https://www.mijnvakbond.nl/Verkiezingen-Overheid


Overheid
Overheid

Minder ambtenaren?

Overheid

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunt CNV Publieke Zaak

  • Heldere politieke keuzen over taken en middelen en overleg met de professionals voordat er bezuinigingen bij de overheid plaatsvinden.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            - Minder departementen Rijksoverheid.
- Provincies en waterschappen worden samengevoegd.
- Het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken aan het arbeidsrecht.                                                        

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - Meer taken van Rijksoverheid naar decentrale overheden.
- Waterschappen onderbrengen bij provincies.
- Centrale rol voor gemeenten, waardoor grotere (centrum)gemeenten.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP - Vermindering aantal departementen.
- Taken waterschappen worden overgeheveld naar provincies.
- Overheden moeten minder externen inhuren.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Vermindering aantal departementen.
- Overheveling taken provincies naar gemeenten of naar rijksoverheid.
- Salarisstijging tot 2015 voor ambtenaren beperkt tot de inflatie.
- Vermindering inhuur externen met 25%.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV - Vermindering departementen, door samenvoegen of afschaffen.
- Waterschappen worden ondergebracht bij provincies.
- Vermindering taken provincies. Vermindering inhuur externen.
- 20% minder ambtenaren. 

PVV Verkiezingsprogramma (pdf)


Groen Links - Minder departementen (naar 8 departementen).
- Provincies en waterschappen moeten samen het middenbestuur vormen.
- Taken van provincies decentraliseren naar gemeenten, waardoor grotere gemeenten.
- Overheden moeten minder externen inhuren.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie - Overheveling van taken rijksoverheid naar provincies.
- Iedere programmaminister moet verantwoordelijk zijn voor meerdere departementen.
- Het aantal waterschappen moet omlaag.
- De uitvoeringsdiensten per bestuurslaag worden gebundeld.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 - Decentralisatie taken rijksoverheid naar gemeenten, waardoor grotere gemeenten.
- Waterschappen en provincies integreren en focus op taken als ruimte en milieu.
- Minder departementen, taken rijksoverheid liggen bij strategische vraagstukken (nationaal en internationaal).
- Er moet één arbeidsrecht komen voor alle werknemers.
- Deze bezuinigingen kunnen 3,5 miljard structureel opleveren.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren - Herverdeling taken en verantwoordelijkheden van ministeries.
- Vermindering inhuur externen.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP - Ministeries (of delen ervan) moeten worden samengevoegd.
- Taken van de rijksoverheid worden gedecentraliseerd naar gemeenten, provincies of waterschappen.
- Gemeenten krijgen meer taken, maar kleinschaligheid blijft van meerwaarde. Inzet externen verminderen.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland - Provincies, deelraden en waterschappen worden opgeheven.
- Kerntaken van overheid bestaan uit bestuur, veiligheid, sociaal, ruimte, buitenland en financiën.
- Het ambtenarenrecht wordt afgeschaft.
- Bevriezing van ambtenarensalarissen.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...