https://www.mijnvakbond.nl/Visieloos-op-nul


Visieloos op nul
Aangemaakt 26-04-2012 23:18 - Auteur: Eric de Macker

Visieloos op nul

Visieloos op nul

Gezamenlijk optrekken, schouders eronder de tijd dringt en meer ronkende woorden. Felicitaties over en weer bovendien.

Het demissionair kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer zijn elkaar huilend in de armen gevallen. Er ligt een akkoord over de bezuinigingen en hervormingen.

Wij hebben ons als CNV Publieke Zaak steeds coöperatief opgesteld. Wij waren en zijn bereid mee te doen aan verantwoorde financiële maatregelen. Nadrukkelijk hebben wij gemeld dat een gematigde loonontwikkeling in de publieke sector, in ruil voor concrete en meetbare afspraken rond het behoud van werk in de publieke sector, voor ons bespreekbaar is.

Visieloos
Ik stel me ook voor dat wij, als dat aantoonbaar nodig zou zijn, een verdergaand gesprek zouden aangaan over maatregelen rond AOW en pensioen. En wat gebeurt er? Overheidswerknemers worden visieloos op nul gezet en het pensioenakkoord van werknemers en werkgevers wordt terzijde gesteld.

En er lijkt een meerderheid te zijn voor deze maatregelen. Een enorme structurele verbetering volgens de demissionaire minister president. Elke Nederlander wordt op den duur beter van dit akkoord, zegt minister de Jager.

Grote schade
Deze meerderheid brengt op de korte termijn met deze twee maatregelen echter grote schade toe aan het behoud van een publieke sector met kwaliteit, waar het aantrekkelijk werken. Deze meerderheid vergeet te investeren in waar het in de komende tijd allemaal om gaat, namelijk het behoud van werk, ook in de publieke sector!

En wat het pensioenakkoord betreft, werknemers en werkgevers, die eigenaars zijn van dit akkoord worden simpelweg terzijde geschoven met grote gevolgen voor hen die geen maatregelen meer kunnen nemen om de inkomensachteruitgang te compenseren.

We zijn inderdaad een nieuwe tijd in gegaan. Ondanks de goede wil die getoond is door de achterban van CNV Publieke Zaak bij het oplossen van de crisis zijn deze twee maatregelen voor ons niet aanvaardbaar. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

