https://www.mijnvakbond.nl/Vragen-pensioenoverstap-UMC


Vragen pensioenoverstap UMC
  • Vragen pensioenoverstap UMC 

Vragen pensioenoverstap UMC

Laatst bekeken

09-02-2011 16:35 | Bijgewerkt: 28-03-2011 12:56

Vragen pensioenoverstap UMC

Van ABP naar PFZW

Vragen pensioenoverstap UMC

Bij veel medewerkers van UMC's (Universitair Medisch Centrum) leven vragen over de pensioenoverstap van ABP naar PFZW. Daarom is er door de betrokken vakbonden en werkgever een bericht opgesteld met meer informatie.

De hoofdlijnen in het akkoord zijn duidelijk: er wordt vanuit gegaan dat de overstap niet mag leiden tot achteruitgang in het netto salaris. Medewerkers gaan dus niet meer premie betalen dan ze nu kwijt zijn. De overstap mag ook niet leiden tot het verlies van bestaande aanspraken.

Een groot voordeel voor de werknemers is dat ze binnen hetzelfde pensioenfonds kunnen blijven als ze binnen de zorg van baan veranderen. De arbeidsmobiliteit wordt hierdoor eenvoudiger.

Lees het volledige bericht met meer informatie>>

Informatiebijeenkomsten
Van eind maart tot begin april worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Lees meer>>

