https://www.mijnvakbond.nl/Vrijwilligers_een_gezamenlijk_doel


Vrijwilligers: een gezamenlijk doel
Aangemaakt 27-11-2009 12:55

Vrijwilligers: een gezamenlijk doel

Vrijwilligers: een gezamenlijk doel

Nederland is een land van verenigingen. Allemaal zijn we wel lid van de één of andere vereniging: de fanfare in je eigen dorp of stad, de voetbalclub in je eigen wijk of een politieke partij.

De vereniging is een vorm van samenwerking van mensen die een gedeeld belang of doel hebben. Een vereniging maakt geen onderscheid tussen jong en oud, mannen en vrouwen, zwart, geel of blank. Je wilt samen mooie muziek maken, met je team meedoen aan de voetbalcompetitie of met je fractiegenoten meedoen in de opbouw van de samenleving.

Uitdaging
CNV Publieke Zaak is ook een vereniging. Net als in andere verenigingen zijn er in onze bond leden die zich namens alle andere leden belangeloos inzetten voor het instandhouden en verder opbouwen van de eigen vereniging. Lang niet iedereen vindt een uitdaging in het bespreken van statuten, begrotingen en jaarrekeningen. Toch is ook dat nodig om uiteindelijk ons doel als vereniging te kunnen bereiken. Drie keer per jaar tref ik deze leden in onze Algemene Vergadering. Voor mij zijn deze vergaderingen een hoogtepunt in mijn werk als Voorzitter. Ik leg met mijn Bestuursleden verantwoording af aan onze leden die ons in het Bestuur hebben gekozen. Als het werk dat wij doen door de leden in de Algemene Vergadering goed bevonden wordt, geeft dat het Bestuur de energie en het elan om voor en namens de leden van CNV Publieke Zaak te doen wat nodig is om onze bond kerngezond te maken en te houden.

Gezamenlijk doel
Sinds het aantreden van het nieuwe Bestuur zijn wij bezig met het smeden van plannen om het werk dat door de medewerkers van onze bond voor de leden wordt verricht, kwalitatief nog verder te verbeteren. En daarbij de kosten van dat werk zo laag mogelijk te houden. Deze uitdaging bespraken wij met de leden van de Algemene Vergadering en wij troffen begrip voor en vertrouwen in de plannen van het Bestuur. Juist in het bespreken van dit soort plannen met onze Algemene Vergadering besef ik dat ik Voorzitter ben van een vereniging en niet directievoorzitter van een commercieel bedrijf. De plannen worden afgemeten tegen ons gezamenlijke doel, namelijk behartiging van de belangen van onze leden. Dat moet met de beschikbare middelen, samen met medewerkers en leden op de best mogelijke manier gebeuren. Dat is waar het namens al onze leden, jong, oud, man of vrouw de komende tijd in het Bestuur over zal gaan.

Eric de Macker

Interessant artikel? Abonneer je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: Riky
Datum: 4-1-2010 16:22
Een klein stapje in de goede richting. Laat het plannen smeden niet te lang duren. De leden (niet in allerlei gremia, maar de vloer) zijn belangrijk. En met de fundering valt of staat het huis. Op een persoonlijk verzoek naar diverse gremia in de organisatie heb ik alleen tot nu toe een uitnodiging gekregen over iets waar ik helemaal niet om gevraagd heb.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...