Eric de Macker

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Harry
Datum: 9-1-2013 20:14
FNV-bonden starten procedures tegen staat tegen deze overhaaste verhoging van de AOW-leeftijd. De plotselinge verhoging van de AOW is mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. http://www.fnv.nl/site/nieuws/9-1-2013kabinetgraaftAOWgat En wat doet het CNV/PZ in deze ? Geen woorden maar daden!
Afzender: W.Kievits
Datum: 18-5-2012 20:34
Waarom lever ik 3,25 % in aan koopkracht en 2 X modaal niets. Hoezo een redelijk gemiddelde ? Zal wel jaloersheid zijn dat iedere gepensioneerde aan het golven is ? Ook de verdieners onder de 150.000 euro waaronder tweede kamerleden zorgen toch zeker wel goed voor elkaar. Wat is de uitleg van 3,25 %
Afzender: De waarheid
Datum: 15-5-2012 16:11
De geplaatste reactie van De waarheid is door de webredactie verwijderd, omdat de tekst in strijd is met onze huisregels en fatsoensnormen. Webredactie CNV Publieke Zaak
Afzender: B. van Ketel
Datum: 4-5-2012 16:56
Met meer dan 40 jaren bij de rijksoverheid kan ik een vergelijking maken met de houding van het CNV gedurende de crisis begin jaren '80; in die periode dat wij 3,5% moesten inleveren als rijksambtenaren. Mijn toenmalige (politie) CNV-bond was één van de actieve vakbonden binnen het totale vakbondsfront; iets waar ik mij geroepen voelde actief te acteren. Als ik een vergelijking maak met 'mijn' CNV bond anno 2012 zie ik een CNV bond die bijna onzichtbaar is, die zich nauwelijks profileert en nauwelijks zichtbaar acteert! Nu.......bijna 1,5 jaar lopen de onderhandelingen van een nieuwe CAO voor de rijksoverheid; resultaat 0,0 het overleg is vastgelopen. Wat wel gebeurt is een wederzijdse verkenning over (nieuw) sociaal beleid; gesprekken met mobiliteitsadviseurs staan op de planning. Een veel te softe benadering! Zijn de onderhandelaars op de hoogte met de realiteit? Hoeveel concrete banen zijn er beschikbaar binnen de rijksoverheid? Hoeveel kansen maken medewerkers met een leeftijd van 55+? En als je dan nog overstapt op die leeftijd naar een baan buiten de overheid, wat zijn dan de gevolgen voor je toch al onzekere pensioen opbouw? Wat ik wil zien is een CNV bond die zelf een positie inneemt; die beseft dat er sprake is van een crisis, maar dat het bestrijden van die crisis niet alleen ten koste kan gaan van ambtenaren. Een pensioenakkoord is een pensioenakkoord en daar wijken wij niet van af. Een gang naar de rechter is op zijn plaats. De nullijn van 1 januari 2011 t/m 31 december 2012 is langgenoeg. Dan hebben de ambtenaren meer dan hun deel geleverd. Boven alles: een CNV bond die zich profileert en voortdurend communiceert naar de leden. Zeg gewoon dat je als CNV bond je beraadt op de gevolgen van het Kunduz akkoord en kom na 4 weken met een integraal standpunt met met betrekking tot gevolgen voor de CAO-eisen, het pensioenakkoord, het sociaal plan. Leg daarna dit standpunt aan de leden voor en maak dan een nieuw integraal actieplan!
Afzender: Jan Sturm
Datum: 3-5-2012 12:08
Ik vind deze redenering onzin! Als er grote problemen zijn dan moeten die opgelost worden. Eerder hebben wij zelfs ingeleverd om tekorten weg te werken en daar zijn we uiteindelijk neit slechter van geworden. Wanneer je nu ziet hoe snel de tekorten oplopen dan moet dat worden gestopt!! De nullijn is dan zeker aan te bevelen boven opnieuw de noodzaak in te leveren. Als gepensioneerden leveren we nu al jaarlijks in, wat betekent dat de kloof met de werkenden alleen maar groter wordt. Denkt u daar als CNV ook wel eens aan? En wat doet u daarmee?? Inmiddels lopen we bijna 10% achter omdat de inflatie niet wordt gecompenseerd. Ik wil u er aan herinneren dat het vermogen van het ABP in het verleden is gedaald omdat de regering forse bedragen hieruit besteed heeft om eerdere tekorten af te dekken. Die bedragen zijn nooit teruggegegeven. Conclusie: gepensioneerden worden dus dubbel gepakt. Gelukkig hebben we door de grote inzet van de werkenden in het verleden het nog goed, maar intussen lijkt het me wel noodzakelijk nieuwe tekorten eerlijk over alle groepen te verdelen en de rekening niet naar onze kinderen doorschuiven! Ik wens u veel wijsheid.
Afzender: Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 3-5-2012 11:30
In een nieuwe weblog zal onze voorzitter Eric de Macker vrijdag 4 mei ingaan op de reacties over het 'Kunduz-akkoord' en de gevolgen daarvan voor onze leden. Houd onze website in de gaten!
Afzender: Harry
Datum: 3-5-2012 10:14
Afzender: Communicatie CNV Publieke ZaakDatum: 2-5-2012 9:35 ". De voorzitter komt hierop terug en zal - waar nodig - leden persoonlijk antwoord geven" Gezien de ernstige gevolgen voor bepaalde groepen -ook binnen het CNV PZ -is de vraag gerechtvaardigd. Wanneer mogen we dit verwachten? En hopelijk geeft hij dan ook aan welke strategie hij wil volgen om de onverantwoorde fin. gevolgen van deze Kunduz plannen (w.o. CDA )niet door Vutters, Flexpensioeners,degene met een afvloeingsregeling tot 65 jaar te laten dragen. M.a.w. Op welke wijze gaat CNV w.o. CNVPZ samen met de gehele werknemers vakbeweging ervoor zorgen dat er een overgangsregeling komt zonder inkomens of vermogenstoets.
Afzender: Marc
Datum: 2-5-2012 22:40
Best cnv-publ.zk; Deze "bezuiniging" wordt 'n drama in veel gevallen waar de situatie zich opstapeld: Ik heb 04-2017 AOW: wordt pas 2018: de datum 1-04 is al opgeschoven naar verjaardag Mijn vrouw is 1,5 jr jonger: AOW-gat hebben we ook al opgelopen; Mijn prepensioen is weggehaald; voor mijn VUT bij bedrijf was ik 'n half jaar te laat indienst getreden; Ik heb dit jaar 41 dienstjaren: De doorwerk-bonus is weggepoetst!!! Levensloop is opgeheven en/of Loonsparen is opgeheven; 2012 is niet mogelijk om te sparen voor de vitaliteits-reg. Toevallig heb ik geen huurhuis, anders was ik daar ook de klos: Ook ben ik toevallig geen ambtenaar meer, anders stond ik nog 2 jr op de NUL-lijn; Toevallig heb ik geen reiskosten, anders ga je nog geld meebrengen om te mogen werken. BTW-verhoging betalen we allemaal: dus stapeld ook op; Mijn bedrijfs-CAO moet nog worden afgesloten....afwachten dus! Ondertussen wil mijn bedrijf mijn werk OUTSOURCEN: Wat gebeurd er met mijn pensioen-opbouw/regeling/uittreding/ doorwerkmogelijkheid?? De politiek blijkt 'n onbetrouwbare factor; We moeten allemaal wat inleveren, hoe bedoelt u, EUROPA!!
Afzender: Harry
Datum: 2-5-2012 20:59
Beste Madeleine, Dit is perfect verwoord ook t.a.v. Pechold van D66 en Sap van GroenLinks.Pardon ik bedoel Groen Rechts. Bij de verkiezingen zal ik hier rekening mee houden! En ja vroeger werd het anders opgelost. Ouderen konden vroeger plaatsmaken met een redelijke regeling voor jongeren. Schijnbaar vinden deze partijen dat jongeren nu geen plaats moeten kunnen verwerven op de arbeidsmarkt.Immers er heerst een hoge werkloosheid (ook in de nabije toekomst) waaraan ook de politiek -met name deze partijen- hun steentje aan bijdragen. Dit is nog eens zorgen voor de volgende generatie!