Naar sectorpagina

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Medewerker van het UMC
Datum: 20-6-2011 14:13
Voor mij blijft de overstap NIET goed voelen en komen de werkgevers er beter vanaf als de werknemers! Wat als je niet met de overstap meewilt, omdat ik over 1,5 jaar toch met pensioen wil???? De informatie van de CNV vind ik super sumier!!!!!
Afzender: P.F.W.M. Verkerk, Leiden
Datum: 25-4-2011 14:03
Er staan veel interessante vragen op deze site maar antwoorden hierop door de bond zie ik niet. Sterker nog, als ik het goed heb, is de overgang naar PFZW inmiddels al rond. Wellicht graag nog een reactie van uw kant (??).
Afzender: nico[2]
Datum: 18-4-2011 14:23
Afzender:nico[2], Datum:18.04."11. Cijver matig is mij nog in zijn geheel onduidelijk hoe de opbouw van ABP rechten bij overgang naar PfZW zijn gewaarborgd. Deze rechten zijn mij 'te belangrijk" om op grond van wat er tot nog toe vanuit de onderhandellingen mij duidelijk is ja te zeggen. Ik stem dus tegen de overgang!! .
Afzender: Paul Jansen
Datum: 9-4-2011 11:04
Wat is de financiele angel van deze overgang ? Het is me inmiddels volkomen duidelijk. Bij ABP betaalt de werknemer nu een hoog aandeel (nl 60%) in de FPU premie. De werkgever betaalt 40% van de FPU premie. Die FPU premie is tijdelijk (en wordt betaald tbv de huidige VUT-ers. Zelf krijgt u als premie betaler nooit meer VUT/FPU) en die FPU premie houdt op in 2015 voor: 50% en na 2021 voor: 100%. Dus vanaf 2015 en 2021 bent u bij ABP als werknmer goedkoper uit. Bij de PFZW is dit effect van een wegvallende VUT/VPL premie er niet of nauwelijks. Bij ABP betaalt u ook premie voor OP/NP en daarvan betaalt de werknemer 30% en de werkgever 70%. In het thans voorliggende voorstel van de overgang naar PFZW gaat de werknemer vanaf 2012 ca 39% van de premie betalen. En daarmee betaalt u straks ca 9% teveel. Dat valt nu niet op maar wel na 2015 en 2021. De vakbonden hebben deze som niet gemaakt (ze kijken alleen naar 2012 en 2011) en hebben de werknemers hier NIET op gewezen. Ik vind dit een grote schande !! De werknemers draaien door deze handelwijze op voor de afkoopsom van het ABP van E 350 mln.. Hoe durven de vakbonden dit uberhaupt zo voor te leggen aan de leden ? Mijn dringende advies is: stem tegen!!
Afzender: p.broekhuisen
Datum: 5-4-2011 15:22
Komt er nog informatie voor de mensen die met fpu ,pensioen zijn als je niet toevallig op de computer je post leest weet je helemaal van niks ,geen uitnodiging voor de bijeenkomsten gekregen bijvoorbeeld ook niet van de bond opmerking als doe het maar alleen met de computer is flauw en niet iedereen heeft zo een ding. Er is al een akkoord ,kan ik daar tegen in beroep eventueel via de rechter.
Afzender: André
Datum: 4-4-2011 16:27
“”Een groot voordeel voor de werknemers is dat ze binnen hetzelfde pensioenfonds kunnen blijven als ze binnen de zorg van baan veranderen. De arbeidsmobiliteit wordt hierdoor eenvoudiger."" Dit is maar ten dele waar, een groot deel van het personele bestand UMC is na de fusie universiteit en academisch ziekenhuis direct of indirect werkzaam in onderwijs en onderzoek. Zij hebben eerder nadeel van deze overgang!
Afzender: Martijn
Datum: 31-3-2011 10:55
Ik heb bij ABP ook een gedeelte voorwaardelijk pensioen, dat ik alleen krijg als ik vanuit een actief dienstverband bij een ABP werkgever gebruik ga maken van mijn pensioen. Bij een waarde overdracht komen de rechten hierop te vervallen. Betekent dit dat ik door deze move een gedeelte van mijn pensioen ga kwijtraken? Wat gaat men hieraan doen?
Afzender: Paul Jansen
Datum: 25-3-2011 16:00
Ik heb er geen goed gevoel bij. De voordelen zijn mij niet duidelijk (mobiliteit lijkt mij een drogreden: overstappen tussen fondsen kan in deze tijd van uniforme pensioenoverzichten nl. heel gemakkelijk). En financieel zijn er veel onduidelijkheden / er wordt aan de werknemers geen informatie gegeven over een meerjarenperiode. Kortom: ik ben er niet voor.
Afzender: medewerker UMCG
Datum: 17-3-2011 16:55
Komt er nog nadere informatie beschikbaar voor de medewerkers van de UMC's ?
Afzender: M. van Oord
Datum: 16-3-2011 7:56
Het is mij toch niet helemaal duidelijk. Wat betekent dit voor de mensen die al met pensioen zijn ? En is er ook een verband met de landelijke nieuwe pensioenafspaken.
Afzender: Willem Jan
Datum: 15-3-2011 21:59
De hoofdlijnen in het akkoord zijn duidelijk ? Kom op dames en heren van de CNV... Graag even het hele plaatje doorrekenen voor de werknemers de komende jaren svp (en niet alleen 2012). Dat lijkt me toch niet teveel gevraagd ? De pensioenregeling is echt een belangrijk onderwerp.
Afzender: nico
Datum: 15-3-2011 14:35
