van leden richting het bestuur van cnv pz..Noch voor het verkrijgen van inzicht in de abp en andere problematiek. Nu begrijp ik ook waarom er nimmer inhoudelijk wordt gereageerd.
Afzender:
Datum: 15-2-2011 16:14
Steunt cnv pz de abvakabo fnv inzake rekenrente ? Waaruit blijkt dat?
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 15-2-2011 13:49
Zie column onder hieronder genoemde link, en huiver.... http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/peterbeszelsen/9025867/__Sterfhuisconstructie_ouderdomspensioen__.html?sn=overgeld. Verder wil ik nog opmerken dat de politiek een enorme invloed heeft op de pensioenen. Natuurlijk bij werknemers van de overheid, maar bij de rest indirect ook. Indexeren van een pensioen wil zeggen: de loonontwikkeling (zoveel mogelijk) volgen. Dus als lonen stijgen, gaat het pensioen ook mee omhoog mits de dekkingsgraad dat toelaat. Maar als er geen loonsverhogingen zijn zal ook minder vlug of zelfs niet worden geïndexeerd. Ik denk dat we voor iets anders naar Den Haag moeten dan om daar te vertellen dat we brave hardwerkende ambtenaren zijn met een veel te laag imago...
Afzender:
Datum: 14-2-2011 15:58
Vraag: Heeft de politiek invloed op de loonontwikkeling en daardoor ook op de pensioenen.? Als minister Donner (CDA) zich niet beweegt (nullijn ) is dit dan ook negatief voor de abp pensioenen ?. En zo ja ,waarom?
Afzender: J.Bogels
Datum: 14-2-2011 12:39
Ik zou graag willen weten wie er namens het CNV in het bestuur van het ABP zit en wat de kwalificatie is van deze personen?
Afzender: Wil
Datum: 11-2-2011 12:29
Al eens eerder zijn er in TV programma aan de orde gesteld dat de overheid een greep in de kas wilde doen om overheids te korten zo aan te vullen. De overheid vond dat er te veel geld zat in de pensioenfonsen. De pensioenfondsen hebben toen de vut enandere regelingen bedacht om het geld zo al weg te sluizen. Helaas zijn deze regelingen nu ik er gebruik van zou kunnen maken al flink terug gesnoeid.Ook loonsverhoging te betalen uit het pensioenfonds zo als in het verleden is gebeurd vind ik geen goede gang van zaken.Het is geld van de werknemers en daar moet de overheid van af blijven. In zembla kwam ook aan de orde de onbekwaamheid van vakbonds bestuurder. Ik vind dat men deze kritiek moet aan trekken en als vakbond hier iets mee gaat doen.
Afzender: Frans van Rooij
Datum: 10-2-2011 20:33
Het zou wel op zijn plaats zijn: a) Als CNV PZ aangeeft wat ze gaat doen richting ABP, overheid. b)Hoe ze de leden, die het aangaat (bijna iedereen) verder gaat informeren c) Hoe we kunnen worden ingezet om in aktie te komen. d) De CNV PZ moet begrijpen dat het hier niet om een sinicure gaat
Afzender: Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 10-2-2011 15:22
U kunt er van uitgaan dat wij alle reacties zeer serieus bekijken. De reactiemethode is echter bedoeld voor discussie en niet om vragen te beantwoorden. Ons standpunt is verwoord in het nieuwsbericht.
Afzender:
Datum: 9-2-2011 15:49
U biedt de mogelijkheid om te reageren. Wat heeft dat voor zin als u zo omgaat met de reacties?
Afzender:
Datum: 9-2-2011 10:30
Het zou er een stuk duidelijker op worden als alle politieke partijen de verplichting hebben om in hun verkiezingsprogramma's duidelijk aangeven wat ze b.v. garanderen aangaande AOW en pensioenen zodat op het moment dat ze regerings verantwoordelijkheid dragen er geen verrassingen zijn. Laat de vakbeweging rekeninghoudend met hun achterban vooraf ook duidelijk zijn omtrent hun inzet bv aangaande het nieuwe pensioenakkoord. Dan kunnen de leden met de kennis van "dan" keuzes maken en wordt voorkomen dat het achteraf toch allemaal erg tegenvalt.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 9-2-2011 9:50
Ondanks de lengte van het vorige stuk en heb ik nog het wisselgeld vergeten te noemen. In ruil voor alle pensioenverslechteringen blijft de AOW op 65 en wordt zij welvaartsvast. Klinkt leuk. Maaaaar.... het is de politiek die over de AOW gaat, niet de sociale partners. Het verleden heeft bewezen dat elk nieuw kabinet weer zijn eigen verslechteringen voor de ouderen doorvoert. Ik denk dat we garantie hebben tot het kabinet waarmee het nieuwe pensioenplan wordt afgesproken, wordt vervangen, tot de voordeur dus. Dan hebben we een heleboel afgegeven (vast pensioen|) in ruil voor een politieke belofte (= lucht). En blijft nog steeds de vraag onbeantwoord of iemand die op 65 nog onvoldoende pensioen heeft opgebouwd desondanks AOW kan krijgen. Indien niet, is ook dit onderdeel van de uitruil een loze letter. De enigen die in dit plan profiteren zijn de werkgevers en de rijken. En net als alles in dit land is dat 'natuurlijk' de schuld van ........