Afzender: Gerard Koelemij
Datum: 2-5-2012 20:12
Beste Eric, dank voor je strijdbare tekst, puntig neergezet. Wat mij inderdaad raakt is de " arrogantie " waarmee wij terzijde worden geschoven. Dit is denk ik ook niet het laatste woord, ben benieuwd wat er volgt.
Afzender: Gerard Koelemij
Datum: 2-5-2012 20:09
Beste Eric, dank voor je strijdbare tekst, puntig neergezet. Wat mij inderdaad raakt is de " arrogantie " waarmee wij terzijde worden geschoven. Dit is denk ik ook niet het laatste woord, ben benieuwd wat er volgt.
Afzender: Madeleine
Datum: 2-5-2012 19:46
Het enige voordeel van die actie van de kamer is dat we in de ogen van het buitenland een goede beurt hebben gemaakt, maar daar weet men niet welke prijs er hier voor wordt betaald. Pechtold heeft zijn kans schoon gezien om zijn plannetje voor de AOW er door te krijgen. Dat wilde hij al van het begin af aan. En Groen Links heeft weer eens laten zien dat ze eigenlijk Groen Rechts zijn geworden. Het is een schandalige aktie. En dan de P.v.d.A. verwijten dat ze niet mee deden, ze hadden de P.v.d.A. helemaal niet nodig en het is heel terecht dat Samsom niet mee heeft gedaan. En hoe moet dat straks met de mensen die al met pre-pensioen zijn? Wie krijgt die rekening te betalen? De jeugdwerkeloosheid loopt op en dat zal er niet minder op worden. De baby-boom generatie heeft jarenlang uren en salaris ( VUT premie) ingeleverd om de volgende generaties( o.a.die van Pechtold) aan een baan te helpen. En dat werkte. Is het niet beter om nu mensen gewoon volgens de gemaakte afspraken met pensioen te laten gaan? Dan komen er ook weer banen vrij voor al die vaak jonge mensen die nu aan de zijlijn komen te staan.
Afzender: Henk Twee
Datum: 2-5-2012 17:18
Ik ben 62 jaar en pas met prepensioen ben met 15 jaar begonnen met werken, het kan toch niet waar zijn dat ik mijn spaargeld wat ik met 47 jaar werken heb kunnen overhouden in 1 jaar aan de overheid moet terug geven,door het ontstaan van het pensioengat.
Afzender: Harry
Datum: 2-5-2012 17:04
Heer of Mevrouw Schimmel het is niet een kwestie : -van zeuren -"wat" inleveren voor iedereen -geloof
Afzender: D.Schimmel
Datum: 2-5-2012 16:57
In 1983 werden wij gekort; het loon,vakantiegeld en pensioen werd 3.5% minder. Dat bericht uit die tijd kwam ik toevallig tegen, maar ik kon het mij niet herinneren, het waren in die tijd blijkbaar ook bezuinigingen. Dat is later weer goed gekomen, en dat zal ook nu weer goed komen. Dus we moeten niet zeuren, maar allemaal wat inleveren om zo uit de put te komen. met vr groeten, D.Schimmel
Afzender: LV
Datum: 2-5-2012 16:56
Afspraak is afspraak. Ik ga er van uit dat CNV vast houdt aan het pensioenakkoord.
Afzender: Gerard Haak
Datum: 2-5-2012 16:51
En wat dacht U van de gepensioneerden. Reeds 8% lopen we achter en daar komt de komende 2 jaren nog wel 5% bij aan niet gegeven inflatiecorrectie. Daarnaast in 2012 nog een korting van een 1/2 %. Dat wordt samen 13,5%. Dan nog even niet vergeten de inhouding op het pensioen voor de ziektekosten, waarvoor geen enkele compensatie van de oudwerkgever werd verkregen! Ieder van die groep oud-werknemers van de publieke sector is in het verleden aangetrokken (gelokt!) bij de overheid met zgn. zeer gunstige arbeidsvoorwaarden "zoals een waarde- en welvaartsvast pensioen". Daar aan kan en mag de overheid zich niet aan onttrekken met de beruchte stelling dat daar niets meer aan te doen is omdat het ABP is geprivatiseerd! Dat de overheid 7 jaar lang het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage niet heeft afgedragen aan het ABP wordt nu schouderophalend van gezegd dat iedereen daar in koopkracht van heeft geprofiteerd!! Dus daar hebben de werknemers in de publieke sector ook van geprofiteerd? Wat worden we toch door onze (oud)werkgevers goed behandeld! Je moet maar durven. En wat gaat het CNV hier aan doen??
Afzender: Ineke
Datum: 2-5-2012 16:18
Is het stiekemde bedoeling, ook de kastekorten van de pensioenfondsen te verminderen? Deelnemers betalen langer premie, maar zullen echt niet langer leven dan "voorbeschikt". En in het algemeen zijn werknemers gewoon het makkelijkst te pakken, daar zijn er ook het meeste van!
Afzender: HW
Datum: 2-5-2012 16:00
Het ‘wandelgangenakkoord’ tussen het demissionaire kabinet en oppositiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie is zo vaag dat het nog niet kan worden doorgerekend door het CPB. Vanwaar de huidige “halleluja” stemming bij de nieuwe coalitie partijen over de bezuinigingsplannen ?? Ik snap er in ieder geval niets meer van!
Afzender: bert
Datum: 2-5-2012 15:25
ambtenaren op nul, dan iedereen op nul. Wij werken ook. Als de regering dit niet ziet is het niet waard om onze regering te zijn. Schaft de wachtgelden maar af.
Afzender: prepensioen
Datum: 2-5-2012 15:25
Uit de media begreep ik dat er veel jongeren zijn die werkeloos zijn en moeilijk aan een baan kunnen komen. In het verleden werden ouderen met vroeg pensioen gestuurd om jongeren aan en baan te helpen.Bovendien werd er alleen nog door de werkgever een contract van 32 uur per week aangeboden een fulltime baan was moeilijk te krijgen in de zorg. laat de ouderen gewoon de mogelijkheid houden om met vroegpensioen te gaan.Een financeel gat bij de vroeggepensioneerden daar help je ook niemand mee. Ook de genomen maatregel voor de huizenmarkt is nog de vraag of dit voldoende is, naar mijn inziens ga je als beginnende starter dan ook geen huis kopen.
Afzender: jantien Exoo
Datum: 2-5-2012 13:24
bla bla bla ik word er zoooo moe van hoe je het ook went of keert wij mijn man en ik hebben een pensioensgat die we niet kunnen opvullen ik zie het allemaal wel hoe het komt wie dan zorgt wie dan leeft.ik heb wel andere dingen waar ik me nu! druk over maak en dat gaat ons ook allemaal aan,niet alleen u en jouw maar echt ons allemaal.
Afzender: Gerrit
Datum: 2-5-2012 12:56
Werken is prima, maar stoppen met werken ook. Ik begrijp niet wat in de huidige situatie langer werken bijdraagt aan het oplossen van het werkloosheidsprobleem. Er zitten nu 550.000 potentiële medewerkers op de bank, waaronder veel schoolverlaters. En daar zitten meer problemen aan vast dan alleen maar "geld". Solidariteit betekent dan: stoppen met werken en anderen een plek gunnen met ook max 40 werkzame jaren voor de boeg....
Afzender: Henk
Datum: 2-5-2012 12:07
