Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie en nieuws

CNV Overheid kent een verenigingsstructuur met Landelijke Groepsbesturen. Hierin zijn de leden uit een bepaald ministerie vertegenwoordigd. Elke landelijke groep kent een groepsbestuur dat de bestuurder ondersteunt bij onder andere de CAO-onderhandelingen en andere verenigingszaken. Het landelijk groepsbestuur zorgt voor het contact met de leden op de werkvloer. Op die manier weet de landelijk bestuurder wat er leeft onder de leden.

Introductie Overlegtafel
Regelmatig spreekt de werkgever met de werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden) in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO). In dit overleg komen organisatorische ontwikkelingen en hun rechtspositionele gevolgen aan de orde. De CNV-bestuurder spreekt namens haar leden samen met de vertegenwoordigers van de andere bonden. Indien nodig worden de leden geraadpleegd als er belangrijke wijzigingen worden voorgesteld. De verantwoordelijke secretaris-generaal is de heer E. Gerritsen. Hij is voorzitter van de overlegtafel en wordt bijgestaan door stafambtenaren van de HRM-afdeling. Gezien de vele organisatorische veranderingen van dit moment bij het RIVM wordt ook de verantwoordelijke directeur-generaal de heer A. Van der Zande, regelmatig aan de overlegtafel uitgenodigd. Bestuurder Loek Schueler van CNV Overheid wordt in het DGO ondersteund door Theo Bachet die is afgevaardigd uit het LGB. Ter plekke wordt een kort verslag gemaakt op één A4 dat kort daarna bij elke medewerker ligt.

Actualiteit
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streeft ernaar iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Het ministerie stimuleert vrijwilligerswerk, jeugdzorg en verantwoord sporten. Op het kernministerie zijn circa 1.100 mensen werkzaam. Totaal, inclusief buitendiensten zoals ZBO’s, agentschappen, alsmede het RIVM werken ongeveer 5.000 medewerkers onder de vlag van het ministerie van VWS.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging. Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. Bij het RIVM werken 1.500 mensen.

Bij het RIVM is een reorganisatie van de bedrijfsvoering en op termijn veranderingen in de huisvesting gaande. In een Tijdelijke Werkorganisatie worden de werkzaamheden ondergebracht met nieuwe kansen voor ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het RIVM zal in 2018 gevestigd worden op het Utrecht Science Park/De Uithof. Het RIVM gebouw zal daar het grootste stralings- en microbiologielab van Nederland bouwen. Onlangs is het Bilthoven Biologicals (www.bbio.nl) verkocht aan Serum Institute of India. De vakbonden hebben voor deze overgang een sociaal plan afgesproken. U kunt het sociaal plan hier downloaden.

Onlangs is de afdeling Analytische Chemie overgegaan naar TNO. In overleg met de bonden is een sociaal plan overeengekomen. U kunt het sociaal plan hier downloaden>>

Schema privatiseringEr zijn ook veel bewegingen rondom het Anthonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Het terrein is verkocht inclusief de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. De medewerkers van het facilitair bedrijf gaan over naar Bilthoven Biologicals (BBio). De vakbonden zijn een sociaal plan overeengekomen. De leden hebben hiermee unaniem ingestemd. U kunt hier het onderhandelaarsakkoord downloaden.

Tot slot valt ook de Jeugdinstelling Almata/De Lindenhorst onder dit ministerie. Deze instellingen zullen worden geprivatiseerd. Op dit moment loopt een aanbestedingstraject. Maar wetende dat de medewerkers overgaan naar de CAO Jeugdzorg, hebben de bonden afspraken gemaakt over het sociaal plan voor de overgang. Het akkoord kun je hier vinden.

Onderhandelaar:
CNV Overheid: Loek Schueler

Downloads
Sociaal plan Almata/Lindenhorst 2014
SBF-rechten Almata/De Lindenhorst gehandhaafd - 12 september 2013
Nieuwsbrief - verslag van het DGO van het ministerie VWS van 15 mei 2012
Nieuwsbrief over ontwikkelingen bij ministerie VWS - 28 maart 2012
Sociaal plan NVI

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...