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 9-2-2011 8:29
Hallo mede-reageerders; ik vrees dat ik nog meer slecht nnieuws heb. Via mijn man (die FNVlid is) zag ik de FNV pensioen 2.0 krant. Ik kan die hier uiteraard niet helemaal weergeven maar de belangrijkste punten uit het nieuwe pensioenplan volgen hieronder. - ieder spaart voor zijn zijn eigen pensioen zijn eigen pot - uiteraard via de geijkte pensioenfondsen en net zoals nu verplicht - kosten en risico's worden in solidariteit gezamenlijk verdeeld. Mijn visie: nadeel voor laag betaalden. De solidariteit is immers maar gedeeltelijk want beperkt tot de nadelenkant. Ook heeft men geen keuzevrijheid in welk fonds men wil gaan deelnemen. Wie in een knullig fonds zit zoals ABP is dus pechvogel. De fondsen hoeven zich net als nu ook niks van hun klanten aan te trekken, die kunnen immers toch niet weg. Vrij vertaald: de laagbetaalden hbben geen voordeel in deze constructie. Iedereen met modaal en minder gaat er dus qua rechten op achteruit - ondanks het feit dat Nederlanders bereid zijn tot hogere premiebetalingen om de pensioenzekerheid te houden, wordt in dit plan de premie bevroren tot het huidige peil. De echte solidariteit is juist gelegen in die premiebetaling, want een procentuele stijging is voor hoogbetaalden nu eenmaal hoger dan voor laagbetaalden. HIER ZIT HEM DE KNEEP - Dat betekent uiteraard dat de zekerheid vermindert. Pensioenopbouw stijgt en daalt met de opbrengsten van de beleggingen. (oei oei Zembla???) - dat betekent ook het gok-element wat ik hieronder in mijn eerste bijdrage al noemde: het moment van uittreden wordt allesbepalend voor uw rendement en daarmee van de omvang van je pensioenpot. Wordt u 65 en de opbrengst blijkt gehalveerd (zoals bijvoorbeeld in 2008 al gebeurde met beleggingen) dan hebt u pech, u kunt niet stoppen. En net zoals de laatste crisis zult u dit moment niet tijdig kunnen zien aankomen. - de pot wordt niet meer groter dan u zelf hebt gespaard; ik concludeer dat dan ook de indexeringen vervallen. Nu al zie ik dat gepensioneerden er in een paar jaar tot bijna 10% op achteruit zijn gegaan. Straks is er kennelijk helemaal geen indexering meer.... - de stijging van de sterfteleeftijden wordt onverminderd doorberekend. U moet tevoren al weten wanneer u wilt gaan sterven. Dat is dezelfde constructie als nu in de lijfrentepolissen: als u verwacht lang te leven neemt u genoegen met een lagere uitkering, bij korter leven dus meer. Want pot leeg = geld op. Maar wat u moet doen als u per ongeluk langer leeft dan uw pensioen vertelt het verhaal niet. En wat gebeurt er met het geld dat in de pot blijft bij te vroeg overlijden, evenmin. Gaat dat net zoals bij de lijfrentepolis terug naar de grote hoop? Of moet u nu ook voor uw eigen pensioenpot een levensverzekering gaan afsluiten, zodat uw nabestaanden tenminste profijt hebben van uw zuurgespaarde geld? Dan zal er wel veel overblijven, zeg! (zie: woekerpolissen) - de mensen die nog onder het huidige regieme vallen (de gepensioneerden en bijna gepensioneerden dus) mogen ok mee gaan doen met de nadelen van dit systeem. Alleen: voor hen gelden de voordelen van de kans op extra pensioenopbouw uiteraard niet meer. Dus uit oogpunt van solidariteit wordt hun pensioen nog sneller afgebroken dan nu al het geval is. Dat is pas echt zorgelijk. Alles wat nog 30 jaar