het nimby syndroom. Is dat hier van toepassing? Vele reacties duiden hierop. Solidariteit vind ik heel belangrijk. Doen om de minst bedeelden te helpen is zeker belangrijk. Alhoewel we zien dat de onze maatschappij daarin wel eens in door slaat. Werken naar vermogen! Voor mij geldt dat ik al 45 jaar werk en dat ik het gelukkig niet erg vind als daar over 4 jaar een paar maanden bij komen!
Afzender: jp
Datum: 2-5-2012 11:51
De meeste zestigers zijn rond hun 20e jaar met werken begonnen en hebben zich via (avond)studies verder kunnen bekwamen, zij worden inmiddels "babyboomers" genoemd. Een vreselijke benaming voor mensen die al 2/3 van hun leven hebben bijgedragen aan de opbouw van Nederland. De huidige dertigers zijn nu van mening dat de AOW leeftijd al in 2015 naar 66 moet gaan. Deze : roomserviceboomers" zijn pas rond hun 30e begonnen met hun 1e baan en dragen in vergelijking tot de zestigers veel minder jaren bij aan sociale lasten. Trek dit recht en laat iedereen minimaal 40 jaren bijdrage aan het betalen van de sociale voorziening. Ook de premie ziektekosten betekent voor de modale verdiener een procentueel hogere bijdrage dan iemand die bv. 2 x modaal verdiend. Pas dit aan en laat iedereen een procentuele bijdrage betalen. Laat geen generateikloof ontstaan omdat sommigen in deze maatschappij denken dat de "ouderen" nu wel gekort moeten worden om later in de sociale voorzieningen te kunnen voorzien. Onzin, na 2025 ziojn al vele zgn. babyboomers van deze aardbodem verdwenen. Politiek gezien is het weer zinspelen op de angst, en zoals je weet de angst regeert nog steeds hier in Nederland. En nog even dit: de babyboomers hebben er wel voor gezorgd dat de jeugd wel heeft kunnen studeren. Zij hebben immers studiefondsen e.d. voor hun kinderen geregeld en BETAALD!!!
Afzender: Harry
Datum: 2-5-2012 11:31
Correctie op mijn reactie van 11:20: Of dat er een overgangsregeling komt met inkomens- en/of een vermogenstoets.
Afzender: Harry
Datum: 2-5-2012 11:20
Bereken eens de consequentie van het "wandelgangen akkoord" mbt het eenzijdig opzij schuiven van het pensioenakkoord rekening houdend met ook een leeftijdsverhoging ook bij de volksverzekering (nu nog 65 jaar) en zonder overgangsregeling (met inkomens en een vermogenstoets) voor een Vutter,Flexpensioener en degene die een afvloeingsregeling hebben met een contractuele einddatum 65 jaar.Ik weet zeker dat de onrust en ongenoegen dan pas echt begrepen zal worden.
Afzender: Gerrit
Datum: 2-5-2012 10:56
Beste Eric, Ik ben nu 62 en bijna 40 jaar lid van het CNV. Van huis uit heb ik meegekregen dat belangen van werknemers alleen behartigt kunnen worden door (vertegenwoordigers van) werknemers. De "anderen", door sommigen ook wel de "andere kant" genoemd zijn werkgevers c.q. ondernemers. En die hebben per definitie veel andere belangen. Ik kan van de laatste 15 jaar vooral maar één belangrijke conclusie trekken: Nederland is een "echt" ondernemersland geworden: alle zaken die in de voorgaande jaren in het belang van de werknemer zijn opgebouwd zijn in flitsende vaart afgebouwd; het eindigt met een werknemer die tot 70+ moet blijven werken, op straat staat met 0 maanden WW, en met de pech van ziekte per direct op bijstandsniveau terecht komt. De balans tussen werknemers en werkgevers is helemaal zoek. In je verhaal spreek je van schade. Ja, dit betekent net als al die andere al eerder opgelopen schade weer nieuwe schade erbij. Al lange tijd wordt de rekening van wanbeleid en graaien neergelegd bij de werknemers (en degenen die niet kunnen werken). Per dag komen nieuwe items naar voren. Nu heeft de Kunduz alliantie een (voorlopig) succes behaald. terecht hebben een aantal partijen hier niet aan meegewerkt, zie boven waarom. De moraal van dit verhaal: zet er een krachtig verhaal tegenover, zorg dat de balans wordt teruggebracht; de successen die hierbij kunnen worden behaald zullen zich vertalen in (hernieuwde) interesse in de vakbond en verbetring van de zo broodnodige balans.
Afzender: Lia Alblas
Datum: 2-5-2012 10:40
Schandalig dat een zo moeilijk verkregen pensioenakkoord zo zonder verder overleg overboord gegooid kan worden. Hoop dat er nog wat aangedaan kan worden. mvg
Afzender: Boze ambtenaar
Datum: 2-5-2012 10:13
Allemaal mooie woorden maar wat gaat CNV hieraan doen, De politiebonden staan tenminste al in de startblokken voor acties en stakingen. Je kunt blijven praten met de minister van BZK tot je een ons weegt. Hierdoor is er al geen CAO voor ambtenaren gekomen voor 2010 en 2011. Ik word nu driedubbel gepakt. Geen loonsverhoging, verhoging van de inkomstenbelasting in 2013 en de afschaffing van de belastingvrije reiskostenvergoeding. CNV geen woorden maar daden !!!!!
Afzender: Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 2-5-2012 9:35
Dank voor alle reacties. De voorzitter komt hierop terug en zal - waar nodig - leden persoonlijk antwoord geven
Afzender: Ans Kunu-Doyen
Datum: 2-5-2012 9:29
Inderdaad deze twee maatregelen vind ik ook niet aanvaarbaar.Ik ben 42 jaar rijksambtenaar en het lijkt erop dat de Rijksambtenaren de dupe worden van dit kabinet tegenover de gemeenten-ambtenaren.
Afzender: Harry
Datum: 2-5-2012 9:29
De strategie van “zien, schrijven,zwijgen” van het CNV/PZ heeft niets te maken met belangenbehartiging voor hun leden. Ook bij het pensioenakkoord konden leden reageren op CNV/PZ stellingen. Dat hebben heel veel leden gedaan . Het is nu nog na te lezen. En de discussie werd gesloten dmv een enquête. En dat was het dan. Het heeft er alle schijn van dat die strategie weer herhaald wordt . En ook de media berichten al “het blijft ten aanzien van het eenzijdig opzijschuiven van het pensioen wel erg stil bij de werknemers vakbeweging” Gezien de leden reacties en de ernstige gevolgen van bepaalde punten uit het “wandelgangen akkoord” lijkt mij een actievere rol van de vakweging noodzakelijk wil men geloofwaardig de belangen behartigen. Waarom is de aandacht gefocust op organisatorische zaken zoals structuren om de belangen eventueel toekomstig te behartigen terwijl er op dit moment belangenbehartiging een bepaalde houding vraagt.?
Afzender: A.M. Tempelaar
Datum: 2-5-2012 9:22
Wat hierboven niet wordt genoemd is, dat een grote groep ambtenaren onevenredig hard worden getroffen, doordat de onkostenvergoeding voor het woon/werkverkeer wordt afgeschaft.
Afzender: JMG Lammers
Datum: 2-5-2012 8:52