Volgens mij missen we nog heel veel informatie over een mogelijke overgang ABP => PFZW: 1. Wat wordt de premie verdeling werkgever / werknemer ? De verdeling bij PFZW is nu 50/50 terwijl bij ABP de werkgever 70% van de OP/NP premie betaalt ! 2. Wat gebeurt er als bij ABP de FPU/VPL premie na 2015 en 2022 afloopt ? De FPU premie wordt bij ABP vooral door de werknemers betaalt. De FPU premie is bij ABP a.h.w. een 'solidariteitsheffing' die over enkele jaren ophoudt. Wat gebeurt hiermee na de overgang ? 3. Is het % van de jaarlijkse pensioenopbouw bij PFZW en ABP hetzelfde ? 4. Wat kost de pensioenovergang en wie betaalt die overgangskosten per saldo? 5. Is PFZW uiteindelijk duurder of goedkoper dan ABP ?
Afzender: Anne Marie Heijblom
Datum: 8-3-2011 19:40
Ik vind het een zeer kwalijke zaak dat we anno 2011 niet zelf kunnen beslissen bij welk pensioenfonds we vezekerd willen zijn of op zijn minst daar inspraak in hebben.Er wordt door de heren beslissers ook geen moment stil gestaan bij het feit dat het ons eigen geld is wat wij bij hun beleggen en wij dus de klant zijn maar zoals blijkt we eigenlijk niets te zeggen hebben Vervolgens worden we met een kluitje het riet ingestuurd met de smoes dat het geen financiele kwestie ( ha ha ha ) is maar een inhoudelijk waar bij voor op staat dat het wisselen van een job in de gezondheidszorg makkelijker wordt en wij de beleggers dus dankbaar moeten zijn dat ze zoveel empathie voor ons hebben. Het besluit is echter al genomen en wij hebben weer eens over ons heen laten lopen en 01-01-2012 is het dan zover En het ergste is dat men er al langere tijd in het geheim mee bezig is en ik en vele anderen wisten van niks Zijn het toch hele slimme jongens en wij leren het maar nooit
Afzender: Jannie
Datum: 7-3-2011 12:11
Wat kunnen we zeggen, het staat toch allemaal al vast, zonder enige inspraak van ons (de belanghebbenden!!).
Afzender: Ton Bongers
Datum: 4-3-2011 14:17
er zijn inmiddels heel veel reacties binnengekomen. waarom niet nu al op de website antwoord van het CNV ? of is de mogelijkheid te reageren een zoethoudertje ? de hele overgang is al in kannen en kruiken, we gaan " geinformeerd " worden, maar alles is al besloten ! slechte zaak.
Afzender: Medewerker UMCN
Datum: 1-3-2011 15:50
Ik begrijp gewoon niet waarom dit moet. Waarom niet iedereen bij ABP? Is toch de beste die er is? Is er nog iets waarmee we deze onzin kunnen stoppen?
Afzender:
Datum: 1-3-2011 13:13
Overstappen NOOIT. ABP is zekerheid. Géén enkel ander pensioenfonds kon, kan en zal ooit zoveel stabiliteit leveren.
Afzender: azM-medewerker
Datum: 1-3-2011 13:05
Wij willen NIET wijzigen naar PFZW. Dat zijn alleen nadelen. Vergeet niet de € 25.000.000.000 (25 miljard euro) die de overheid van het ABP heeft weggesluisd èn terug moet geven aan het ABP. Dàt gaan we sowieso mislopen. ABP = zekerheid. PFZW = ONzekerheid, zeker voor ons NIET-zorg-personeel in de zorgsector. Overstap = boeteclausule = betalen !!!
Afzender: Elly Voigt
Datum: 17-2-2011 21:45
Welke gevolgen heeft deze pensioenfonds wijziging voor mijn 55+ regeling (directe Patiëntenzorg) waarvan ik reeds gebruik maak en waarvoor ik in 2004 heb getekend.
Afzender: C.H. van Dijk
Datum: 16-2-2011 12:26
Blijft de mogelijkheid van toepassing, om bij 44,5 dienstjaren te stoppen met werken tegen 70% van het laatst verdiende salaris?
Afzender: B. Janssen
Datum: 14-2-2011 14:39
Sinds 1 september 2008 ben ik op 60 jarige leeftijd met pre-pensioen gegaan. Mijn pre-pensioen ontvang ik nu van het ABP. Is de overstap van UMC naar PFZW ook op mij van toepassing?
Afzender: M.Meester
Datum: 13-2-2011 16:48
Ik lees niets over de oud medewerkers die al van hun pensioen gebruik maken. Binnenkort mag ik mij daarbij voegen. Aangezien ik eind maart 4 weken met vakantie ben, zal ik de infobijeenkomsten missen. Graag een antwoord.
Afzender: Hennie Heijs
Datum: 12-2-2011 13:40
Geachte Ik wilde even vragen of er iets verandert. wat in mijn polis staat. Want dat vind ik niet leuk, want veranderingen is niet altijd goed
Afzender: Jan
Datum: 11-2-2011 21:33
tellen eerder opgebouwde pensioenjaren bij de PGGM (voorloper PFZW) nu ook mee in dienstjarenjubileum? Samen met de bij het ABP opgebouwde jaren?
Afzender: M.Korenromp
Datum: 11-2-2011 17:30
Ik ben inmiddels met pensioen. Is deze overstap ook op mij van toepassing?
Afzender: J.J. Verleun
Datum: 11-2-2011 16:48
Wat houdt het in voor de gepensioneerden?
Afzender: Wil Beckers
Datum: 11-2-2011 11:26
Blijf toch zeer sceptisch over deze stap, zeker gezien de voorstellen die het PFZW laatst lanceerde over de hoogte van de pensioenen in de toekomst!
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...