van zijn pensioen afzit, heeft tenminste nog kans op de voordelen van stijgende koersen, deze mensen hebben geen enkel voordeel. Ook bij hen zal ongeveer 70% modaal en minder hebben verdiend, en dus een pensioen hebben van minder dan € 10.000,-. We zijn er weer: babyboomers en gepensioneerden mogen met gulle hand meedelen in het betalen, maar krijgen zullen ze pas in het hiernamaals. - in het nieuwe systeem is er solidariteit van arm met rijk: allen delen de risico's en de kosten. Maar er is geen solidariteit meer van rijk naar arm, want ieder spaart zijn eigen pot. Ik concludeer dus dat voor iedereen van een modaal of minder loon het nieuwe pensioenplan 100% garantie biedt op een onvoldoende inkomen na pensionering, met de pech dat men op het uittredemoment ineens dankzij de de zoveelste volgende crisis nog wat jaartjes moet gaan doorwerken omdat de pot is leeg-belegd. Maarre.... hoe moet dat dan? Waarschijnlijk vallen die oudere werkenemers net als nu tussen wal en schip: pensioen te weinig, werk onmogelijk. Dit plan is alleen maar iets voor die 30% van tweemaal modaal en veel meer, want die blijven onder de paraplu van de solidariteit, maar zien wel de voordelen van het extra risicodragen terug. Zij hebben immers de reserves om dat te kunnen. - in het plan staat ook dat een deel van de premie een vast bedrag oplevert, en een deel kan fluctueren met de beleggingsresultaten. Zie boven: uitsluitend voordeel voor de hoger betaalden. Het vaste bedrag dat wordt gegarandeerd, zal uiteraard gegarandeerd laag zijn. Zie de huidige beleggingsconstructies van verzekeraars en banken. Het allerergste van deze constructie is het eerdergenoemde gokmoment. U kunt er pas uit als de beleggingen hoog staan. Is dat niet het geval, dan zullen met name de laagstbetaalden langer moeten doorwerken. Ondanks de gladde zorgen die men (in dit geval bedoel ik de vakbond FNV) zegt te hebben voor laagbetaalden in het nieuwe systeem, bevat dat systeem zelf al hun ondergang. Mensen, wordt asjeblief wakker! Stel jezelf op de hoogte zoals ik dat heb gedaan. Ik ben geen pensioendeskundige, maar ik kan wel verhipte goed tussen regels doorlezen. Als u dat ook kunt, weet u voor de rest van uw leven de betekenis van twee bekende uitspraken: - solidariteit, wij met z'n allen samen = arm betaalt voor rijk - eigen verantwoordelijkheid, niet pamperen = rijk betaalt lekker niet voor arm... Realiseert u zich dat ongeveer 70% van Nederland modaal en minder verdient, dan weet u vanaf nu wat met name die enorme groep te wachten staat. Er is een boel stemmingmakerij geweest van jong naar oud. Maar het echte probleem was en is en zal altijd zijn: de tegenstelling tussen rijk en arm. Laten we dat nooit vergeten. Ik kijk nog even in het FNV-blaadje. Glimlachtende bestuurdershoofden moeten mij kennelijk geruststellen. Maar dat doen ze niet. Ze zijn opgesierd met een spindoctorsglimlach en wekken zo de indruk dat je er beter geen tweedehands auto van kunt kopen. Fijn dat we nog steeds het beste pensioenstelsel van de wereld hebben, nietwaar? Enne.... wanneer krijgen wij eens van onze bond de informatie over het heerlijke nieuwe pensioenstelsel, maar dan asjeblieft eens zonder de babybommerstemmingmakerij en zonder spindoctorlachjes? Gewoon, eerlijk de waarheid? Dan hoef ik die in het vervolg tenminste niet meer helemaal zelf uit te zoeken....