Er zijn maatregelen nodig om de economie uit het slop te halen. Dat gaat pijn doen (voorgestelde loonbevriezing en BTW-verhoging). Ik hik er als bijna 61-jarige echter veel meer tegenaan, dat het zwaar bevochten pensioenakkoord zomaar opengebroken wordt. Eenzijdig opengebroken wordt. Er was een akkkoord tussen meerdere partijen. Al die partijen moeten het dus ook eens zijn over een nieuw akkoord, omdat anders geen sprake is van een akkoord maar van een dictaat. Men moest zich schamen om een dergelijk gezamenlijk bereikt resultaat zomaar aan de kant te schuiven. Tellen de oudere werknemers dan helemaal niet meer? Ik stem dan ook vooral met die maatregel niet in. Voor mensen zoals ik moet de mogelijkheid blijven bestaan met 65 te stoppen conform het pensioenakkoord. Daar zijn ook veel verwachtingen op afgestemd. Ik verwacht van mijn bond dan ook, dat daartegen actie wordt ondernomen en niet klakkeloos accepteert wat het "gelegenheidskabinet" in elkaar timmert/frutselt onder druk van Brussel. Het zeer moeizaam afgesloten pensioenakkoord moet in stand blijven. Wat dat betreft overweeg ik voor het eerst in mijn leven in september dan maar eens links te gaan stemmen. De bevriezing van lonen voor de overheid is een pijnlijke maatregel. Daardoor lijdt een hele grote groep mensen namelijk de publieke sector koopkrachtverlies. Dat staat haaks op behoud van koopkracht. De twee procent die we er nog bij krijgen (eigen lijk nog steeds te goed hebben) is dus op voorhand al weer weg. Deze maatregel hakt er natuurlijk vooral in ten aanzien van de lageren inkomens net als de BTW-verhoging. Primair staat voor mij echter het naleven van het pensioenakkoord.
Afzender: P.P. de Waal
Datum: 1-5-2012 23:24
Mag ik e.e.a. relativeren? Ik ken vrijwel geen enkele beroepsgroep die er substantieel op vooruit gaat komende jaren (behalve de schoonmakers dan, maar die zijn al decennia uitgeknepen). Zelf vind ik de nullijn positiever dan nog eens duizenden ambtenaren de laan uit sturen, want dat laatste is waarschijnlijk het alternatief. Kijk, prettig is anders; ik moet ook steeds meer op de kleintjes letten, maar koopkracht behoud vind ik persoonlijk minder belangrijk dan bezuinigen op PGB's. passend onderwijs, psychiatrische zorg en dergelijke. Ik ben blij dat die asociale maatregelen van de baan zijn. Niet voor mezelf, maar voor de mensen die het aangaat. En daar heb ik wel wat voor over. En over het pensioen akkoord. Jammer, maar ik moet tot mijn 67e werken, maar betaal nog steeds mee aan pre-pensioen regelingen, terwijl ik daar zelf nooit van zal kunnen profiteren. Daar klaag ik niet over; ik ben blij dat ik überhaupt nog een baan heb en de eindjes met wat aanpassingen aan elkaar kan knopen. Als dat nodig is om met elkaar dit land uit het slob te trekken, ben ik bereid offers te brengen. En voor wie weten wat echt erg is, moet maar eens kijken wat "Welfare" in de VS betekent of hoe het mensen in de sloppenwijken van New Delhi, Sao Paolo en andere grote steden in de Derde Wereld vergaat. Voor mij staat de C van het CNV voor onderlinge solidariteit en niet alleen op je eigen inkomen letten. Als het komend kabinet nu ook nog eens een dergelijk offer van de de aller rijksten van dit land vraagt en het CNV zich daar ook voor inspant, ben ik tevreden.
Afzender: Y. De Koning
Datum: 1-5-2012 21:55
Hoe gaat het met reeds gepensioneerden (fpu) die in 2013 weer aan het werk omdat zij bij 65 jaar geen pensioen krijgen? De PvdA zei dat we naar de bijstand moeten. Is dat echt zo? Hoe staat het met de rechtszekerheid? Mijn werkgever neemt mij niet meer in dienst.
Afzender: marinus floors
Datum: 1-5-2012 21:36
Wij zitten als wsw-ers al tweejaar op de nul lijn, wij zijn het meer dan zat, twee jaar niks compensatie voor al de zwakkere in onze samenleveving, Vaak schaam me ik voor C van het CNV . Laat ons niet weer in de steek.///////////////////////////
Afzender: Wendelmoet van Zonneveld
Datum: 1-5-2012 20:00
Er zijn heel wat ambtenaren die geen beleidsmedewerkerssalaris hebben, maar net als ik gewoon receptioniste zijn, of bode, of werken op het gemeentelijk scheidingsstation of de groenvoorziening. Ik verdien €12,45 per uur, bruto. waarom mag heel Nederland er op vooruit gaan en ik niet? En er mag wel eens wat meer duidelijkheid komen over de hoogte van die crisisbelasting voor hogere inkomens. Over hoeveel procent hebben we het dan?
Afzender: HW
Datum: 1-5-2012 19:39
In het privaatrechtelijk verkeer kun je niet zomaar eenzijdig overeenkomsten wijzigen.Wat is nu eingenlijk het juridische kader van een pensioenovereenkomst(pensioenakkoord)? Minister Kamp (VVD) had zich m.i. akkoord verklaard namens de regering,en m.i. had de 2e kamer hiermee instemd.M.a.w.kan eenzelfde partij achteraf hetgeen waarover overeenstemming is zomaar eenzijdig wijzigen?Ik denk dat dit voer is voorvakbonds-juristen..
Afzender: E. Spaandonk
Datum: 1-5-2012 19:37
Het wordt weer eens tijd dat rijksambtenaren hun tanden laten zien en hun bestuurders ondersteunen. Het kan niet zo zijn dat een aantal op kiezerssteun beluste goedverdienende "volksvertegenwoordigers" over de ruggen van hun, al langer met de 0-lijn geconfronteerde, dienaren kiezers proberen te trekken.
Afzender: M Koese
Datum: 1-5-2012 19:28
Dit is nog niet alles,maar als het doorgaat dat de kilometer vergoeding weer belast word ga ik er meer dan €100,00 netto op achteruit. daar ik op de Maasvlakte in Rotterdam werk en er geen enkele mogelijkheid van openbaar vervoer is. Conclusie degene die daar werkt word dus dubbel gepakt.
Afzender: M Koese
Datum: 1-5-2012 19:28
Dit is nog niet alles,maar als het doorgaat dat de kilometer vergoeding weer belast word ga ik er meer dan €100,00 netto op achteruit. daar ik op de Maasvlakte in Rotterdam werk en er geen enkele mogelijkheid van openbaar vervoer is. Conclusie degene die daar werkt word dus dubbel gepakt.
Afzender: J.F.Verkerk
Datum: 1-5-2012 19:15
Dat er maatregelen nodig zijn begrijpt (bijna) iedereen, maar dat het steeds weer dezelfde, makkelijk aan te wijzen groepen zijn is moeilijk te verteren. De publieke sector en iedereen die na 1-1-1950 geboren is! Ben je werkzaam bij de overheid én na 1-1-1950 geboren dan wordt je dubbel gepakt. Jammer , er had met name naar het zo zwaar bevochten pensioenakkoord wel wat genuanceerder gekeken kunnen worden.
Afzender: Frans van Rooij
Datum: 1-5-2012 19:12
Beste Pieter en Eric, Zoals jullie in de kranten hebben gelezen is er heel wat aan de hand met de pensioenuitkeringen. Door niet of nauwelijks te indexeren vanaf 2006 is er tm eind 2010 al een achterstand in koopkracht van 8% (volgens publicaties van het ABP 7,97%) Eind 2013 zit de gepensioneerde, als het ABP overgaat op gemiddelde korting van 3%, op een koopkrachtverlies van 18%. Kennelijk vind iedereen dat heel gewoon. Nou ik kan er niet om lachen, sterker nog ik voel een grote actiebereidheid in mij opkomen. En omdat ik maar eens ga testen of de CNV zich vernieuwd ben ik benieuwd welke acties onze vakbond op het oog heeft om zich namens onze gepensioneerden eens flink te laten horen. Immers er zijn al lieden genoeg, onze minister Kamp voorop, die dit “onvermijdelijk” vinden dat er voor zo’n pakweg 25% gekort is in 2015 op de koopkracht van de gepensioneerden. De werkende heeft nauwelijks koopkrachtverlies geleden een schamele 0,3%. Solidariteit is nog steeds een sleutelwoord, maar als ik dan zie dat er een looneis gesteld wordt van tussen de 1 en 2% voor de CAO lonen gaan de gepensioneerden ieder jaar door het niet indexeren er de toekomstige korting er steevast 2% a 3% op achteruit. Ik weet natuurlijk dat jij Pieter ons vertegenwoordigd in het bestuur van de ABP, en dat het CCOOP ook zijn woordje doet terwijl ik zie dat Cees Kruf er namens de gepensioneerden er ook voor ons is. Ik vind het echter maar heel erg stil aan de kant van CNV. Ik denk als er een verwachte koopkrachtdaling van rond de 25% in het vooruitzicht is en dat nu al rond de 10% schommelt er toch wel iets is uit te leggen. Ik heb de cijfers al eens eerder aan Pieter en aan Jaap Dijkema voorgelegd, maar daar geen antwoord op gekregen. Door een computercrash ben ik echter veel gegevens kwijtgeraakt. Gelieve dit daarom ook door te sturen naar Jaap, Cees Kruf en Arno Reijgersberg. Ik wacht jullie antwoord met belangstelling af. Allemaal een mooi en gezond 2012. Recapitulatie: Eind 2011 koopkrachtverlies gepensioneerden - 7,97% , CAO lonen -0,3% Verwachting eind 2015 koopkrachtverlies gepensioneerden -24,20%, CAO lonen -6% Met vriendelijke groeten Frans van Rooij Deze mail is verzonden in januari 2012. Ik ben blij dat de vakbond de ogen heeft geopend en wat gaan DOEN. Het is geen oplossing om te beknibbelen op de koopkracht tijdens een economische crisis. Het wordt alleen maar slechter als de motor van de economie vol met zand wordt gegooid
Afzender: HW
Datum: 1-5-2012 18:03
Gerard Bettenhaussen het is niet uw generatie die de financiele problemen heeft veroorzaakt -door op te grote voet te leven en de staatsschuld maar heeft laten oplopen - Het zijn dezelfde politici die door bepaalde besluiten of niet besluiten dit hebben veroorzaakt en nu weer de weg wijzen.En wat zou jij vinden als je 1 jaar zonder inkomen komt te zitten nadat je straks 50 jaar braaf premie en belastingen hebt betaald en straks 50 jaar lid van een vakbond die dit niet kan voorkomen. Dus ik ben het totaal met u oneens!!!
Afzender: Joop
Datum: 1-5-2012 17:44
En wat te denken over het verschil van 14 jaar langer (door)werken tussen iemand die al met 16 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen en tussen iemand die pas bij 30 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen ? Beiden kunnen er gelijkertijd mee stoppen, nl. 67 jaar En juist dit verschil wordt door vele collega's als zeer oneerlijk ervaren. Laatstgenoemde groep die pas met 30 jaar begonnen is kan er ook nog makkelijker mee stoppen omdat deze qua salaris veel hoger zijn ingeschaald. 45 totale arbeidsjaren voor een ieder, dat moet het uitgangspunt zijn voor de bond en dan ben je pas eerlijk bezig !. Nu moet ik tot 67 jaar doorwerken en met een verschil van 14 jaar, 11 jaar langer doorwerken voor hetzelfde resultaat en heb er dan totaal 51 dienstjaren op zitten. Schandalig, ik heb er geen woorden voor !
Afzender: Joop
Datum: 1-5-2012 17:44
En wat te denken over het verschil van 14 jaar langer (door)werken tussen iemand die al met 16 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen en tussen iemand die pas bij 30 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen ? Beiden kunnen er gelijkertijd mee stoppen, nl. 67 jaar En juist dit verschil wordt door vele collega's als zeer oneerlijk ervaren. Laatstgenoemde groep die pas met 30 jaar begonnen is kan er ook nog makkelijker mee stoppen omdat deze qua salaris veel hoger zijn ingeschaald. 45 totale arbeidsjaren voor een ieder, dat moet het uitgangspunt zijn voor de bond en dan ben je pas eerlijk bezig !. Nu moet ik tot 67 jaar doorwerken en met een verschil van 14 jaar, 11 jaar langer doorwerken voor hetzelfde resultaat en heb er dan totaal 51 dienstjaren op zitten. Schandalig, ik heb er geen woorden voor !
Afzender: Gerard Bettenhaussen
Datum: 1-5-2012 17:43
helaas ben ik het met het standpunt van bonden, en laat ik me als meer dan 40jr lid beperken tot het CNV, niet eens om de AOW problematiek en pensioenen niet bij de 60+ neer te leggen. zelf ben ik bijna 64 en zou al in het eerder over een gekomen akkoord buiten schot blijven. laat ook onze generatie mee helpen aan alle financiele problemen, welke deze generatie veroorzaakt heeft door op te grote voet te leven en de staatsschuld maar heeft laten oplopen en nú beginnen met langer werken zoals nu is bereikt
Afzender: Joop
Datum: 1-5-2012 17:42
En wat te denken over het verschil van 14 jaar langer (door)werken tussen iemand die al met 16 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen en tussen iemand die pas bij 30 jaar gestart is met werken en pensioenpremie betalen ? Beiden kunnen er gelijkertijd mee stoppen, nl. 67 jaar En juist dit verschil wordt door vele collega's als zeer oneerlijk ervaren. Laatstgenoemde groep die pas met 30 jaar begonnen is kan er ook nog makkelijker mee stoppen omdat deze qua salaris veel hoger zijn ingeschaald. 45 totale arbeidsjaren voor een ieder, dat moet het uitgangspunt zijn voor de bond en dan ben je pas eerlijk bezig !. Nu moet ik tot 67 jaar doorwerken en met een verschil van 14 jaar, 11 jaar langer doorwerken voor hetzelfde resultaat en heb er dan totaal 51 dienstjaren op zitten. Schandalig, ik heb er geen woorden voor !
Afzender: Wim Scheltema
Datum: 1-5-2012 17:40
Tja, Ik weet alleen wat in de krant is geschreven en in de media is vermeld. Hoe het nu precies in elkaar zit, weet ik echter niet. Ik werk vanaf mijn 16e, heb al mijn studie's t/m WO uit eigen zak betaald, trouwens ook die van mijn 3 kinderen. Een huis gekocht, echter zonder subsidie, altijd meer dan 40 uur per week gewerkt, vaak meer dan 80 uur. Onlangs heb ik besloten nog geen gebruik te maken van de FPU. Omdat ik niet aan de 40 dienstjaren, kom, had ik zelf gespaard, echter de kredietcrisus heeft daar bijna de helft van afgeroomd. Maar goed, op 3&0 april 2014 was de planning om te stoppen, met een allerzins redelijk pensioen in zicht, althans, dat dacht ik. Ik voel me dus ronduit genaaid, vraag mij af waarom ik altijd hard heb gewerkt en daarnaast heb gestudeerd, ik had beter niets kunnen doen, dan ben ik tenminste zielig en had ik 100% pensioen gevangen Nu mag ik in de krant lezen, dat ik als ambtenaar niet moet zeuren, slaaf ben van het volk en mij feitelijk schuldig moet voelen voor de slechte financiele staat waar ons land in lijkt te verkeren O ja, ik ben niet altijd ambtenaar geweest, heb ook nog zo 14,5 jaar gevaren, 18 maanden mijn dienstplicht vervuld, enz. Hopelijk komt mij vakbond nu eens voor mij op, inplaats van zich druk te maken over zielepoten in verweggistan, arme gediscrimineerde gelukzoekers enz. Ik wil gewoon hetgeen waarovoor ik jaren heb gewerkt en betaald en laat al die salon academicie die zo nodig politicologie moesten studeren ook maar eens 50 jaar echt werken en betalen!