Afzender: Marjolein
Datum: 8-2-2011 21:38
Geachte vertegenwoordiger in het ABP-bestuur, In de uitzending was de vraag niet aan de orde of er in de jaren tachtig wel of geen geld in de pensioenfondsen moest worden gestoken; eind jaren tachtig stonden de pensioenfondsen er goed voor. Wel was aan de orde de greep in de kas van het ABP door de Staat eind jaren tachtig. Wat is daarop uw reactie? Als ik u begrijp is er nog een keer geld uit de fondsen gehaald door het uitkeren van milleniumbonussen, terwijl rond de eeuwwisseling toch nog duidelijker was wat de vergrijzing zou gaan betekenen. Zembla komt juist tot een conclusie die de uwe weerspreekt, namelijk dat er meer rendement zou zijn geweest, als er sinds eind jaren tachtig minder belegd was in risicovolle aandelen. En áls er dan belegd wordt, dan zouden volgens Zembla vergelijkbare andere financiële instellingen meer rendement hebben gehad. Het Nederlandse pensioenstelsel geldt inderdaad als een van de beste ter wereld. Dit stelsel werkt echter alleen, als de besturen van pensioenfondsen zorgvuldig en deskundig met andermans geld omgaan. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
Afzender:
Datum: 8-2-2011 19:44
Er is m.i. een plicht om deel te nemen in ABP pensioenfonds. Regeringen hadden en hebben m.i. invloed op de dekkingsgraad pensioenfonds ABP o.a. dmv afroming,nul lijn/loonmatiging bij cao onderhandelingen ,de rekenrente. Ook heeft de regering invloed op toezichthouders. Pensioenfonds ABP heeft m.i. invloed op de dekkingsgraad o.a. door beleggingsbeleid ,premievaststelling en al of niet versoberingen. Vakbonden hebben m.i. invloed in pensioenfonds ABP en op de indexering n.l. bij cao onderhandelingen.(wel of geen nullijn/loonmatiging ) Toezichthouders dienen toezicht te houden. Regeringsbeleid wordt bepaald na de verkiezingen en de gevolgen worden pas achteraf zichtbaar. Invloed heeft de kiesgerechtigde bevolking alleen achteraf n.l. bij nieuwe verkiezingen Vakbondsleden hebben m.i. nagenoeg geen invloed Blijft over de individuele ambtenaar die op basis van gebrekkige informatie (zeker ook in het verleden !) en gebrek aan instrumenten er alleen voorstaat. Dit biedt gezien het verleden weinig perspectief
Afzender: Frans van Rooij
Datum: 8-2-2011 19:26
De laatste 3 jaar is er voor de gepensioneerden een koopkrachtverlies van ongeveer 8% ontstaan. Dat geeft het ABP ook toe. Ik denk dat de vakbond hiervoor zijn ogen niet kan sluiten. Immers dit kan voor vele gepensioneerde leden van CNV PZ niet veel langer doorgaan. Concreet komt het er op neer dat we het allemaal goed begrijpen: a) Onze overheid heeft willens en wetens gestolen. b) Het ABP heeft slecht gepresteerd. c) Het ABP geeft geen openheid over hun beleid. d) De bonden geven toezicht en advies aan de pensioenfondsen Welke informatie hebben we eigenlijk nog meer nodig om ons ongenoegen te laten blijken. Staken kan niet, demonstreren wel.... Aktie dus. c)
Afzender:
Datum: 8-2-2011 14:36
In een artikel heb ik gelezen dat De Verzekeringskamer (toenmalig toezichthouder op pensioenfondsen) tekorten bij het ABP constateerde zodat dit privatisering van het ABP bemoeilijkte.
Afzender: Anton
Datum: 8-2-2011 13:36
Ik ben het volledig eens met voorgaande reactie van Annemiek Wassenburg. In Zembla is op een objectieve manier het wanbeleid bij het ABP en het graaien door de overheid aan de kaak gesteld. Eerst was er de greep in de kas, toen het punt dat maar liefst 61% van het vermogen risicovol is belegd in aandelen, bij een beurscrash is het leed niet te overzien, tot slot is er ook nog eens een heel slecht beleggingsbeleid gevoerd. Aangetoond werd dat met beleggen in vastrentende waarden een veel hoger rendement zou zijn gehaald. Zowel Ruding, Den Uijl als Gortzak kwamen zeer zwak over. Waarom bestrijdt het CNV toch steeds dat er heel veel is misgegaan bij het beheer van de pensioengelden ? Waarom verdedigt het CNV het beleid van het ABP ? De bonden zaten weliswaar in de deelnemersraad maar dat is geen reden om de fouten niet toe te geven. Er wordt trouwens nog steeds op een verkeerde manier tegen de pensioenrechten aangekeken. Het is niets anders dan sparen voor later, oftewel uitgesteld loon. Hoe zou men reageren als ingelegde spaargelden bij bijvoorbeeld de Rabobank werden afgeroomd en aangetast en men slechts recht zou hebben op een klein deel van dat spaargeld? Hopelijk komt er naar aanleiding van Zembla een parlementair onderzoek en daarna een beter beheer van ons pensioengeld. Het zou het CNV sieren als daarbij partij werd gekozen voor de leden, die nu hun pensioenrechten jaarlijks zien afnemen.