Afzender: Albert Derkis
Datum: 1-5-2012 17:31
Bij Financiën sterven gemiddeld 50 medewerkers per jaar in actieve dienst. Als je dan een nullijn hanteert, verdeel dan het vrijgekomen salaris over de medewerkers.
Afzender: ronny
Datum: 1-5-2012 17:22
Het enige antwoordt op dit genomen besluit is een draconische versobering van onze dienstverlening richting bedrijven en burgers. Als burgers en bedrijven voelen dat het genomen besluit meteen gevolgen heeft voor de dienstverlening, dan krijgt dit kabinet vragen. Men wil minder ambtenaren, men wil méér efficiëntie, dan maar zo.... De vraag is alleen of dit gedragen wordt door alle geledingen binnen de rijksoverheid.
Afzender: P. Doedens
Datum: 1-5-2012 17:13
Graag de inkomensachteruitgangen laten compenseren met vrije tijd e.d.
Afzender: Johannes
Datum: 1-5-2012 17:12
Correctie: bedoeld is uiteraard € 12 miljard!!!!
Afzender: HW
Datum: 1-5-2012 17:09
Veel afvloeingsregelingen hebben contractueeel een einddatum gekoppeld aan 65 jarige leeftijd!. De gevolgen zijn dan ook zeer zeer ernstig zonder goede overgangsregelingen.
Afzender: Johannes
Datum: 1-5-2012 17:06
En de oplossing is zo gemakkelijk. Waarom wordt de BTW niet verhoogd van 19% naar 25%. In één klap heb je € 12 miljoen en zodra er weer ruimte is draai je dat percentage weer terug. Ja, 25% is belachelijk maar geldt wel voor iederen. Overigens vind ik 19% ook belachelijk. Destijds zou 12% het maximum zijn. Die De Jager toch, reeder van het vaderland door gewoon de lasten te verleggen naar de ambtenaren en de (bijna) gepensioneerden. En enig respect voor bijvoorbeeld een moeizaam afgesloten pensioenakkoord is er totaal niet. Maar er is nog een herkansing op 12 september. Maak daar gebruik van!
Afzender: C.C.M. Visser
Datum: 1-5-2012 17:02
Aanvulling op mijn eerdere reactie: De FUR / FPU uitkering eindigt nl. op het moment dat iemand 65 jaar wordt!
Afzender: C.C.M. Visser
Datum: 1-5-2012 16:59
Geachte heer de Macker, Er is nog geen overgangsmaatregel voor hen, die nu een FUR/FPU uitkering hebben en na 1 januari 2014 65 jaar worden! Die krijgen pas in 2016 ouderdomspensioen (zgn aanvullend pensioen). Zij kunnen dan deels of in het geheel niet aan bestaande verplichtingen zoals in mijn geval alimentatie voldoen, de AOW die zij ontvangen is daartoe ontoereikend! Zonder compensatie voor de FUR-gerechtigden belanden zij afhankelijk van aangegane verplichtingen (denk ook aan hypotheeklasten) in de bijstand.
Afzender: M.G. Keuning
Datum: 1-5-2012 16:48
Geachte heer Macker, Ik begrijp wat u schrijft, maar wat zouden de gevolgen zijn geweest als er vorige week in de 2e kamer geen akkoord zou zijn bereikt?. Wat gebeurd er als de oplopende staatsschuld van 90 miljoen per dag geen 'halt' zou zijn toegeroepen? Is het in tijden van crisis staat daarom niet van belang om concessies te doen zodat grotere problematiek wordt voorkomen? Voor mezelf sprekend staat mijn eigen beland als trouw CNV-lid niet voorop. In die zin vond ik hetgeen vorige week dankzij Christen Unie, Groen links en D66 bereikt is een positieve opsteker na al die onmacht die politiek Den Haag de afgelopen tijd had getoond. Denk daarbij ook aan de positieve resultaten die dit heeft voor kwetsbare sectoren en doelgroepen die anders zwaar getroffen zouden zijn (passend onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, en pgb-ers) Het lijkt net alsof u die kant van de medaille niet ziet??? Benieuwd naar uw reactie. mvg Mart Keuning
Afzender: Piet
Datum: 1-5-2012 16:47
De nullijn voor 2013 en 2014! En 2012 en 2011 dan?
Afzender: René van der Linden
Datum: 1-5-2012 16:45
Kleine correctie op mijn eerdere bericht. Staatsschuld is 392 miljard euro !
Afzender: Klaas
Datum: 1-5-2012 16:36
Ik ben de vorige maand met levensloopverlof gegaan om aansluitend per 1 januari 2013 met vervroegd pensioen te zullen gaan. Momenteel ben ik 61 jaar en zoals de voorstellen nu liggen zal ik straks zeker 4 tot 5 maanden later mijn aow ontvangen en daar is mijn berekening natuurlijk helemaal niet van uit gegaan. Hoe een herberekening van m'n vervroegd pensioen er nu uit gaat zien moet ik maar afwachten zolang er niets zeker is.
Afzender: Rene van der Linden
Datum: 1-5-2012 16:36
Als er geen geld is valt er moeilijk te investeren in de publieke sector. Als een paar jaar op de nullijn blijven, een gestaag oplopende AOW leeftijd en een afbouwende hypotheekrenteaftrek (woonlasten stijgen nog steeds minder dan de inflatie) mijn bijdrage kan zijn om het overheidstekort op een aanvaardbaar niveau te houden (ja, per saldo koopkrachtverlies) dan heb ik daar vrede mee. Icm de btw verhoging vind ik het een uitstekend pakket maatregelen om de (uit mijn hoofd) 165 miljard aan staatschuld te lijf te gaan.
Afzender: de gepensioneerde
Datum: 1-5-2012 16:31
De gepensioneerden zijn sinds 2009 ook al niet meer gecompenseerd, toen stonden de Rijkambtenaren ook al op de nullijn nu moet er eerst weer een ABP norm van 105 worden gehaald. Onze kosten stijgen ook m.n. de zorgkosten. Het zijn niet alleen de lerararen en de politie etc. die er al een tijd niets bij hebben gehad.
Afzender: de gepensioneerde
Datum: 1-5-2012 16:31
De gepensioneerden zijn sinds 2009 ook al niet meer gecompenseerd, toen stonden de Rijkambtenaren ook al op de nullijn nu moet er eerst weer een ABP norm van 105 worden gehaald. Onze kosten stijgen ook m.n. de zorgkosten. Het zijn niet alleen de lerararen en de politie etc. die er al een tijd niets bij hebben gehad.
Afzender: Karin Monique
Datum: 1-5-2012 16:31
Helemaal met het artikel eens! Ik ga er vanuit dat CNV Publieke zaak goed van zich zal laten horen en zich dus niet neerlegt bij het akkoord!!!
Afzender: RKS
Datum: 1-5-2012 16:30
@Leonard: Met de vorige CAO waren de rijksambtenaren anders redelijk goed uit: een forse verhoging, midden in de crisis. Andere cq. lagere overheden mochten toen blij zijn met een paar procent. Dat diezelfde overheden nu op het nippertje misschien 1% binnen kunnen halen maakt weinig uit, ze blijven er gewoon op achteruit gaan, voor zoveelste jaar. Als je de overheid aantrekkelijk wil houden, moet je gewoon geld bij het salaris doen. Dus niet als een malloot 0% roepen en schreeuwen. Want voor het salaris van die schreeuwers kun je wel 3x modaal aan de gang houden...
Afzender: Hans
Datum: 1-5-2012 16:29
Ik kan mij niet in dit standpunt van mijn CNV vinden. Met het oog op het gezond maken van de begroting van de staat ben ik best bereid om even geen salarisverhoging te krijgen en langer door te werken. Je alleen maar druk maken over je eigen belang en geen oog hebben voor het grotere geheel vind ik kortzichtig.
Afzender: John Louwerse
Datum: 1-5-2012 16:25
Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid en verantwoording worden gegeven door de overheid. en "verplicht'een gesprek tussen vakbonden en overheid moet er komen waarin de reeds gemaakte afspraken gehandhaafd blijven
Afzender: John Louwerse
Datum: 1-5-2012 16:25
Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid en verantwoording worden gegeven door de overheid. en "verplicht'een gesprek tussen vakbonden en overheid moet er komen waarin de reeds gemaakte afspraken gehandhaafd blijven
Afzender: NOGMEERDEKLOS?
Datum: 28-4-2012 15:22
Nu bedraagt de premie volksverzekering tot 65 jaar 31,15% en na 65jaar 13,25%. Als deze leeftijdsgrens ook nog eens verhoogd wordt naar uiteindelijk naar 66 jaar in 2019 dan zijn veel mensen m.i.v 2013 nog meer de klos.
Afzender: Jan fan Ljouwert
Datum: 28-4-2012 15:11
In april 2016 wordt ik 65. Dan stopt de uitkering krachtens het sociaal plan waaronder ik val. Zo het nu lijkt zal ik minstens 8 maanden geen AOW ontvangen, noch mijn ega die een maand eerder die leeftijd bereikt. Benieuwd wat de overgangsregeling in het pact genoemd, gaat inhouden. Gebeurt er niets, dan zal ik ook geen bijstand ontvangen, want ik heb geld gereserveerd om in 2017 mijn hypotheek te kunnen aflossen. En het vakbondswerk zal dan ook wel voor mij gedaan zijn: de kilometervergoeding zal ook voor vrijwilligers wel volledig belast worden. Tijd voor een echte nieuwe vakbeweging lijkt me nodig in deze nieuwe politiek- maatschappelijke werkelijkheid. een beweging die deze en andere rigide en ridicule maatregelen weet bij te stellen. Werk aan de winkel voor pastor Jaap Smit en makker Eric de Macker!!!!!
Afzender: de broeder
Datum: 28-4-2012 2:49
zo gek had Wilders het toch niet gezien. ook hier bij het CNV moeten we toch nog maar eens goed nadenken of zijn koers echt zo slecht is.
Afzender: Watgebeurdernu?
Datum: 27-4-2012 13:56
Eric Inventariseer eerst eens goed welke (groepen) van uw leden echt met inkomenshiaten komen te ziiten door bijv.de maatregel eerder later met pensioen.(dupe worden dat de regering en kamer eenzijdig en zonder overleg het pensioenakkoord opzij zetten.Enkele groepen kan ik al wel benoemen:1. prepensioen,2 wachtgelders H.10 Car/Uwo met contractueel vastlegd einde uitkering 65 jaar En zorg dan dat deze niet naar de bijstand hoeven gaan immers daar is weer een inkomenstoets!En zo zullen ernog wel meer groepen zijn.Op andere maatregelen valt ook nog wel e.e.a. te corrigeren.Overigens als de vakbeweging in haar totaliteit zich zo buitenspel laat stellen en dit dan ook nog eens accepteren dan kan de vakbeweging net zo goed opgeheven worden en dan hoeft er niet meer nagedacht te worden over een nieuwe vakbeweging.
Afzender: Leonard
Datum: 27-4-2012 13:01
Ik word werkelijk niet goed van die "nullijn". De gemeenteambtenaren, de zorg, etc. gaan er allemaal enkele procenten op vooruit. Behalve de rijksambtenaren. Helemaal niets. Dat is dan vier jaar achter elkaar maal 2%. Totaal 8% inkomensachteruitgang. Voorwaar geen kattepis. Zo denkt Nederland dus over hulpverleners, etc. Zoals ik het zie geven de heren politici immer af op hun werkvolk. Het is dan niet verwonderlijk dat het "gepeupel" de ambtenaren ziet als klootjesvolk waar je gerust tegen aan kunt schoppen. Ze doen immers toch niks, vreten uit hun neus en jammeren als ze 'ns een keer iets moeten doen. Het wordt tijd dat de gezamelijke bonden richting politiek weer eens vuist gaan maken. Of nog beter......tijd voor hardere acties.
Afzender: Leonard
Datum: 27-4-2012 12:59
Ik word werkelijk niet goed van die "nullijn". De gemeenteambtenaren, de zorg, etc. gaan er allemaal enkele procenten op vooruit. Behalve de rijksambtenaren. Helemaal niets. Dat is dan vier jaar achter elkaar maal 2%. Totaal 8% inkomensachteruitgang. Voorwaar geen kattepis. Zo denkt Nederland dus over hulpverleners, etc. Zoals ik het zie geven de heren politici immer af op hun werkvolk. Het is dan niet verwonderlijk dat het "gepeupel" de ambtenaren ziet als klootjesvolk waar je gerust tegen aan kunt schoppen. Ze doen immers toch niks, vreten uit hun neus en jammeren als ze 'ns een keer iets moeten doen. Het wordt tijd dat de gezamelijke bonden richting politiek weer eens vuist gaan maken. Of nog beter......tijd voor hardere acties.
Afzender: Politiek verantwoordelijk
Datum: 27-4-2012 9:30
Dezelfde volksvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de gang van zaken in het recente verleden en dus mede verantwoordelijk zijn voor de sombere vooruitzichten (doordat ze niet tijdig of niet de goede besluiten hebben genomen) voeren nu weer het grootste woord.Over hoe het in de toekomst in het landsbelang nu wel zou moeten Vooral de lage en midden inkomens raken en vooral niet de hoge inkomens. Rechtspositie van anderen ter dicussie stellen en zelf vooral hun bijzondere eigen rechten behouden.(o.a. wet Appa).Hier hebben ze geluk bij immers er zullen weer veel politici niet herkozen worden en ook dit leidt weer tot bezuinigen bij ANDEREN.. Hoe geloofwaardig kan dit nog overkomen???.
Afzender: Zorgelijk
Datum: 27-4-2012 9:24
Door het versneld verhogen van de AOW-leeftijd worden nu grote groepen mensen in de problemen gebracht. Smit: “Mensen die in de vut of prepensioenregeling zitten en na 2015, 65 worden, worden dan geconfronteerd met een gigantisch inkomensgat van een jaar geen AOW.” Ik "ook mensen met o.a. contractueel wachtgeld exact tot 65 jaar worden met een gigantisch inkomensgat geconfronteerd ".Deze groep komt niet meer aan de bak . Ik ga ervan uit dat het CNV de nodige overgangs-regelingen afdwingt.(niet zijnde bijstand immers dat kent een vermogenstoets) Het is ook maar de vraag of zulke hervormingen in een oude politieke verhouding eigenlijk wel democratisch zijn omdat nog niets bekend is over de nieuwe democratische verhoudingen na verkiezingen die binnekort gehouden worden. Ook vraag ik mij af bij onvolledige werkgelegenheid het uiteindelijk wel bezuinigen zijn immers een ww uitkering brengt toch wel meer lasten met zich meer dan een AOW bedrag voor gehuwden! En hoeveel ouderen van 65 jaar en ouder zijn er straks niet noodgedwongen werkloos?
Afzender: Hw
Datum: 26-4-2012 23:36
Hopelijk vergeten de vakbondsleden dit niet bij nieuwe verkiezingen! Dus VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie kunnen dit met goed fatsoen niet meer corrigeren. Andere partijen wel!.
U kunt BB codes gebruiken om uw tekst op te maken.

Bold Italic Link List Quote


Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...