Afzender:
Datum: 8-2-2011 12:00
Ik sta als vakbondslid versteld. Wel reageren op uitzending van Zembla. En totaal niet reageren op vragen en kritische geluiden van uw leden. Erg triest.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 8-2-2011 9:27
Tja, leuk allemaal. Maar las ik niet op de site van ABP dat bij de toenmalige overdracht van het fonds in de jaren '90 er een dekkingsgraad van 110 was, en dat iedereen (de politiek plus de besturen van de fondsen tenminste) dat voldoende vond? Blijkbaar waren ze toen al vergeten dat vóór de graai in de potten er een dekkingsgraad was boven de 200. Bij de overdracht kon met die dekkingsgraad dus maar heel gedeeltelijk worden geïndexeerd... wat is daar goed aan bij een inflatie van gemiddeld 2%? En nu staan we op 105, dus zelfs nog lager, moeten we nu hoera roepen? Maar er is naast het graaien ook nog eens sprake geweest van slecht beleggen, anders hadden we nu niet nog lager gestaan dan bij de overdracht. Er was vanaf de overdracht sprake van een gestage uitholling van rechten voor wat betreft nabestaandenpensioen (moest ineens apart worden betaald) eindloon vervangen door middelloon, geen pensioenopbouw meer over loonsverhogingen vanaf 57+, en ga zo maar door. Kennelijk kon alleen met die rechtenverlaging de dekkingsgraad nog een beetje worden opgevijzeld. Dus blijkbaar is het normaal dat overheden fondsen kunnen leegstelen, normaal dat eerder vastgelegde rechten doodleuk worden doorgestreept, normaal dat gewone werknemers steeds meer premie betalen voor steeds minder, normaal dat dankzij dit gedoe er langer doorwerken nodig is, normaal dat stemmingmakerij tegen bijna pensioengerechtigden in de plaats komt van een gedegen beheer van gelden? Achterafwijsheid? Ja, makkelijk gezegd door juist diegenen die in de besturen en de financiële markten zaten en die daar veel bonussen opstreken omdat ze zogenaamd beschikten over 'voor'wijsheid. En nu dat niet zo blijkt te zijn, geen sancties nemen voor hun onkunde, maar die onkunde normaal noemen. Sorry bond, maar ik verwacht dat u opkomt voor onze belangen, en niet de verkeerde beslissingen van besturen en overheden goedpraat. Het blijft een feit dat ABP ineens is gaan beleggen in een periode dat het karakter van aandelen is veranderd. Aandelen werden onterecht gezien als een veilige belegging voor de lange termijn. Er is immers op de lange termijn al minstens 10 jaar geen sprake meer van stijgend rendement. Wat je ziet is dat aandelen steeds op en neer gaan in waarde, dus per saldo niets meer waard worden. Het uitstapmoment is allesbepalend geworden voor de te verzilveren aandelenwaarde. Dat is dus gewoon gokken, een slechte strategie voor een pensioenfonds. En dan komt de overheid er nog eens bij met een nieuwe steelmethode: niet de waarde van de bezittingen bepaalt de dekkingsgraad, maar de rentestand. En die is - uiteraard zou je bijna zeggen - momenteel erg laag. Vervolgens moeten de hogere leeftijden van mensen die net geboren zijn ook nog worden meegerekend. Gek dat dat nooit gedaan is met onze leeftijden. Zembla heeft gelijk: als de toenmalige dekkingsgraad niet was uitgehold, was er nu geen enkel probleem geweest. Is dat wijsheid achteraf of is dat welbewuste manipulatie van toen? Ik denk het laatste. Manipuleren was toen immers erg gemakkelijk omdat er nauwelijks een wettelijke informatieplicht bestond. Mensen wisten dus van niks en dat is welbewust gebeurd. Ik werd in de jaren 90 voor gek verklaard omdat ik er toen al achter was dat een tweeverdienener met een laag inkomen nooit van zijn leven aan die heilige 70% van het laatstverdiende inkomen kwam. Mijn conclusie kan slechts zijn dat wij, werknemers, aan alle kanten zijn belogen en bedrogen. En dat alleen om die redenen de babyboomers van stal zijn gehaald als de grote boosdoeners. Immers, zij worden als eersten beroofd, namelijk van een pensioen dat ze nu nog niet eens hebben genoten. Dus die groep monddood maken is in het belang van alle beslissers, politici, en bestuurders die hun eigen schuld van zich afschuiven. En daar doet u als bond ook lekker aan mee. Maar goed, ga vooral verder praten met de jongeren, Eric....
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...